האבטלה מובטלת: ירידה במספר הבלתי מועסקים

למרות ירידה בכמות המשרות הפנויות, שיעור האבטלה במשק בירידה • אחוז המשתתפים בכוח העבודה מקרב בני 15 ומעלה, השתפר אף הוא ועומד על סך של 65.5% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלו

הרוב עובדים | אילוסטרציה: יוסי זמיר, פלאש 90

שיעור האבטלה במשק לא מתחשב כלל באי הקמת הממשלה, בגירעון התופח או באיומים של המומחים, כאילו הירידה במספר המשרות הפנויות, תגרום לעליה באבטלה. אחוז האבטלה בישראל שובר שוב שפל היסטורי בחודש ספטמבר והוא עומד על 3.7% מכלל כוח העבודה. כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) בסוף השבוע.

בסיום הרבעון השלישי, עמד שיעור האבטלה על 3.7%, לעומת 3.9% ברבעון השני. ובגרף שמפרסמת הלמ”ס ניתן לראות בבירור ירידה מתמשכת מסוף שנת 2015 אז עמד שיעור האבטלה על 5 אחוזים בקירוב.

250/200 סייד בר + קובייה

על פי הנתונים, שוק העבודה בישראל מורכב מ-4,139,100, בני 15 ומעלה הכשירים לעבודה. סך מספר המועסקים, הסתכם ב-3,987,000, שהם 96.3% מכלל דורשי העבודה במשק. מספר הבלתי מועסקים עומד על 151,400 שהם כאמור 3.7%.

נדגיש כי אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה, עלה ל-63.5% (63.2% בחודש הקודם). אחוז זה בקרב הגברים עלה ל-67.7% (67.3% בחודש הקודם), ובקרב הנשים הוא עלה ל-59.5% (59.2% בחודש הקודם).

בלמ”ס מוסיפים, כי הסקר כולל שאלון חדש ומורחב וניתן בו ביטוי למועסקים העובדים פחות מ-35 שעות בשבוע בדרך כלל (לא כולל שכירים בעלי חברות בע”מ), שמעוניינים לעבוד יותר מ-35 שעות וחיפשו באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים, לעבוד מספר שעות רב יותר. בלמ”ס הם מכונים: ‘מועסקים חלקית שלא מרצון’.

על פי הסקר, מספר מועסקים חלקית שלא מרצון עלה ל-59.5 אלף ברבעון השלישי של 2019 (51.8 אלף ברבעון הקודם), וחלקם מכלל המועסקים עלה ל-1.5% (1.3% ברבעון הקודם). חלקם של הגברים המועסקים חלקית שלא מרצון, מכלל הגברים המועסקים, עלה ל-0.9% (0.8% ברבעון הקודם) וחלקן של הנשים המועסקות חלקית שלא מרצון, מכלל הנשים המועסקות, עלה ל-2.1% (1.8% ברבעון הקודם). זהו נתון מעניין היות ומאידך פרסמו בלמ”ס כי נרשמת ירידה בכמות המשרות הפנויות. יתכן שהנתונים מראים כי שוק העבודה בישראל מתחיל להראות סימני רוויה.

Inner article

 

בחלוקה גיאוגרפית, עלה מעט שיעור האבטלה בצפון ובמרכז (ל-4.2% ו-3.4% בהתאמה). בדרום נותר שיעור האבטלה ללא שינוי, על 4.1%. מנגד נרשמה ירידה במחוזות ירושלים (מ-3.9% ל-3.5%), חיפה (מ-4.3% ל-4.1%) ותל אביב (מ-3.7% ל-3.3%).

ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק, עלה ל-35.9 ברבעון השלישי של 2019 (35.5 ברבעון הקודם). ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר עלה ל-35.9 (35.4 ברבעון הקודם).

בבדיקה של טווח הגילאים 64-25, הגיל השכיח יותר בעבודה, אחרי הצבא (והכולל) ולפני הפנסיה, נצפתה ירידה מינורית. אחוז המשתתפים בכוח העבודה ירד ל-80.2% ברבעון השלישי של 2019 (80.4% ברבעון הקודם). אחוז ההשתתפות בקרב הגברים, ירד ל-84.0% (84.4% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים עלה אחוז זה ל-76.6% (76.4% ברבעון הקודם).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 הגיע ל-3.3% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם). בקרב הגברים אחוז הבלתי מועסקים ירד ל-3.2% (3.3% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים אחוז הבלתי מועסקות עלה ל-3.5% (3.4% ברבעון הקודם).

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 ירד ל-77.6% (77.7% ברבעון הקודם). שיעור התעסוקה בקרב הגברים ירד ל-81.4% (81.6% ברבעון הקודם), ואילו בקרב הנשים, שיעור התעסוקה נשאר ב-73.9% (ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה