גבייה מאסיבית לקופת המדינה: ההכנסות ממסים עלו משמעותית

בחודש מרץ 2022 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-36.7 מיליארד ש"ח | ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ההכנסות ב-118.8 מיליארד ש"ח לעומת 91.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד | גביית המסים שהתחדשה בתום הקורונה נמצאת בגידול של כ-18% בשנה

משרדי רשות המסים | צילום אילוסטרציה: אוליביה פיטוסי, פלאש 90

מצב קופת המדינה כנראה הינו מהמשופרים שהיו אי פעם. בחודש מרץ 2022 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב- 36.7 מיליארד ש"ח.

בגביה ממסים עקיפים יש לנטרל את ההשפעה של הקדמת יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2020, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק וצמצום הטבת המס לכלי רכב היברידי בראשית 2021, שהקטינה ב-0.4 מיליארד ש"ח את ההכנסות בחודש מרץ 2021.

250/200 סייד בר + קובייה

בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים במרץ 2022, במונחים ריאליים בכ-15% לעומת מרץ 2021. הגביה ממסים ישירים עלתה ב-16% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים עלתה ב‑ 14% והגביה מאגרות עלתה ב-3%. העלייה בהכנסות ממסים ישירים הושפעה מגביה גבוהה במס הכנסה חברות, ומעליה בהכנסות ממיסוי מקרקעין.

ברבעון הראשון 2022 הסתכמו ההכנסות ב-118.8 מיליארד ש"ח לעומת 91.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים ב‑20%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-27% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-12% לעומת רבעון 1 2021. הכנסות מאגרות עלו ב-10%.

נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020. מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומאז הגבייה גדלה בקצב שנתי של 18%.

הכנסות רשות המסים במרץ 2022 הסתכמו ב-36.1 מיליארד ש"ח לעומת 29.3 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-16%. המסים הישירים עלו ב-16% והמסים העקיפים עלו בכ-14% לעומת מרץ 2021.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו במרץ 2022 ב-20.6 מיליארד ש"ח לעומת 16.8 מיליארד ש"ח במרץ 2021. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים במרץ 2022 ב-16%.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – במרץ 2022 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 8.6 מיליארד ש"ח לעומת 6.5 מיליארד ש"ח במרץ 2021. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 28%. הגבייה מעצמאים (כולל בעלי מניות בחברות) עלתה ב-9% בעוד שהגבייה מחברות עלתה ב-38%.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה במרץ 2022 בכ- 11.3 מיליארד ש"ח, לעומת 10.6 מיליארד ₪ במרץ 2021, עליה של 3%. הכנסות מניכויים משכר עלו בשיעור של 7%. ההתמתנות בהכנסות מסך הניכויים נובעת מירידה בניכויים משוק ההון.

שוק ההון – במרץ 2022 נרשמה גביה ברוטו של כ-0.5 מיליארד ₪, לעומת 0.9 למרץ 2021. ירידה של 47%. יש לציין כי בחודש מרץ 2021 הייתה גביה גבוהה במיוחד.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במרץ 2022 ב- 2.5 מיליארד ש"ח, לעומת  4 מיליארד ₪ במרץ 2021. הגביה ממס שבח עלתה בשיעור חד של 143%. שיעורי גידול כה גבוהים במס שבח החלו מחודש יולי 2021. בגביה ממס רכישה נרשמה עליה גבוה, אך מתונה יותר מאשר במס שבח, בשיעור של 44%.

החזרים – במרץ 2022 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-1.5 מיליארד ש"ח, לעומת 1.2 מיליארד ש"ח במרץ 2021, עליה של 23%.

870/135 ליינר ארטקל

 

בחודש מרץ 2022 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים 15.6 מיליארד ש"ח לעומת 12.5 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-14%. חלק גדול מהעלייה מוסבר ע"י גידול משמעותי בהכנסות ממע"מ ייצור מקומי בענף הבינוי ופעילות בנדל"ן. יש עוד לציין שההכנסות בחודש מרץ 2021 הושפעו מהסגר ומהגבלות נוספות שהוטלו בחודשים ינואר-פברואר 2021.

במצטבר בינואר – מרץ 2022 עלו ההכנסות ב- 12% לעומת ינואר-מרץ 2021.

מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ במרץ 2022 הגיעו לכ-11.4 מיליארד ש"ח, לעומת 8.7 מיליארד ₪ במרץ 2021. בשיעורי מס אחידים, בנטרול הקדמות כלי רכב בדצמבר 2020 , זוהי עליה של כ- 25%. כאמור, ההכנסות בחודש מרץ 2021 הושפעו מהסגר ומהגבלות נוספות שהוטלו בחודשים ינואר-פברואר 2021. בנוסף לכך, העליה נובעת מגידול משמעותי בהכנסות ממע"מ ייצור מקומי בענף הבינוי ופעילות בנדל"ן. כמו כן, נרשמה עליה גבוהה בענפים נוספים, כגון: שירותים מקצועיים, אירוח, בידור ואומנות ועוד.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו במרץ 2022 בכ-1.9 מיליארד ₪. בשיעורי מס אחידים, ירידה ריאלית של 14% לעומת מרץ 2021. הירידה מוסברת בחלקה ע"י יבוא מתון יחסית של כלי רכב במרץ 2022 עקב מחסור מתמשך בייצור שבבים לרכב, וכן כתוצאה מהמשבר באוקראינה שפגע בשרשרת האספקה של רכיבים והביא למחסור בחומרי גלם.

במצטבר ברבעון ראשון 2022 חלה ירידה של כ- 11% לעומת רבעון ראשון 2021.

בלו דלק – הכנסות נטו מבלו הסתכמו במרץ 2022 ב- 1.9 מיליארד ש"ח לעומת 1.5 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של כ- 23% הנובעת בחלקה משינוי חקיקה במיסוי ממסים ומהגבלות התנועה וצמצום הפעילות שנמשכו גם בפברואר 2021.

מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות משרדי הממשלה ב-1.9 מיליארד ש"ח.

Inner 620/130

כתיבת תגובה