האינפלציה תצמח עם השכר

לאומי: "ככל שהשכר במשק ימשיך לצמוח בקצב מהיר, הדבר עשוי לתרום בהמשך לעליית האינפלציה"

יניב בר | צילום: כפיר סיון

הבוקר בסקירת המקרו השבועית של אגף הכלכלה בלאומי, בראשות הכלכלן הראשי ד"ר גיל מיכאל בפמן, מתייחס הכלכלן יניב בר להאצה בקצב עליית השכר במשק בהשוואה לתקופה שקדמה למשבר:

"ההאצה הייתה אמנם רוחבית במרבית ענפי המשק, אולם עוצמת ההאצה (כלומר הפרש קצב עליית השכר בין 2 התקופות) לא הייתה אחידה בכל ענפי המשק. הענפים הבולטים מבחינת הגידול בקצב עליית השכר הם: מידע ותקשורת, פעילות מקצועית וטכנית, תעשייה ושירותי ניהול ותמיכה".

"יש לציין שהעלייה בחלק מהענפים משקפת התרחבות של הפעילות הכלכלית, ובהתאמה עלייה בביקוש לעובדים אל מעבר להיצע העובדים הקיים, מה שמייצר לחצים לעליות שכר. מגמה זו, בולטת בעיקר בענף המידע והתקשורת (הייטק), אשר פעילותו לא נפגעה באופן משמעותי ממשבר הקורונה." מנגד", מציין בר, "ישנם ענפים בהם העלייה בשכר משקפת, בין היתר, את העיוותים שנוצרו בשוק העבודה עקב משבר הקורונה וטרם תוקנו לחלוטין, ובהם: שירותי ניהול ותמיכה, שירותי אירוח ואוכל וכדומה".

לסיכום יצוין כי "נראה כי המגמות שתוארו צפויות להימשך עד לדעיכת ההשפעה של התמורות בשוק העבודה, שנוצרו עקב משבר הקורונה, על השכר במשק. במבט כולל, נראה כי לעת עתה עדיין אין לחצי שכר משמעותיים במשק (להוציא מספר ענפים) אשר צפויים לייצר בקרוב לחצים משמעותיים לעליות מחירים במשק. אולם, ככל שהשכר במשק ימשיך לצמוח בקצב מהיר מהממוצע ארוך הטווח לפרק זמן ממושך, הדבר עשוי לתרום בהמשך לעליית האינפלציה".

 בנוסף משווה בר בין יציאת הישראלים לחו"ל לתיירים הנכנסים ולירידת שיעור האבטלה הרחב לרמה הנמוכה ביותר מאז פרוץ המשבר.

כתיבת תגובה