הבנקים מקבלים ריבית נמוכה – הלקוחות? ממש לא

חברי ועדת הכספים דרשו להביא להורדת אחוז הריבית שגובים הבנקים במסלולי ההלוואות לספקים ולעסקים קטנים ובינוניים | בעוד שכיום אמורות להיגבות ריביות פריים פלוס אחוז וחצי במסגרת המסלול להלוואות עסקים בערבות המדינה – הבנקים גובים סך גבוה יותר | וכמה משלמים הבנקים עצמם על אשראי? לא מפתיע

משרד האוצר | צילום: פרי תורג'מן, פלאש 90

על רקע חרבות ברזל – ועדת הכספים אישרה "ערבות מדינה בהיקף כולל של 500 מיליון דולר עבור תכנית ביטוח אשראי לטווח קצר". זאת, על רקע דרישות מבטחי המשנה של חברות ביטוח האשראי הפרטיות בישראל, לצמצם את מכסות הביטוח הקיימות בפעילות העסקית של ספקים ישראלים, וכדי שיוכלו להמשיך ולבטח את מכירותיהם של ספקים ישראלים במשק המקומי, ולאפשר לעסקים הקטנים והבינוניים להמשיך ליהנות מאשראי ספקים.

בדיון הוצג כי מחירי הביטוחים האמורים התייקרו בעשרות אחוזים בתקופת המלחמה. לבקשת הוועדה הוצגו נתונים שונים לגבי מסלולי הסיוע לעסקים בקרן ההלוואות בערבות המדינה, שאושרה להן מסגרת ערבות לאחרונה, כאשר הוגשו עד כה כ-10,000 בקשות, עוד הציג סגן החשב כי לבקשת הוועדה אוכלוסיית העסקים הזכאית למסלול הורחבה וניתן כיום מענה לכלל העסקים במדינה, ללא תלות במיקום גיאוגרפי, שהוגבל בתחילה.

כמו כן, הוגדר מסלול מהיר ללא וועדת אשראי, הוגדלה התקרה של קרן לעסקים גדולים גודל החברות גדל מ-400 מיליון ל-500 מיליון ₪ ועכשיו עד מיליארד ₪, ונקבע כי נציג מדינה יבחן כל דחייה לגופה.

לצד זאת, דרשו חברי הוועדה כי יינתן מענה להורדת אחוז הריבית שגובים הבנקים במסלולי ההלוואות, שהועמדה על עד פריים פלוס אחוז וחצי במסגרת המסלול, וקראו לסגן החשב הכללי באוצר להורות לבנקים על הפחתה, ולא להסתפק בבקשה, במיוחד על רקע כך שבנק ישראל מאפשר לבנקים ולגופי האשראי לקחת אשראי בפריים מינוס אחוז וחצי.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני ציין אף כי יקיים ישיבה עם החשב הכללי נגיד בנק ישראל לעניין כך.

בהתאחדות התעשיינים בירכו על אישור הערבות לביטוח אשראי לעסקים שיזמו על ידי ועדת הכספים לפני שעה קלה. "אנו מודים לחשכ"ל וצוותו שהובילו נושא חשוב זה לאישור. הענקת ביטוח אשראי לעסקים על ידי המדינה, יספק חמצן להמשך הפעילות הכלכלית במשק. האשראי יעניק לחברות רבות את האפשרות להמשיך ולספק מוצרים חיוניים על אף המלחמה ויחזק את התעשייה הישראלית בתקופה קשה זו. הביטוח חיוני להמשך הפעילות השוטפת של תעשיות רבות, מענפי חומרי הבנייה והצריכה וכלה במזון ובכך תורם ומחזק את הכלכלה הישראלית".

יו"ר איגוד מוצרי הבנייה והצריכה בהתאחדות התעשיינים ומנכ"ל חברת תרמוקיר, אלי כהן, שייצג את התאחדות התעשיינים בוועדה, הוסיף ואמר כי "במצב של אי וודאות חריגה, הצורך בביטוח אשראי הינו אקוטי לצורך צמצום סיכון הספקים ועל מנת לגשר על פערי נזילות ומימון הון חוזר. ביטוח האשראי יאפשר החזרת המשק והתעשייה לפעילות סדירה והפשרת הקיפאון".

כתיבת תגובה