האג”ח הכשרות ממריאות

עליות חדות באגרות חוב כשרות שהומלצו על פי מודל גוגנהיים באתר ביזנעס וכניסתן למודל של אגרות חוב נוספות

אילוסטרציה: Vintage Tone | שאטרסטוק

במהלך חודש מאי 2021 פרסמנו באתר ביזנעס המלצות קנייה  לחמש אגרות חוב  לא צמודות כשרות בעלות תשואה מעל 5% שנראות לנו איתנות על פי המודל שפיתחנו.

בעשורים האחרונים עורערו מעמדן של הגישות המסורתיות לניתוח פיננסי, שהיו מבוססות בעיקרן על מבנה המאזן, גודל ההון העצמי, גודל ההון החוזר וכו’. האירועים הכלכליים שחלו בתקופה זו, הביאו לכך שלעיתים קרובות יש לחברות הון חוזר ו/או הון עצמי שליליים למשך תקופה ממושכת, מבלי שתהיה לה סכנה ממשית לפשיטת רגל, ואף המצב ההפוך גם הוא קורה.

250/200 סייד בר + קובייה

הצעתי מודל, (אותו אני מכנה – מודל גוגנהיים) המבוסס בעיקרו על תזרים המזומנים הפנוי – (חישוב של ממוצע רב שנתי של יכולת החברה לממן הוצאות השוטפות והוצאות מימון ודיבידנד מהפעילות הרגילה של החברה). המודל הזה הוכיח את כושר הניבוי הטוב ביותר ביחס לפשיטות רגל בחברות אירופאיות אמריקאיות וישראליות. מודל זה, מתייחס רק לחברות מסחריות , נדלן ותעשיות (למעט מגזר הפיננסי וחברות אחזקות) ומתבסס רק על חברות שפרסמו תוצאות בחמש שנים אחרונות. אכן, רק תקופה של 5 שנים יכול לתת תמונה אמתית ליכולת החברה לפרוע את חובותיה. ההתייחסות לגבי  מצב ההון החוזר (רכוש שוטף – התחייבויות שוטפות) ורווחיות החברה, כשכל פרמטר מחושב לפי סה”כ מאזן מאפשר להציג תמונה שלמה לכושר פירעון של החברה.

המכון היתר עסקה למהדרין https://www.iska.co.il הפועל בהדרכתו של הבית דין של הרב קרליץ ז”ל פרסם רשימה של חברות מאושרות.

שוק האגרות חוב הקונצרני בארץ עלה חדות מאז המפולת במרץ 2020 בגלל יציאה ממשבר הקורונה, מדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק ישראל הכוללת בין היתר המשך ריבית נמוכה ורכישת אגרות חוב על ידי בנק ישראל. עקב כך, רוב אגרות חוב נסחרות בתשואה נטו לפדיון נמוך משני אחוז. למרות זאת, הצגנו  רשימה של חמישה אגרות חוב שלדעתנו קיים כשל שוק לגבן בכך שהן נסחרות בתשואה נטו לפדיון מעל 5% וזאת למרות שנראות איתנות לפי המודל שלנו וקבענו כי הן בעלות פוטנציאל גבוה לרווח עתידי גם מבחינת הריבית המתקבלת וגם לאפשרות לרווח הון מהיר .

מוצעות בטבלה המצורפת מטה, תשואות של 5  אגרות חוב הנ”ל בשישה החודשים אחרונים.

שם האגרות חובתשואה 

6 חודשים

ציון מודל גוגנהיים

2016-21

הרץ פרופרסיט אגח א16%שלושת הפרמטרים ( תזרים, הון חוזר, רווח)של המודל חיוביים.

מודל גוגנהיים

אאא

סטרוברי אגח א10%רק ההון חוזר בגרעון 

על התקופה,

דבר שכיח 

בענף הנדל”ן.

מודל גוגנהיים

אבא

קליין אגח ב9%מודל גוגנהיים

אאא

קופרליין אגח ב8%מודל גוגנהיים

אבא

ספנסר אגח ב

 

6%

מודל גוגנהיים

אאא

 

אנחנו מציעים כאן  כאמור לעיל, על פי ניתוח הדוחות הכספיים מסוף 2016 עד רבעון שני 2021 ארבע אגרות חוב נוספות כשרות בעלות תשואה נטו לפדיון מעל 5% שנראות איתנות לפי המודל שלנו, עם פוטנציאל גבוה לרווח עתידי גם מבחינת הריבית המתקבלת וגם לאפשרות לרווח הון מהיר.

שם האגרות חובתשואה שנתית נטו לפדיון ממוצע 

2016-21

תזרים מזומנים פנוי/סהכ מאזן

ממוצע 

2016-21

הון חוזר /סהכ מאזן

ממוצע 

2016-21

רווח/סהכ מאזן

ביאור
ווטרסטון אגח א

מחמ 1.32

תשואה מתחילת שנה 42%

דירוג  מעלות BBBil

14%3%6%-2%רק ההון חוזר בגרעון 

על התקופה,

דבר שכיח 

בענף הנדל”ן.

מודל גוגנהיים

אבא

נובל אג”ח א

מחמ 2.63

תשואה מתחילת שנה 26%

דירוג  מעלות BBBil

7.5%2%-7%1%מודל גוגנהיים

אבא

מויניאן אגח ב

מחמ 1.84

תשואה מתחילת שנה 23%

דירוג מדרוג Baa1i

6%1%7%-2%רק הפסד קטן על התקופה

מודל גוגנהיים

אאב

אמ.די.ג’י אגח ג

מחמ 1.96

תשואה מתחילת שנה 35%

דירוג מדרוג

Baa2il

6%3%0%0%.

מודל גוגנהיים

אאא

י
ממוצע מאגר מידע מודל גוגנהיים הכולל 168  חברות3%6%2%

Inner article

לסיכום: העליות החדות בשוק אגרות החוב הקונצרניות בשנת 2021 נתמכות בשיפור תוצאות הכספיות של החברות וכושר פירעונן כפי שזה מתבטא  גם במודל שלנו וזאת ביתר שאת ברבעון השני. אנחנו ערים לציון הנמוך יחסית של חברות הדירוג, בחברות הנוספות שאנחנו ממליצים לרכישה. אולם, לאור הניסיון שלנו בכושר ניבוי טוב של המודל שלנו, אנחנו מעזים להמליץ על רכישתם. אנחנו מקווים שבפרסום הסקירה הבאה שלנו באתר ביזנעס נוכל לקבל צידוק לכך.

גילוי נאות: ד”ר דניאל גוגנהיים מומחה בניתוח פיננסי פיתח מודל שעל בסיסו מפורסמות תוצאות בסקירה זו. ד”ר גוגנהיים עלול להחזיק במישרין ובעקיפין ניירות ערך המופיעים בסקירה זו.

לאתר ‘ביזנעס’ אין כל אחריות על הנכתב לעיל, והדברים נכתבים כדעה אישית של הכותב. אין לראות באמור לעיל משום שיווק/ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ אישי, המותאם לצרכי הלקוח.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה