ברקת: הקנס על מניעת יבוא מקביל יעמוד על 100 מיליון שקל

שר הכלכלה אמר הבוקר בכנס איגוד החברות הציבוריות: חסמי רגולציה מקשים על הייבוא. השוק הריכוזי מקשה על התחרות. הגיע הזמן לשנות, להסיר חסמים ולפשט תהליכים | מי שימנע ייבוא מקביל יקבל קנס גבוה של 100 מיליון ש"ח | מנהלת מחלקת תאגידים ברשות לני"ע: "בתקופת הריבית הנוכחית, קיים חשש קונקרטי לעלייה דרמטית בבעלי עסקים שלא יוכלו לפרוע את חובם, אנחנו מצפים לראות גידול משמעותי בהפרשות של נותני האשראי – להפסדי אשראי"

מימין לשמאל: אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות; ניר ברקת, שר הכלכלה; גדעון תדמור, יו"ר איגוד החברות הציבוריות | צילום: איגוד החברות הציבוריות

 ניר ברקת, שר הכלכלה, אמר הבוקר בוועידה הכלכלית השנתית של איגוד החברות הציבוריות בהתייחס ל'יום ההתנגדות' הצפוי מחר: "אני חסיד אמיתי של אחדות עם ישראל. אנחנו צריכים לחפש תמיד את המאחד. אפשר להפגין ולמחות אבל צריך לשמור על הגבולות – ללא סרבנות וללא אלימות".

בענין יוקר המחייה אמר ברקת: "יש היום חסמי רגולציה המקשים על הייבוא, יש פה שוק ריכוזי – וזה מקשה על התחרות. הגיע הזמן לשנות. להסיר חסמים ולפשט תהליכים. מי שימנע ייבוא מקביל יקבל קנס גבוה של 100 מיליון ש"ח. זה שינוי מהותי לצורה בה הדברים מתנהלים היום".

עו"ד שרה קנדלר, מנהלת מחלקת תאגידים ברשות נירות ערך, אמרה היום בכנס האיגוד, "נתמקד בתקופה זו ב-3 ענפים מרכזיים: ענף חברות האשראי החוץ בנקאי, ענף הנדל"ן היזמי, וענף הנדל"ן להשקעה".

קנדלר התייחסה הבוקר לסיכונים במגזר האשראי החוץ בנקאי לאור המצב הכלכלי: "בתקופת הריבית הנוכחית, בה הנטל הכלכלי הולך וגדל וקיים חשש קונקרטי לעלייה דרמטית בבעלי עסקים שלא יוכלו לפרוע את חובם, ולאור הסיכון שטמון באשראי שניתן על ידי החברות הללו, אנחנו מצפים לראות גידול משמעותי בהפרשות שלהם להפסדי אשראי".

לדבריה, מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים פתחה בביקורת במספר חברות בתחום האשראי החוץ בנקאי לבדיקת נאותות רישום הפסדי האשראי והגילוי שניתן בהקשר זה.

קנדלר ציינה כי "כחלק מההיערכות לביקורת, מצאנו כי בדצמבר 2022 בהשוואה לדצמבר 2021 חל גידול מצרפי של כ-32% בתיקי האשראי של חברות הפועלות בתחום ניכיון השיקים, שזה הענף המרכזי בתחום האשראי בקרב החברות הבורסאיות. ההוצאה להפסדי אשראי גדלה פי 3.5 באותה תקופה! מדובר במגמה שהתחזקה ברבעון הראשון לשנת 2023.

"על בסיס שני הנתונים הללו בלבד, ניתן היה לחשוב שהעלייה בסיכון לאור שיעור הריבית כבר הובאה בחשבון בחישובי החברות. אולם, יחסי הכיסוי של ההפרשה ביחס לחובות בעיתיים משקפים תמונה אחרת. הם לא השתנו, ונותרו יציבים באזור ה-40%.

"המשמעות היא שהגידול בשיעור ההוצאה להפסדי אשראי, נבע מגידול בחובות הבעייתיים שכבר זוהו בחברות. כלומר, בשורה התחתונה, אנחנו מבינים שהחברות טרם הביאו בחשבון, כפי שהיה מצופה, את העלייה בשיעור הריבית בהפרשה על החובות בהם טרם הוצגה הרעה. גם כאן כמו ביחס להרבה ענפים במשק בעת הזו, אני דורשת מהחברות לנקוט משנה זהירות. משנה זהירות בהערכת האומדן שלהם להפסדי אשראי חזויים, וגם בקבלת החלטות. החברות חייבות לשים לב ליכולתם לשלם את פירעונות האג"ח למחזיקים במועדים שנקבעו".

בהקשר של נדל"ן להשקעה, אמרה קנדלר: "אנו רואים שעל אף עליה משמעותית בריבית חסרת סיכון, חברות ממשיכות להשתמש בשיעורי היוון דומים לאלו שבהם עשו שימוש בתקופות עבר. לפי ההערכות שלנו, הפער בין שיעור ההיוון לבין רמת הריבית חסרת סיכון נמצא בסביבות הקצה הנמוך במונחים היסטוריים, ולכן נתקשה לראות המשך שימוש בשיעורי היוון אלו לאורך זמן".

כתיבת תגובה