ב-12 חודש: השכר הממוצע לשכירים זינק בכ-17%

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,740 ש”ח, עלייה של 17.1% לעומת מרץ 2020 (10,881 ש”ח) ועלייה של 5.5% לעומת פברואר 2021 (12,079 ש”ח) • המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, והשכר הממוצע בו היה 14,275 ש”ח • השכר הממוצע למשרת שכיר בהייטק היה 31,525 ש”ח: עלייה של 10.6% לעומת פברואר 2021 (28,493 ש”ח) ועלייה של 18.4% לעומת מרץ 2020 (26,625 ש”ח)

הלשכה המרכזית לססטיסטיקה | צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

הלמ”ס מפרסמת את השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מרץ 2021.

מספר משרות השכיר היה 3.461 מיליון, ירידה של 5.8% לעומת מרץ 2020 (3.674 מיליון) ועלייה של 5.2% לעומת פברואר 2021 (3.290 מיליון).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,740 ש”ח, עלייה של 17.1% לעומת מרץ 2020 (10,881 ש”ח) ועלייה של 5.5% לעומת פברואר 2021 (12,079 ש”ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 12,016 ש”ח, עלייה של 16.9% לעומת מרץ 2020 (10,282 ש”ח) ועלייה של 4.8% לעומת פברואר 2021 (11,460 ש”ח).

דגשים מיוחדים לנתוני מדדי שכר ותעסוקה בעקבות מגפת הקורונה: נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלה אינם כוללים עובדים שנמצאים בחל”ת ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד. 

החל באמצע חודש מרץ 2020 המשק הישראלי עבר לעבודה במתכונת חירום וחל צמצום ניכר בהיקף העבודה בחודש זה וכתוצאה מכך ירידה בשכר הממוצע למשרת שכיר. לכן, בהשוואה של השכר הממוצע למשרת שכיר בחודש מרץ 2021 לעומת מרץ 2020 ניתן לראות עלייה גבוהה (17.1%).  בנוסף, אומנם ניכרת התאוששות בשוק העבודה (עלייה של 5.2% במספר משרות השכיר לעומת פברואר 2021) אולם המשק הישראלי עדיין לא חזר לפעילות מלאה, דבר שמשפיע גם הוא על עליית השכר הממוצע בחודש זה, כיון שהעובדים שנמצאים בחל”ת או פוטרו מעבודתם הם לרוב עובדים ששכרם נמוך מהממוצע.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – מרץ 2021 (ממוצע לחודש); שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח), ינואר 2021-מרץ 2021

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

סך כל העובדים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

מחירים שוטפים –

עובדים מחו”ל

שנת 2021
מרץ12,32612,7407,045
פברואר11,65412,0796,316
ינואר11,50111,9086,632

870/135 ליינר ארטקל

משרות שכיר (אלפים), ינואר 2021 – מרץ 2021

משרות שכיר –

סך כל העובדים

משרות שכיר –

עובדים ישראלים

משרות שכיר –

עובדים מחו”ל

שנת 2021
מרץ3,688.93,461.1122.2
פברואר3,510.93,290.3118.3
ינואר3,422.93,203.1117.0

בחודש מרץ 2021 העלייה הגדולה ביותר במספר משרות השכיר הייתה בענף שירותי אירוח ואוכל – 60.3% ובענף אמנות, בידור ופנאי – 33.3%. ענפי כלכלה האלה נפגעו הכי הרבה בתקופת הקורונה, ולאחר תום הסגר השלישי שחל בינואר 2021 ניכרת התאוששות. 

מגזרים במשק (עובדים ישראלים) – שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר – מרץ 2021

בחודש מרץ 2021 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.185 מיליון משרות שכיר (63.1% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 14,275 ש”ח. 

שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, מרץ 2021

מגזרשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש”ח)משרות שכיר (אלפים)אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה”כ המשק12,7403,461.1100.0%
חברות לא-פיננסיות14,2752,185.063.1%
מגזר ממשלתי10,660729.021.1%
מלכ”רים פרטיים6,394256.97.4%
משקי בית5,585192.75.6%
חברות פיננסיות24,78197.42.8%

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק בחודש מרץ 2021 היה 31,525 ש”ח, עלייה של 10.6% לעומת חודש פברואר 2021 (28,493 ש”ח) ועלייה של 18.4% לעומת מרץ 2020 (26,625 ש”ח). 

 מספר משרות השכיר בתחום ההייטק בחודש מרץ 2021 היה 332.9 אלף, עלייה של 1.4% לעומת חודש פברואר 2021 (328.5 אלף). משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.6% מכלל משרות השכיר במשק.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה