ההיטלים לקרן לאזרחי ישראל מתקרבים לשני מיליארד

רשות המסים מפרסמת תחזית של גביית היטל רווחי נפט | בתחילת יוני הקרן לאזרחי ישראל החלה את פעולתה לאחר שסך ההיטלים שניגבו עבר את סך מיליארד ש"ח ולאחר 3 חודשים סך ההיטלים החלוטים מתקרב ל-2 מיליארד ₪

אסדת הגז לוויתן | צילום אילוסטרציה: גרשון אלינסון, פלאש 90

רשות המסים מודיעה כי סך ההיטלים שנגבו עד 31/8/2022 בגין רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע הסתכם ב- 3.84 מיליארד ש"ח, מתוכו 1.88 מיליארד ש"ח היטלים חלוטים.

היטלים שאינם חלוטים הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט.

250/200 סייד בר + קובייה

היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית.

רשות המסים מעבירה מידי רבעון את כספי ההיטלים הנגבים (החלוטים ושאינם חלוטים) לחשב הכללי במשרד האוצר. החשכ"ל מנהל בקרן לתקופת ביניים את ההיטלים שאינם חלוטים עד שיהיו חלוטים, ומעביר לקרן לאזרחי ישראל(שמכונה בפי הח"כים: קרן העושר) אחת לרבעון את ההיטלים החלוטים בצירוף רווחי ההשקעות (או בניכוי ההפסדים מהן), לאחר שהומרו לסכום במטבע חוץ.

ההיטלים בגין רווחי יתר מנפט ומשאבי טבע נגבים בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע. לפי חוק זה הכספים שמתקבלים מההיטלים ינוהלו בהתאם להוראות חוק קרן לאזרחי ישראל. מטרת הקרן לנהל את הכנסות המדינה מהיטל על רווחים ממשאבי טבע בראייה כלכלית ארוכת טווח לשם השאתם ובמטרה לאפשר את המשך קיומה של הקרן לדורות הבאים.

ההכנסות מהיטלים על רווחי נפט ורווחי יתר ממשאבי טבע המיועדים לקרן לאזרחי ישראל, הינם בנוסף להכנסות המדינה ממס הכנסה ותמלוגים המשולמים ע"י בעלי זכות נפט ובעלי זכות לניצול משאב טבע ונכנסים לתקציב המדינה בשוטף.

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "ההיטלים לקרן לאזרחי ישראל מתקרבים לשני מיליארד"

  1. עבודה בעיניים! "קרן העושר"… " הקרן לאזרחי ישראל" … אלעק המדינה הזאת תכניס אי פעם את היד לכיס של עצמה, כל המילים היפות הללו נועדו לתרץ את זה שהמדינה חולבת את מאגרי הגז וככה מעלה שוב את מחירי האנרגיה כמו שהיא עושה בדלק ברכב בדיור ובכל מה שזז , 70% אחוז ממחיר הדלק זה מס , כנ"ל הרכב כנ"ל הדיור (ותודה למק"י) ועכשיו גם מנפחים את מחיר הגז באמצעות מיסוי מטורף על חברות הגז (לוויתן תמר וכו') טובת האזרח מעולם לא הופיעה ברשימת סדרי העדיפיות של נערי האוצר ופקידי רשעות המיסים , מיום הווסדה המדינה עוקצת את האזרח ב1001 דרכים שונים ומשונות , תמיד ישנו איזה תירוץ מפוקפק בצד שנועד למרוח את האזרח האומלל – זה שעוד לא הפנים מי הוא הגורם מספר אחת ליוקר המחיה (רמז דקיק: זה קשור למיסים , עוד רמז קטן: קשור לעוד מיסים , עוד רמז קליל: קשור לערימות מיסים על גבי מיסים ומגזר צבורי מנופח ובטלן שעולה לנו 200 מיליארד בשנה )

כתיבת תגובה