הארכה עד ט”ז טבת: תוכלו להגיש העתקי חשבוניות

בגלל התמשכות נגיף הקורונה: הוארך תוקף ההקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית מס לניכוי מס תשומות

חשבוניות | צילום אילוסטרציה: vandame, שאטרסטוק

ביום כ”ט אדר תש”ף 25/3/2020 פורסמה החלטת מיסוי מספר 6782/20 שכותרתה “הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית מס בגין עסקה שבוצעה החל מיום ה’ אדר תש”ף 1/3/2020 ועד ליום ח’ סיוון תש”ף 31/5/2020 (להלן – “תקופת ההקלה“)”. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה