הדתיים והחרדים מחזיקים בפחות רישיונות נהיגה

פורסמו הנתונים אודות בעלי הרישיונות הישראליים בתוקף ב-2018 • היישובים הערביים מובילים בהחזקת רישיונות נהיגה לרכב כבד • והאם שיעור הנשים המחזיקות ברישיון עלה?

חרדים נוהגים פחות. טרמפיסטים בביתר עילית, בשנת תשס"ו | צילום ארכיון: נתי שוחט
מספר בעלי רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף ברכב מנועי הגיע בסוף שנת 2018 למניינם לארבעה מיליון ו-358 אלף, עלייה של 2.4% לעומת סוף שנת 2017. כך עולה מנתוני משרד התחבורה שפורסמי בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה..
חלקן של הנשים בכלל אוכלוסיית המורשים לנהוג היה 44%, כמו ב-2017.
כ-79% מכלל המורשים לנהוג, הם יהודים וכ-18% – ערבים. יצוין כי חלקם של הערבים באוכלוסייה עומד על 20.9%. למרות זאת, מספר ההרוגים בתאונות הדרכים מקרב בני המגזר הערבי גבוה פי 2 משיעורם באוכלוסייה.
כ-64% מהאוכלוסייה בגיל 16 ומעלה מחזיקים ברישיון נהיגה. כ-85% מכלל המורשים לנהוג, מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מחמש שנים, וכ-7% מחזיקים ברישיון פחות משנתיים.
12.6% מהמורשים לנהוג הם בני 65 ומעלה (%12.2 ב-2017), גבוה יחסית לחלקם באוכלוסייה (11.6%).
כמעט כל המחזיקים ברישיון נהיגה ישראלי מורשים לנהוג ברכב פרטי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל עד 3.5 טונות (עד 4.0 טונות למי שהוציא את רישיונו לפני שנת 2007).
לחלק מהמורשים לנהוג יש סוג רישיון נוסף. 11.4% מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 3.5 טונות, 3.6% מורשים לנהוג ברכב משא שמשקלו הכולל מעל 12.0 טונות, 2.5% מורשים לנהוג במונית, 1.7% מורשים לנהוג באוטובוס וכאחוז אחד מורשים לנהוג בגורר-תומך.
נוסף על כך, 13.7% מכלל המורשים לנהוג מורשים לנהוג באופנוע. רק 0.3% מבעלי הרישיונות במדינה מורשים לנהוג על רכב דו גלגלי בלבד.
מכלל המורשים לנהוג, כ-85% מחזיקים ברישיון נהיגה יותר מחמש שנים (כלומר, הרישיון הונפק לפני 2014), וכ-7% מחזיקים ברישיון פחות משנתיים (כלומר, הרישיון הונפק במהלך 2018-2017).
כמו כן נמצא, כי לכ-38% מכלל המורשים לנהוג יש הגבלת נהיגה כלשהי. ההגבלה העיקרית היא חובת הרכבת משקפיים או עדשות מגע בעת הנהיגה (לכ-32% מכלל המורשים לנהוג).
מבין היישובים שמנו 10,000 תושבים ויותר, חלקם של המורשים לנהוג ברכב משא מכלל המורשים לנהוג גדול יחסית ביישובים ערביים בהשוואה לממוצע הארצי.
נתון מעניין שמופיע בפרסום, הוא כי כ-48% מכלל המורשים לנהוג ביישוב כסיפה מורשים לנהוג ברכב משא. זאת, לעומת 11.4% בלבד בממוצע הארצי. בערערה-בנגב ובלקיה – לכ-46% יש רישיון על רכב כבד, וביישובים: רהט, חורה, תל שבע, מג’דל שאמס וכפר קאסם מגיע חלקם ל-45%-36% (לעומת 11.4% בממוצע ארצי).
לפי הנתונים – בציבור הכללי יש יותר רישיונות נהיגה, בממוצע, מאשר בקרב דתיים וחרדים, אך לא פורסמו נתונים מספריים.
כמו”כ נמצא קשר בין ההכנסה הממוצעת לנפש במשק הבית להחזקת רישיון נהיגה: 55% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית היא עד 2,000 ש”ח ברוטו לנפש, מחזיקים ברישיון נהיגה. האחוז עולה ל-69% בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא 4,000-2,001 ש”ח ומגיע ל-88% בקרב הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ-4,000 ש”ח בחודש.

נמצא קשר בין מצב הבריאות להחזקת רישיון נהיגה: ל-80% מבני 74-20 המעריכים שבריאותם טובה יש רישיון נהיגה, לעומת 53% מבני גיל זה המעריכים שבריאותם אינה טובה.
54% מבני 20 ומעלה (כ-2.9 מיליון איש; 72% מבעלי הרישיון) נוהגים בכל יום או כמעט בכל יום (7-5 פעמים בשבוע); 6% נוהגים 4-3 פעמים בשבוע; 9% נוהגים פעמיים בשבוע או פחות ו-5% (7% מבעלי הרישיון) אינם נוהגים בכלל.
גברים נוהגים בתדירות גבוהה יותר מנשים: 64% מהגברים נוהגים 7-5 פעמים בשבוע, לעומת 44% מהנשים. 7% מהנשים (10% מבעלות הרישיון) אינן נוהגות בכלל, לעומת 4% מהגברים שאינם נוהגים.
צעירים נוהגים יותר ממבוגרים: 58% מבני 64-20 (74% מבעלי הרישיון) נוהגים 7-5 פעמים בשבוע, 43% מבני 74-65 ו-20% מבני 75 ומעלה נוהגים 7-5 ימים בשבוע. 10% מבני 75 ומעלה, שהם כרבע (24%) מבעלי רישיון בגיל זה, אינם נוהגים בכלל.
משכילים נוהגים יותר: 69% מבעלי תעודה אקדמית (79% מהאקדמאים בעלי רישיון), נוהגים 7-5 פעמים בשבוע, לעומת 30% בקרב חסרי תעודה כלשהי (60% מבעלי הרישיון חסרי תעודה).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה