דו”ח הOECD: החרדים והערבים עתידים להיות כמחצית מאזרחי ישראל

בעקבות כך ממליץ הדו”ח לדאוג להם לתעסוקה הוגנת ושוויונית. יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן “אין זה מתקבל על הדעת כי אדם עובד יהיה עני”

דוח הOECD מוגש לשר האוצר משה כחלון. צילום דוברות משרד האוצר.

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי הגיש למנכ”ל משרד האוצר את הדו”ח הדו-שנתי על חוזקה של הכלכלה הישראלית, לצד פעולות הממשלה ומשרד האוצר בשנים 2017-2016. מהדו”ח עולה כי הכלכלה הישראלית ממשיכה להציג ביצועים כלכליים מרשימים. הצמיחה הממוצעת בישראל מאז שנת 2012 עומדת על 3.3% ושומרת על פער חיובי מעל ממוצע ה-OECD. העודף בחשבון השוטף צוין לחיוב וכן יחס החוב-תוצר, אשר מצוי כבר היום ברמה נמוכה מהממוצע של מדינות הארגון, מוסיף גם כן לרדת.

לצד הצמיחה הכלכלית החזקה, מצביע הדו”ח על רמת האבטלה הנמוכה ממנה נהנית ישראל, נתון התורם לרווחה הכלכלית ותרם לשיפור ברווחה של האוכלוסיות החלשות במדינה. הבנה זו תואמת את המגמה עליה הצביע הכלכלן הראשי לפיה ההכנסות והתצרוכת של השכבות החלשות עלו בקצב מהיר יותר מהשכבות החזקות בעשור האחרון, בייחוד בהשוואה למדינות ה- OECD.

sorek-box

בין היתר, מייחס הדו”ח את מצבה הטוב של הכלכלה הישראלית לשורה של רפורמות מבניות מוצלחות שיושמו במדינה בעשורים האחרונים: בשנות ה- 90′, קליטת גל העלייה הגדול מבריה”מ לשעבר, עידוד השקעות בענף ההי-טק המתהווה, והליברליזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה; ובתחילת שנות ה- 2000, הגדלת התמריצים להשתתפות בשוק העבודה.

הדו”ח מדגיש כי התנאים הכלכליים הטובים השוררים בישראל כיום מהווים הזדמנות טובה ליישומן של רפורמות מבניות נוספות אשר יסייעו בהתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני הכלכלה המקומית.

אחד הסעיפים המרכזיים בדו”ח עוסק בשיפור משמעותי בשוק העבודה. בראיית ה-OECD הגידול בהשתתפות בשוק העבודה הינו אחד מהגורמים העיקריים לצמצום הפערים ברמת החיים. יחד עם זאת הדו”ח שם דגש על רמת הכישורים הנמוכה בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית. מצב זה לא מאפשר לאוכלוסיות אלו להשתלב בסקטורים עם פוטנציאל השתכרות גבוה כדוגמת ענף ההי-טק. אי לכך, עובדים מאוכלוסיות אלו “לכודים” לעיתים קרובות במשרות ברמת שכר נמוכה, מה שתורם לרמת אי השוויון בישראל.

הדו”ח ממליץ לממשלה לפעול לשיפור רמת הכישורים בקרב האוכלוסיות החלשות וזאת כחלק ממאמציה להפחתת אי השוויון והעלאת הפריון לעובד. המלצה זו הודגשה בייחוד בראי התחזיות להתפתחות הדמוגרפית בישראל בעשורים הקרובים, במסגרתן צפויות האוכלוסיות הערבית והחרדית להוות יחדיו כמחצית מהאוכלוסייה, כבר באמצע המאה הנוכחית.

עוד מדגיש הדו”ח כי לשיפור רמת התשתיות, הרחבת היצע ההון האנושי וקידום רפורמות נוספות בשוק המוצרים, תפקיד חשוב בהבטחת המשך מגמת הצמיחה, הרחבת החלחול על פני שכבות האוכלוסייה השונות והאצת צמיחת הפריון.

מתוך הדו”ח שוב עולה כי המערכת הבנקאית בישראל, מתנהלת באופן ריכוזי ובעלות תפעול גבוהה. הדו”ח מציין לטובה את הצעדים שקידם משרד האוצר להגברת התחרותיות בסקטור הבנקאות וביניהם אימוץ מסקנות ועדת שטרום, הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים ובניית מאגר אשראי מרכזי.

הדו”ח מתייחס גם להגדלת התמיכה הצפויה באוכלוסיית הנכים, בסכום של כ-4 מיליארד ש”ח (0.3% מהתוצר) ומצביע על כך שגם לפני אישור הגדלת התמיכה, העלות הסתכמה בכ-1.4% מהתוצר בישראל, נתון הגבוה מהממוצע ב-OECD העומד על 1% מהתוצר. ה-OECD מזהיר כי מהניסיון שהצטבר בקרב המדינות המפותחות, צעד זה יגרום לעלייה בביקוש לקצבאות ויתמרץ באופן שלילי השתלבות בשוק התעסוקה בקרב האוכלוסיות החלשות.

בתגובה למתפרסם בדו”ח אומר שר האוצר, משה כחלון: ” הדו”ח השנתי של ארגון ה-OECD הוא עדות בינלאומית נוספת ליציבות ולעוצמה של הכלכלה הישראלית. הדו”ח מדגיש כי לכלכלת ישראל נתוני מאקרו וביצועים יוצאי דופן, צמיחה חזקה, אבטלה נמוכה ורמת חיים שנמצאת במגמת עלייה. הנתון המשמח ביותר עבורי כשר אוצר הוא חלחול הצמיחה וההתחזקות של השכבות החלשות ביחס לשכבות החזקות. זאת ועוד, נציגי הארגון מדגישים כי ניתן לראות בבירור התייצבות מחירים ואף סימנים לשינוי מגמה בשוק הדיור. כל אלו מוכיחים כי המדיניות של כלכלה חופשית עם חמלה ורגישות חברתית היא הדרך הנכונה עבור הכלכלה הישראלית.”

יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן הגיב לדו”ח ואמר: “הצעדים שהובילה ההסתדרות בשנים האחרונות, כמו העלאת שכר המינימום, עזרו לקדם את השוויון ולשפר את ההכנסות, בעיקר בקרב בעלי השכר הנמוך. על אף הבשורות הטובות, היקפי העוני עדיין גדולים, בייחוד בקרב עובדים מהקהילה החרדית וערביי ישראל. אין זה מתקבל על הדעת כי אדם עובד יהיה עני, ולכן ההסתדרות תמשיך להיאבק במלוא עוצמתה לצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים, תוך הכללה אמיתית וצעדים נוספים לקידום השוויון”.

side
inner

תגובה אחת ל: "דו”ח הOECD: החרדים והערבים עתידים להיות כמחצית מאזרחי ישראל"

  1. הערבים הולכים לנטוש לארצות ערב ואירופה
    אין להם מה לחפש פה וחבל על הזמן לדאוג להם כאן לתעסוקה.
    עדיף להתמקד בישראלים – חרדים, דתיים וחילונים.

כתיבת תגובה