“ההאטה בעליית מחירי השכירות במרץ – זמנית”

מדד המחירים לצרכן ממשיך להפתיע כלפי מעלה • האינפלציה הצפויה במהלך 2021: כ-1.5%-2.0% • כלכלני לאומי סבורים: ההאטה שנרשמה בעליית מחירי השכירות בחודש מרץ היא זמנית

מדד המחירים | צילום: Pavlo Burdyak, שאטרסטוק

מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ הפתיע כלפי מעלה זה החודש השלישי ברציפות, כאשר עלה ב-0.6% לעומת תחזית הקונצנזוס לעלייה של 0.5%. בחודש מרץ חלו התייקרויות משמעותיות גם בכמה מענפי השירותים, כגון הבראה ונופש בארץ ומסיבות ואירועים.  עליות מחירים אלו משקפות ביקוש גובר בקרב הציבור לצריכת שירותים מקומיים, בד בבד עם חזרת המשק לפעילות תקינה, בדגש על צריכת שירותים שהיו כפופים להגבלות משמעותיות בשנה האחרונה.

סעיף הדיור עלה בחודש מרץ בשיעור של 0.6%, כתוצאה מעלייה בסך 0.7% בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות דייריהם (המשקף את מחירי שכר הדירה בחוזים חדשים ומתחדשים). מדובר בשיעור עלייה מתון יחסית לחודש מרץ, ולפיכך התמתן קצב העלייה השנתי של תת-הסעיף לכ-1.0% בלבד. להערכתנו, ההאטה שנרשמה בעליית מחירי השכירות בחודש מרץ היא זמנית; חזרת המשק לפעילות תקינה וההתאוששות שנרשמה לאחרונה באמון הצרכנים צפויות לחזור ולחזק בחודשים הקרובים את הביקוש מצד שוכרי הדירות, באופן שעשוי להוביל להאצה מחודשת בתת-הסעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים.

מחירי הדירות (עפ”י סקר הדירות החודשי של הלמ”ס אשר איננו נכלל במדד המחירים לצרכן) עלו בינואר-פברואר 2021 בכ-0.3% בהשוואה לדצמבר 2020-ינואר 2021. מדובר בשיעור עלייה מתון יחסית לחודשים האחרונים ועל כן קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות התמתן קלות לכ-4.0%. להערכתנו, הקצב השנתי צפוי לחזור ולעלות בחודשים הקרובים, על רקע הביקוש המואץ בחודשים האחרונים לרכישת דירות, בצד רמת היצע שמוסיפה להיות נמוכה ביחס לצרכי המשק.

האינפלציה בשנת 2021 (דצמבר עד דצמבר) צפויה להסתכם בכ-1.5%-2.0%. בשנה הבאה, צפויה האטה באינפלציה, לאור היחלשות הכוחות הפועלים לעליית האינפלציה בעת הנוכחית והתגברות הכוחות הפועלים לריסונה (התייצבות מחירי האנרגיה, הסחורות והשילוח בעולם, התאוששות ההיצע בענפי השירותים, התחדשות תהליכי הייסוף של השקל ועוד).

לסיכום, בעת הזאת, נראה כי שיעור עליית המחירים הצפוי השנה, משקף בעיקר תיקוני מחירים בעלי אופי חד פעמי, לאחר הירידות שהיו בשנה שחלפה ולא האצה מתמשכת בקצב עליית המחירים.

 

הכותב הוא מנהל אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה