הבנקים פחדו: העסקים הזעירים סבלו ממחנק אשראי

הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה: האשראי שנתנו הבנקים לעסקים הזעירים (ללא חישוב ערבות המדינה) ירד בתקופת הקורונה בהיקף של 11% • זאת למרות שהמדינה הגדילה את הקרן להלוואות בערבות מדינה להיקף של 3.4 מיליארד ₪ • הירידה באשראי לעסקים הזעירים עמדה על 6% – רק 60% מהם זכו לקבל אשראי

הלוואות לעסקים | אילוסטרציה: שאטרסטוק

סקירת הסוכנות לעסקים קטנים והבינונים במשרד הכלכלה מגלה כי העסקים הזעירים סבלו ממחנק אשראי. העסקים הזעירים (עסקים עם מחזור של עד 2 מלש”ח), סבלו מצמצום של ממש בהיקף האשראי, אשר ירד בשנת 2020 ב-6% ביחס לשנת 2019, במספרים מדובר בירידה במתן האשראי בהיקף של 4.6 מיליארד ₪. ירידה זו הינה לאחר שקלול האשראי שניתן מהקרן בערבות מדינה, כך שללא הקרן, האשראי לעסקים זעירים היה יורד ב-11% (היקף של 8.3 מיליארד ₪).

הירידה באשראי קשורה להיצע האשראי של הבנקים וגופי האשראי האחרים (ולא לירידה בביקושים), שצומצם עקב ניהול סיכונים של גופים אלו, מה שהביא ליצירת מחנק אשראי לעסקים,  אשר עלול לגרום להרבה עסקים איכותיים וברי קיימא להיסגר.

מנהל תחום מימון בסוכנות – יוסי עדס, מציין כי נתוני הסוכנות באשר לביקושי אשראי על ידי עסקים, מצביעים על עליה בין השנים 2019 ל-2020, לצד דיווח עסקים זעירים רבים, על קבלת אשראי נמוך מהמבוקש. נתון זה בולט במיוחד גם בקרב העצמאיים, אשר קיבלו את האשראי המבוקש בשיעור הנמוך בחצי ביחס לעסקים אחרים. בקרב העצמאים גם בולט הפער בירידה בקבלת האשראי בשנת 2020 לעומת שנת 2019.

עוד מציינים בסוכנות כי האשראי לכלל העסקים הקטנים והבינוניים ירד בשנה האחרונה ביחס לעסקים הגדולים, ומהווה כיום רק 45.8% מסך האשראי העסקי של הבנקים. צמצום זה הינו המשך מגמה שאנו רואים בשנים האחרונות, לפיה הבנקים מגדילים יותר את האשראי לעסקים הגדולים, כך שהחלק של העסקים הקטנים והבינוניים מצטמצם מסך האשראי העסקי. מגמה זו קיבלה תאוצה בשנת הקורונה. עוד ניתן לראות כי עיקר הירידה התרחשה עם תחילת משבר הקורונה ברבעון הראשון של שנת 2020, ולאחר מכן התמתנה בעקבות הפעלת הקרן בערבות מדינה.

על פי נתוני בנק ישראל, נכון לסוף שנת 2020, היקף האשראי העסקי במשק עומד על 986 מיליארד ₪ בשנה, מתוכם כ-487 מיליארד ₪ הינו אשראי במערכת הבנקאית שחלקו נגיש לעסקים קטנים ובינוניים.

מנתוני האשראי העסקי ניתן ללמוד כי היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים הוא כ-23% מהאשראי העסקי במשק.  עסקים אלו מייצרים כ-54% מהתוצר העסקי, כך שהסתמכותם על אשראי קטנה לעומת עסקים גדולים, אבל עדיין קיימת והם צריכים את האשראי כדי לפעול.

Inner article

הבנקים מול המדינה

הקרן בערבות מדינה פועלת למעלה מעשור, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר ובשיתוף עם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. הקרן מעמידה ערבות לבנקים במטרה לאפשר נגישות לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪). לפני המשבר הקרן העמידה הלוואות בהיקף שנתי של כ-1.5-2 מיליארד ₪.

בעקבות המשבר ועל מנת לסייע לעסקים להתמודד עם הקשיים בתזרים המזומנים, הקימה המדינה קרן ייעודית (“קרן קורונה”) למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪ וקרן לעסקים גדולים עם מחזור שנתי מעל 200 מלש”ח (כאשר עסקים עם מחזור של 200-400 מלש”ח יכלו לבחור לאיזו קרן לפנות). בשנת 2020 הועמדו במסגרת הקרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪) בהיקף של 19.3 מיליארד ₪, מעל פי 10 מאשר בשנים קודמות. בנוסף, לעסקים גדולים (מעל 100 מלש”ח) היקף האשראי בקרן עמד על 4.5 מיליארד ₪.

היקף האשראי בערבות מדינה ביחס לסך האשראי הניתן על ידי הבנקים, עלה משמעותית בשנת 2020, משיעור של כ-1% מסך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2019 לכ- 11% בשנת על פי דיווחי הבנקים, הגידול בהיקף האשראי הניתן בערבות מדינה בשנת 2020 לעומת שנת 2019 עמד על 20.5 מיליארד ₪ [קיים פער בין נתוני הקרן לבין הנתונים של דיווחי הבנקים ובנק ישראל. היקף האשראי בערבות מדינה בהתאם לדיווחי הבנקים, מחושב על בסיס ההפרש בין השנים 2019-2020, וכולל גם את הקרן הרגילה (קרן 2016) בה ניתנו הלוואות בהיקף של כ- 600 מלש”ח ובקיזוז הלוואות שנפרעו].

למעט בעסקים זעירים, היקף האשראי בערבות מדינה פיצה על הירידה באשראי הבנקאי ובמרבית המגזרים אף הביא לגידול בהיקף האשראי. ללא האשראי בקרן בערבות מדינה, סך האשראי לעסקים קטנים ובינוניים ירד בכ-10 מיליארד ₪.

שרת הכלכלה והתעשייה, האלופה (במיל’) אורנה ברביבאי: “העדר התחרות הנו גורם משמעותי ביכולת הצמיחה של העסקים ולפיכך בכוונתי להיפגש בשבועות הקרובים עם ראשי בנק ישראל, הבנקים והגופים המוסדיים השונים, במטרה להגדיל את התחרות לטובת העסקים הקטנים והבינוניים, המהווים מנוע צמיחה עיקרי במשק הישראלי”.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: “השנה האחרונה היתה מאתגרת במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים, בכלל והעסקים זעירים בפרט. עסקים אלו נפגעו באופן הקשה ביותר, וגם בתחום האשראי לא תמיד קיבלו את המענה המלא. ביצענו לא מעט צעדים בקרן בערבות מדינה בשיתוף עם החשב הכללי, שצמצם משמעותית את הפגיעה בעסקים אלו, אך עדיין ניתן לראות שהאשראי לעסקים הזעירים ירד בשיעור משמעותי. עם היציאה מהקורונה וחזרה לצמיחה צריך לשים דגש על הסרת חסמים ופתרונות אשראי לעסקים הזעירים והקטנים. בימים אלו אנו פועלים בממשלה לקידום צעדים בתחום המימון, התאמת הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה, וכן הגברת הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים.”

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה