דיזל ישן מקצר חיים: רכבים מזהמים יסומנו

בעלי משאיות, אוטובוסים ומיניבוסים ישנים ומזהמים: המשרד להגנת הסביבה מזמין אתכם למסור את רכבכם לגריטה ולקבל מענק, או להתקין מסנן לצמצום זיהום האוויר בסבסוד ממשלתי; מי שלא יתקין מסנן, לא יוכל לחדש את רישיון הרכב מה-1 בנובמבר 2018

רכבים מזהמים, אילוסטרציה. צילום: 'אור ירוק'

בהתאם לתקנות חדשות שקבע השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, החל מ-1 בנובמבר 2018 בעלי רכבי דיזל ישנים ומזהמים מסוג משאיות כבדות, אוטובוסים ומיניבוסים, לא יוכלו לחדש את רשיונם אלא אם יתקינו מסנן לצמצום זיהום האוויר.

רכבי דיזל אחראים על כ-80% מזיהום האוויר מכלי רכב, אף שרק 20% מהקילומטראז' הכולל מבוצע על-ידם. מרבית הזיהום הוא מרכבי דיזל ישנים שאינם מצויידים במערכות להפחתת זיהום אוויר. לכן, המשרד להגנת הסביבה בנה תכנית המחייבת מצד אחד את הפחתת הזיהום, ומצד שני מציעה תמיכות לבעלי הרכב. יישום התכנית צפוי להפחית כ-30% מזיהום האוויר מכלי רכב בישראל.

כמו כן, החל מנובמבר יסומנו כלי רכב מזהמים במדבקה ייעודית במסגרת הליך הרישוי השנתי (הטסט). רשויות מקומיות ישתמשו בסימון זה כדי להגביל תנועת כלי רכב מזהמים בשטחן.

המשרד להגנת הסביבה עלה היום (ג') עם השלב השני של קמפיין ההסברה "דיזל ישן מקצר חיים", שמטרתו ליידע הציבור על התקנות ואפשרויות הסיוע לעמידה בתקנות. כמו-כן, הקמפיין יעלה את המודעות לצמצום זיהום האוויר הנפלט מרכבי דיזל כבדים וישנים. הקמפיין עלה באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית במספר מדיות: טלוויזיה, דיגיטל, עיתונות ורדיו. בנוסף, נשלחו מכתבים בדיוור ישיר לעשרות אלפי בעלי רכב ישן ומזהם המודיעים להם על כך שרכבם מזהם, על המשמעויות החוקיות הנגזרות מכך ועל אפשרויות התמיכה הממשלתיות.

על מנת להקל על הציבור לעמוד בתקנות, המשרד מציע מספר אפשרויות תמיכה: הראשונה שבהם היא תוכנית גריטת כלי-רכב: בעלי רכב שיבחרו במסירת רכבם לגריטה יוכלו לקבל מענק הנע בין 5,000 שקל למיניבוסים ישנים ועד ל-22,000 שקל לאוטובוסים ומשאיות כבדות משנות ייצור מאוחרות יותר. תכנית הגריטה מופעלת בשיתוף עם משרד התחבורה.

האפשרות השניה היא קבלת מענק גריטה מותנית בעמידה בכל התנאים: הרכב מוגדר כרכב כבד ישן; רישיון הרכב היה בתוקף לפחות שנה עד למועד הגריטה; הרכב נקי משעבוד או עיקול; הרכב הגיע לאתר הגריטה במצב שמיש ועם כל חלקיו.

להלן טבלת מענקי הגריטה האפשריים לפי מודל הרכב:

מענקי גריטה לרכבי דיזל ישנים
קטגוריית כלי רכב

(לפי רישיון הרכב)

שנת רישום הרכב
(לפי רישיון הרכב)

מענק גריטה

משא/עבודה מעל
12 טון – 
N3
עד 2000₪ 11,000
2001 – 2005₪ 22,000
הסעת נוסעים מעל 9 נוסעים
ועד 5 טון – 
M2
עד 2000₪ 5,000
2001 – 2005₪ 8,000
הסעת נוסעים מעל 9 נוסעים
ומעל 5 טון – 
M3
עד 2000₪ 13,000
2001 – 2005₪ 22,000

אפשרות נוספת היא התקנת מסנן ברכב, המפחיתה עד 98% מזיהום האוויר. ציי רכב גדולים ומבוססים כלכלית לא יקבלו תמיכה כספית, אך כלי-רכב בבעלות פרטית או בבעלות חברות שלהן מחזור כספי נמוך ומספר כלי רכב נמוך, יוכלו לקבל תמיכה שמגיעה עד ל-100% מעלות המסנן.

בעלי רכב ישן? כנסו אל sviva.gov.il/olddiesel, ובדקו אם תוכלו לחדש את רישיון הרכב; אם תודבק מדבקת "רכב מזהם" על רכבם; ואם הם זכאים למענק גריטה או לסבסוד התקנת מסנן.

המדבקה שתודבק על שמשת כלי רכב מזהם בטסט השנתי החל מ- 1 בנובמבר:

קישור למחשבון – בדקו אם רכבכם מזהם: http://cdn.activated.co.il/Lapam/2018/Sviva/calc/App/

כתיבת תגובה