ב-909 מיליון: GES זכתה במתקן התפלת מי הים באשדוד

המתקן הוקם בידי חברת הבת מקורות ייזום, עם יכולת הפקה של עד 100 מיליון קוב לשנה | מכירת הנכס מתבצעת כחלק ממתווה הרפורמה שנקבע במקורות | GES הציעה כ-909 מיליוני שקלים עבור המתקן

מתקן ההתפלה באשדוד | צילום: אלבטרוס צילומי אוויר, מקור: משרד האוצר

חברת GES (בשליטת שפיר וג’נריישן קפיטל) היא הזוכה במכרז למכירת מתקן התפלת מי הים באשדוד. כך קבעה היום (ד) ועדת המכרזים ייעודית בראשות מנכ”ל חברת מקורות מר אלי כהן ובסיוע של מנהלת ההתפלה. חברת GES הציעה כ-909 מיליוני שקלים עבור המתקן, והוא יועבר לחזקתה לאחר קבלת כלל האישורים הרגולטורים והפיננסיים שנדרשים בהליך זה. עם השלמת המכירה יגדל חלקו של השוק הפרטי בתחום התפלת מי שתיה לכ-600 מיליון קוב בשנה, שהם כ-90% מהכלל הביקוש של מים שפירים בקרב משקי הבית.

מתקן ההתפלה באשדוד התחיל לפעול בשנת 2016 והוא אחד מחמשת מתקני ההתפלה הגדולים שהוקמו לאורך חופי הים התיכון, ולו יכולת הפקה של עד 100 מיליון קוב בשנה. כיום המתקן מספק מים בהתאם לתוכנית הייצור המאושרת לו בהיקף של 100 מיליון קוב בשנה והמתקן יועבר ל-GES כשהוא עומד ביעדי הייצור השנתיים.

250/200 סייד בר + קובייה

הליך המכירה בוצע כחלק מהרפורמה הארגונית שאושרה בממשלה לפני כשנתיים, והיא צפויה לחזק את מבנה ההון של החברה. היציאה למכרז נרשמה בתחילת 2020 לאחר עבודה מאומצת ומשותפת של חברת מקורות עם נציגי החשב הכללי, רשות המים והגורמים המממנים, כאשר מי שהוביל מטעם מקורות את הליך ההחלטה על המכירה והמו”מ מול הגורמים הפיננסים הוא יו”ר דירקטוריון מקורות היוצא, מרדכי מרדכי.

יו”ר דירקטוריון חברת מקורות, מרדכי מרדכי: “מבחינתי מדובר בסגירת מעגל, וסוג של מתנת פרידה שאני משאיר עוזב את לחברת מקורות כשהיא נמצאת במקום נכון יותר, מדויקת יותר בפעילותה  ופנויה לקדם פרויקטים לפיתוח משק המים בישראל. כשהגעתי לחברה גורלו של המתקן לא היה ברור, ומציאת פשרות בין הגופים המממנים, היזמים קבלן ההקמה וגורמי הממשלה, כאלו שהובילו בסופו של יום למכירה המוצלחת של המתקן, היוו אתגר של ממש. התמורה בעד המכירה תתרום לאיתנותה הפיננסית של מקורות ותושקע חזרה בפיתוח משק המים”.

870/135 ליינר ארטקל

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: “הצלחת המכרז מהווה אבן דרך חשובה ביישום החלטת הממשלה לקידום האיתנות הפיננסית של מקורות. שיתוף הפעולה בין החשב הכללי מקורות, ורשות המים, הביאו להצלחה משמעותית במכרז המכירה אשר תתרום למשק המים, וזאת לצד יתר מתקני ההתפלה המוצלחים שהוקמו בשיטת PPP”.

יו”ר רשות המים, גיורא שחם: “היום הסתיים בהצלחה מכרז למכירת מתקן ההתפלה באשדוד. הצלחת המכרז תביא לתיקון הכשלים שליוו את הקמתו ולשיקומו של המתקן. בכך תהיה תרומה ליציבות משק המים. זה נדבך נוסף להצלחת פרויקטי ההתפלה, שמאפשרים למשק המים לספק מים באמינות מירבית  ובאיכות מתאימה”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה