האפוטרופוס הכללי: התקבלו מעל 100 מיליון ש"ח עזבונות

האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והרשם לענייני ירושה מפרסם את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2021 | 16,568 בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוגשו ו-1,328 בקשות פירוק לחברות; 117 נכסי מקרקעין ו-30.1 מיליון ₪ הושבו ליורשים, הופקדו 30,855 ייפוי כוח מתמשכים וקוצרו זמני הטיפול בהנפקת צווים ברשם לענייני ירושה

ניהול עזבון | תמונה: pixabay

האפוטרופוס הכללי, הממונה על חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים מפרסם הבוקר את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2021. הדו"ח כולל סקירה כללית של פעילות האגף במכלולים השונים, ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים על היקפי הפעילות בתחומים אלו במדינת ישראל. יצוין כי בשנת 2022 פוצלו האפוטרופוס הכללי והממונה על הליכי חדלות פירעון לשני גופים שונים.

בתחום פעילות הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוגשו 16,568 בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון לממונה על הליכי חדלות פירעון. מדובר בירידה של כ-5.3% במספר הבקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון לעומת שנת 2020, בה הוגשו 17,495 בקשות.

צווי פתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון – ניתנו על ידי בתי המשפט והממונה על הליכי חדלות פירעון 14,406 צווי כינוס וצווי פתיחת הליכים, לעומת שנת 2020, בה ניתנו 14,310  צווי כינוס וצווי פתיחת הליכים.

צווי הפטר – ניתנו 8,469 צווי הפטר, לעומת שנת 2020 בה ניתנו סך הכל 7,056 ולעומת  7,633 צווי הפטר בשנת 2019.

בתחום פירוק החברות הוגשו ונפתחו בכלל מחוזות הממונה 1,328 בקשות חדלות פירעון של תאגידים לעומת  1,200 בקשות שמפתחו בשנת 2020עליה של כ-11% (לא כולל בקשות על-פי סעיף 350 לחוק החברות בעניין הקפאת הליכים והסדרים).

הורחב השימוש בהגשת תביעות חוב באופן מקוון, וכ-99.8% מכלל תביעות החוב הוגשו באופן מקוון. (163,743 תביעות חוב).

הוגשו לממונה תביעות חוב בסך של כ- 60.5 מיליארד ₪. מתוך הסכום הנ"ל, סך של כ- 43.7 מיליארד ש"ח הוגשו בהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון של יחידים, וסך של כ-16.7 מיליארד ₪ הוגשו בהליך פירוק חברה וחדלות פירעון של תאגידים.

האפוטרופוס הכללי

האפוטרופוס הכללי מטפל בנכסים עזובים שלא נמצאו להם בעלים – נכון ליום 31.12.2021 בניהול האפוטרופוס הכללי 16,708 תיקי רכוש פעילים, מתוכם 11,970 תיקי כספים ו – 4,738  תיקי נדל״ן הכוללים 865 דירות ובתי-עסק ו-2,056 מגרשים, וזאת בהשוואה ל-16,435 תיקי ניהול רכוש פעילים (מתוכם 11,700 תיקי כספים ו-4,735 תיקי נדל״ן) בסוף שנת 2020.

ניהול כספים עזובים עבור הזכאים להם בהיקף של 2.391 מיליארד ₪, בהשוואה לכספים בהיקף של כ-2.273 מיליארד ש״ח בשנת 2020.

כתוצאה מפעילות יזומה השיב האפוטרופוס הכללי לזכאים או ליורשים 117 נכסי מקרקעין וכספים בשווי של כ-30.1 מיליון ₪.

בתחום החילוט – יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי הוקמה על רקע המאבק המתגבר בפשיעה הכלכלית ובהון השחור והצורך בהקמת מנגנוני ניהול אפקטיביים לרכוש התפוס. בשנת 2021 נפתחו ביחידת החילוט 778 תיקי חילוט הכוללים נדל"ן, כספים ומיטלטלין בחילוט זמני או קבועהתקבולים בקרנות החילוט מכוח החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו בשנה זו בסך של 69,460,174 ₪. התקבולים מכוח פקודת הסמים המסוכנים הסתכמו בסך של 17,625,050 ש"ח.

התקבלו באפוטרופוס הכללי עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ-103 מיליון ש"ח.

 מערך הפיקוח על אפוטרופוסים

חלוקת כספי תמיכות מתקציב המדינה לחסרי אמצעים: בשנת 2021 חולקו תמיכות לכ- 2,576 אנשים חסרי אמצעים אשר מונה להם אפוטרופוס בסכום של כ- 18.2 מיליון ₪. תמיכות מדינה אלו מממנות את שכר הטרחה לתאגיד אפוטרופסות או לאפוטרופוס מקצועי שמונה ומאפשרות לאדם לעשות שימוש בכספי הקצבאות שהוא מקבל מביטוח לאומי לצרכיו.

ייפוי כח מתמשך – במרשם ההפקדות שמנהל האפוטרופוס הכללי הופקדו בשנת 2021, 30,855 ייפוי כוח מתמשכים ומתוכם  1,147 נכנסו לתוקף. בנוסף, אושרו 116 מסמכי הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס. תחום ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה לאפוטרופסות, צבר תאוצה גדולה ומהירה והפעילות במסגרתו הורחבה באופן משמעותי.

הרשם לענייני ירושה

במהלך שנת 2021 ניתנו על ידי הרשמים לענייני ירושה 45,315 צווים והחלטות, בהשוואה לשנת 2020 שבמהלכה ניתנו 44,580 צווים והחלטות.

שיפור השירות – בתחום הרשם לענייני ירושה נמשך השיפור באיכות השירות הניתן לציבור באמצעות הרחבה של מגוון השירותים הניתנים מרחוק באופן מקוון לרבות החזר אוטומטי של תשלומים ששולמו ביתר.

קוצרו עוד יותר לוחות הזמנים למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה ועמדו על כ-40 ימים בממוצע

הושק שירות חדש של אפוסטיל דיגיטלי, המשמש כאישור דיגיטלי הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה על גבי תעודות ציבוריות, ומאשר כי צווי הירושה וקיום הצוואה שניתנו על ידי רשם הירושה הינם מקוריים והונפקו מכוח סמכות שבדין.

Inner article

מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד ערן דוידי: "דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2021 משקף את התחזקות המגמה המובילה כיום את משרד המשפטים – ייעול ושיפור השירותים המשפטיים שאנו מעניקים לציבור. שמנו לעצמנו למטרה לקצר זמני המתנה, לפשט ביצוע פעולות ולהפוך כמה שיותר הליכים למקוונים ואני שמח שהצעדים שאנו מובילים משתקפים בדו"ח הפעילות השנתי. בהמשך ישיר לכך, החלטנו לאחרונה על פיצול יחידות האפוטרופוס הכללי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי לשתי יחידות נפרדות, במטרה להתמקצע ולדייק את פעילותה של כל אחת מהן. צעד זה יסייע לנו להמשיך את מגמת שיפור איכות השירות הניתן לאזרח".

מ"מ הממונה על הליכי חדלות פירעון, עו"ד אורית קוטב: "בשנת 2021 המשיך הממונה להתמודד עם אתגרי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנכנס לתוקפו בשנת 2019 ומתאפיין, בין היתר, בהרחבת סמכויות הממונה, בהסמכתו לקבל החלטות על פתיחה בהליכי חדלות פירעון ובניהול הליכים משפטיים. הממונה שם דגש ממשי על הליכי שיקום של חייבים תמי לב ובכלל זה פעל להדרכת חייבים להכשרה כלכלית נכונה וקידם מודלים ייחודים לשיקום כלכלי, בין היתר לאוכלוסיות בזנות".

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, עו"ד בן ציון פיגלסון: "בשנים האחרונות הצבנו לעצמנו כיעד מרכזי את שיפור השירות לאזרח הנזקק לשירותינו, תוך פיתוח כלים מתאימים שיאפשרו לציבור לקבל שירות מיטבי, מהיר, זמין ונגיש לכולם. גם בשנה זו יזמנו הקלות רגולטוריות, צמצמנו בירוקרטיה, מצאנו פתרונות שאפשרו מתן שירות מרחוק והנגשנו שירותים נוספים לציבור בתחום הירושה והאפוטרופסות. נמשיך לפעול במלוא המרץ לקיצור זמני הטיפול ושיפור השירות הניתן לציבור הנזקק לשירותנו".

 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה