דייר סרבן? הצעת חוק ‘פינוי בינוי’ מקלה על הדיירים והיזמים

הצעת החוק מציעה להסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות בבניין המיועד לפרויקט פינוי ובינוי וביניהם לבין היזמים הפועלים בתחום • בין התיקונים המוצעים: הפחתת הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות לשם הגשת תביעה לבית המשפט כנגד דייר שסירובו לעסקה אינו סביר

הריסת בניין בפרויקט פינוי בינוי - התחדשות עירונית | צילום אילוסטרציה: יח"צ בית וגג

שר המשפטים פרסם להערות הציבור תזכיר הצעת חוק בתחום ההתחדשות העירונית. תיקוני החקיקה המוצעים הם יישום המלצות של עבודת מטה ממשלתית בין-משרדית לבחינת חסמים בתחום ההתחדשות העירונית בהובלת משרד המשפטים, מר ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, משרד האוצר ומנהל התכנון, שהתקיימה בשנתיים האחרונות. במסגרת עבודת המטה נשמעו גורמי עניין שונים בפני הצוות כמו דיירים, יזמים, רשויות מקומיות, מנהלות עירוניות, ארגוני חברה אזרחית, שמאים ועורכי דין העוסקים בתחום. דו״ח מסקנות של עבודת המטה פורסם לציבור באפריל 2020.

הצעת החוק מציעה להסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות בבניין המיועד לפרויקט פינוי ובינוי וביניהם לבין היזמים הפועלים בתחום. בין התיקונים המוצעים, הצעת החוק מבקשת להביא להפחתת הרוב הדרוש מבין בעלי הדירות לשם הגשת תביעה לבית המשפט כנגד דייר שסירובו לעסקה אינו סביר; מצב דברים זה יכול להתקיים ובלבד שתנאי להגשת תביעה כאמור יהיה צירוף של חוות דעת של שמאי פינוי ובינוי שיקבע כי העסקה כוללת עקרונות תמורה שוויוניים.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

כמו כן ההצעה כוללת דרישה לקביעת פרטים מהותיים בעסקת פינוי ובינוי שבלעדיהם לא יהיה תוקף לעסקה כמו למשל עקרונות התמורה לדיירים ובטוחות לביצוע העסקה; ההצעה מבקשת להרחיב את סמכות הממונה לפניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית לקבוע גם כי  עסקה תהא בטלה אם מצא כי בוצעה החתמה פוגענית תוך התחזות או ניצול מוגבלות; תיקונים אלו ונוספים מטרתם להבטיח כי העסקה והתנאים בהם היא נחתמה תהא הגונה וראויה ושהדיירים לא ינוצלו לרעה במסגרת הפרוייקט.

בנוסף הצעת החוק מבקשת לקבוע אבני דרך לביצוע הפרויקט, שאם לא יתקיימו יהיו רשאים רוב מבעלי הדירות בבית המשותף להחליט שלא להמשיך עם העסקה.

תהליכי התחדשות עירונית הם חלק מרכזי מיעדי הדיור שהציבה הממשלה. אלו מאפשרים את ציפוף מרכזי הערים, שיפור איכות הדיור של התושבים, שדרוג המרחב הציבורי ושמירה על עתודות הקרקע והשטחים הפתוחים.

Inner article

גב’ כרמית יוליס שניהלה את עבודת הצוות אמרה “הצעת החוק כוללת הסדרים מהפכניים בתחום היחסים שבין הדיירים בבניין, ובינם לבין הגורמים היזמיים, אנו בטוחים שההסדרים הקבועים בהצעה יגבירו את הוודאות בתחום, הן לדיירים והן לגורמים העסקיים, יגרמו להסדרים להיות הגונים יותר, ובעיקר- יביאו למימוש של יותר פרוייקטים כבר בעתיד הקרוב”.

ניתן לעיין בתזכיר באתר התזכירים הממשלתי. הערות הציבור ניתן להעביר עד ליום 19.4.2021.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה