הבוקר עלה תזכיר החוק לטובת רוכשי הדירות

תזכיר החוק שצפוי לחסוך עשרות אלפי שקלים לרוכשים עלה הבוקר לאתר התזכירים להערות הציבור | בין היתר קובע החוק כי לא יחול בפועל מדד תשומות הבנייה על התשלומים לקבלן, האיחור שיבצע הקבלן ישפה את הרוכש בדמי שכירות כמעט בכל מקרה וכן מחיל איסור גביית הוצאות משפטיות

בנייה חדשה. אילוסטרציה | צילום: ביזנעס

בהנחיית שר הבינוי והשיכון הועלה הבוקר (שלישי) לאתר התזכירים הממשלתי לתיקון 9 לחוק המכר להערות ציבור.

תזכיר החוק מפורסם לאחר עבודת מטה ענפה שבוצעה במשרד הבינוי והשיכון בחצי השנה האחרונה.

250/200 סייד בר + קובייה

עיקרי הנושאים בתיקון כוללים ביטול דה-פקטו של ההצמדה למדד תשומות הבנייה. כך, תחול הגבלת הצמדת מחירי הדירות, בעוד שנכון להיום נהוג להצמיד את מחיר הדירה כולו למדד תשומות הבנייה. משכך, הרוכש משלם את עליית המדד על כל רכיבי מחיר הדירה, גם כאלה שאינם מושפעים מהמדד כגון – הקרקע, הרווח היזמי והמע״מ. לפי תזכיר החוק המוצע, יזם יוכל לבצע הצמדה רק של רכיב הבניה מכלל עלות הדירה וזאת רק עד למועד המסירה שנקבע בחוזה ולא עד מועד המסירה בפועל. יתרת הסכום לא תוצמד כלל. הסכום שיוצמד למדד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, וזאת לפי חלוקת אזורים בישראל ולפי סוגי הבנייה כפול שטח הדירה, כפי שמופיע בחוזה המכר.

עוד קובע תזכיר החוק עוגנים חדשים בנושא הפרוץ למדי של פיצוי בגין איחור במסירת דירה, החוק מצמצם את הפטור מתשלום פיצוי לרוכש במקרה של איחור במסירה רק למקרה שבו האיחור נבע ממעשה או מחדל של הרוכש. עד כה, הקבלן היה יכול להוכיח שהעיכוב אינו באשמתו ולא להעניק פיצוי. כעת, הרוכש יהיה זכאי לקבל פיצוי על איחור במסירה בכל מקרה שאינו באחריותו.

לסיום, קובע התזכיר איסור גביית הוצאות משפטיות: נכון להיום, ניתן לגבות מרוכש דירה, בנפרד ממחיר הדירה, תשלום בגין הוצאות משפטיות המשולמות ישירות לעורך דין מטעם המוכר. הסכום מוגבל לסך של 5,114 ₪. בהתאם לתיקון המוצע, מוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכ"ט עורך דין מעבר לעלות הדירה עצמה.

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון אמר, כי "מרגע כניסתי לתפקיד אמרתי שיש לשנות את חוק המכר על מנת להגן על רוכשי הדירות אל מול הקסלנים והיזמים. תיקון החקיקה המוצע הוא תוצאה של עבודת מטה מורכבת אשר בוצעה במשרד על ידי האגפים השונים, תוך קיום שיח משמעותי עם כלל הגורמים הרלוונטים בשוק הנדל"ן. אני מאמין שתיקון החוק עתיד להביא עסקאות מכר הוגנות יותר בשוק הנדל"ן בישראל , יחד עם וודאות עבור הרוכשים."

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ציין כי "התיקון לחוק המכר מגיע בזמן קריטי עבור עשרות אלפי רוכשי דירות שצפויים לקנות את דירתם בזמן הקרוב. חוקי המכר לא עודכנו מזה 5 שנים והגיעה העת להסיר מהם את האבק ולתקן מה שצריך. אני רוצה להודות לכל הגורמים שלקחו חלק בעבודה ומאמין שבקרוב נצליח להכניס את התיקון לספר החוקים במדינת ישראל."

Inner article

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה אומללה שמוסיפה שמן למדורה ותעלה את מחירי הדירות. הדבר עלול לקרות בדיוק כפי שקרה לאחר שהזהרנו את הממשלה מהעלאת מס הרכישה. הממשלה הנוכחית עושה את אותן טעויות של הממשלות הקודמות ובמקום לגבש תוכנית מקיפה שתתמודד עם הכשלים שמעלים את מהמחירים, היא בוחרת לייצר רגולציה פופוליסטית, תוך הטעיית הציבור, כאילו היא הולכת לחסוך לו כסף. אזכיר שבשנת 2021 מחירי הדירות החדשות עלו בכ-18% ומדד תשומות הבניה עלה ב-6% בלבד – האם רוכשי דירות הפסידו באמת או להיפך.

"אינני מבין מדוע אצה הדרך לממשלה הזו לבחור בכלים שלא יפתרו דבר. אי הצמדת מחיר הקרקע למדד תשומות הבנייה יוביל לחישוב הסיכון של עליית מחירי הקרקע בתוך מחירי הדירות, דהיינו לעליית מחירי דירות. כל רגולציה שמטילה עונשים וקנסות נוספים בעת איחור במסירת דירות תוביל לכך שקבלנים לא ייקחו סיכון שיהיה עליהם להתמודד עם מצבים שלא בשליטתם כשרגולטורים לא יעמדו בזמני התגובה הנדרשים, ולכן ההתחייבות שלהם תהיה לזמן בנייה ארוך יותר שיתממש. שוב בממשלה באים לברך ויוצאים מקללים".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה