האם יש חדש במעמד הביטקוין מול רשויות המס?

בתחילת 2018 פרסמה רשות המסים בישראל את עמדתה כי הביטקוין ושאר המטבעות הדיגיטליים מוגדרים כ'נכס' ולא כ'מטבע', ולכן פעילות בתחום תמוסה, בדומה לנכסים אחרים, כמס רווחי הון • בחודש האחרון הקביעה אף עברה בהצלחה את מבחן ביהמ"ש המחוזי • עם זאת, ניתן עדיין לערער על כך לבג"ץ • בנוסף, השופט כתב כי יתכן ובעתיד הביטקוין אכן יחשב למטבע

ביטקוין | צילום: שאטרסטוק

הביטקוין, מהבולטים במטבעות הקריפטו – קצת איבד מזוהרו בתקופה האחרונה. אך רב הנסתר על הגלוי מבחינת ערכו, וישנה פעילות עסקית לא מעטה סביבו.

בתחילת 2018 פרסמה החטיבה המקצועית ברשות המסים בישראל עמדה ביחס למיסוי הביטקויין. בה נקבע, כי הביטקוין ושאר המטבעות הדיגיטליים מוגדרים כ'נכס', ולא כ'מטבע', ולכן  פעילות בתחום תמוסה, בדומה לנכסים אחרים, כמס רווחי הון. קביעה זו גוררת כמובן חובת דיווח לרשויות על פעילות בתחום. הנחיה זו עמדה למבחן בפסק דין שניתן בחודש האחרון על ידי כב' השופט בורנשטין (קופל נ' פ"ש רחובות), שם נתמכה הנחיה הזו בקביעה כי במציאות של היום ביטקוין אינו נחשב 'מטבע' אלא 'נכס', ומשכך הוא כפוף למיסוי בהתאם.

Box

באופן אינטואיטיבי, התפיסה הרווחת בקרב משקיעי הביטקוין היא שהביטקוין עונה להגדרה 'הילך חוקי' ויכול להיחשב כ-'מטבע חוץ'. הטענה שעלתה בערעור האמור הינה, כי לאור כללי התקינה החשבונאית והבחינה הכלכלית – טבעי יותר לסווג את הביטקויין כ-'מטבע' .

בית המשפט דחה טענה זו, באומרו כי לצורך מענה על ההגדרה 'מטבע חוץ' נדרש ביטוי פיזי מוחשי, שאינו מתקיים בביטקוין. ביטקוין אינו 'מטבע' כהגדרת חוק בנק ישראל, ומשכך, לצורך הרמוניה חקיקתית, לא יכול להנות מהפטור הקבוע בפקודה עבור התעשרות שמקורה בשינוי כוח הקנייה של מטבע. זאת מאחר ובפועל אין למטבע הדיגיטאלי מימד מוחשי, ואין הוא משמש כבסיס 'כסף' לערכים הרשומים לטובת אדם במחשבי בנק.

אמת היא, כי גם בעולם הביטקוין, ובקרב יועצי המס, לא נתפס הביטקוין כ-'מטבע' לצרכי מס, וההתייחסות אליו היתה בכפוף לדיני המס הרגילים. גם בארה"ב ואנגליה – רשויות המס מתייחסות אליו כאל נכס. מעניין לראות, כי בית המשפט כן התייחס למעמדו הכלכלי של המטבע ועל כך שישנו חוסר האמון הנדרש בו כדי שייחזה כמטבע, וכן היתה התייחסות לתנודתיות הגבוהה בשער החליפין שבו. אפיונים אלו מטים את הכף שלא לראותו כ'כסף' או כ'מטבע' אלא באופן אחר. יותר מכך בית המשפט התייחס אל הביטקויין כעניין 'מפוקפק' שהיקף הפעילות שלו בישראל ובעולם אינו מלמד על פעילות מאפיינת ורחבת היקף של 'מטבע' אלא דווקא לשימושים בעלי נופך עברייני או שימושים בסיכון גבוה ביותר.

Inner – Calcala

 

לאור זאת נקבע, כי לא יחול הפטור הקבוע בפקודה על רווחים הנובעים משינוי בשערי מטבע, כי אין בהם כדי להיחשב 'הפרשי שער' כדרישת הדין. כיצד יש לראות רווחים אלו? נקבע כי הם מבטאים שינוי בכוח הקנייה, ומשקפים התעשרות ברורה ומובהקת – בדומה לעליית ערכו של 'נכס'.

לבעלי הביטקוין הקוראים טור זה ומצקצקים בלשונם, נזכיר כי זהו פסק דין של בית המשפט המחוזי, כך שעדיין  עומדת האפשרות להגיש ערעור לעליון, שם עלולה להתהפך ההכרעה. נקודה נוספת חשובה לתשומת לב, שעל אף שבית המשפט אמר את דברו באופן חותך וחד משמעי, בסיומו של פסק הדין עדיין נשאר פתח לשינוי. השופט ציין, כי ייתכן ובעתיד הביטקוין אכן ייחשב כמטבע באופן שיזכה בפטור הפרשי מטבע בהתאם להוראות הפקודה. אין ספק, כי דיני המס יאלצו להתעדכן ולהתאים עצמם למציאות המשתנה, ההולכת ומתפתחת.

לאור מקרים חוזרים ונשנים המגיעים להתייעצות אצלינו, נדגיש כי בין כ'מטבע' ובין כ'נכס', רווחי הביטקויין חייבים במס, ובאי הסדרת העניין חשוף בעל הרווח מן המטבעות הדיגיטאליים הן לקנסות גבוהים ואף להליכים פליליים. משרדנו בקיא בהכשרה של מטבעות דיגיטליים ובייצוג ישראלים בעלי ארנקים ומטבעות דיגיטליים. בכלל זה משרדנו מתמחה בייצוג ישראלים אשר המירו מטבעות דיגיטליים, ו/או מימשו וזאת ככל שהדבר נדרש אל מול רשויות המס בישראל, אם לטובת הכשרת ההון ואם לטובת נטרול החשיפה הפלילית והאזרחית.

* אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד, בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

הכותב הוא עו"ד, שותף מייסד פירמת דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות'

לתגובות וליצירת קשר: מייל: Tsvia@dtkgg.com טל: 03-6114455 פקס: 03-6131170

Inner

כתיבת תגובה