ההייטק: קטר צמיחה חשוב של המשק

ד”ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, יחד עם הכלכלן יניב בר מתייחסים לנתוני הלמ”ס על יצוא השירותים של ישראל לשנת 2020: יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק צמח אשתקד בכ-18.9%, ורשם האצה בקצב הצמיחה • הענף צפוי להמשיך להוות קטר צמיחה חשוב למשק המקומי • יצוא השירותים של ישראל צפוי לצמוח בכ-7% במהלך 2021 • הצריכה הפרטית תצמח בכ-7% בשנת 2021

רבטק - בני תורה בהיי טק | אילוסטרציה

נתוני הלמ”ס מלמדים כי יצוא השירותים של ישראל המשיך לצמוח גם בזמן משבר הקורונה, תוך שונות משמעותית בין הרכיבים, השניים מסבירים כי “רכיב שתמך בצמיחת יצוא השירותים אשתקד היה יצוא שירותי היי-טק, שצמח בכ-18.9% ומהווה מקור צמיחה חשוב ומשמעותי למשק הישראלי בשנים האחרונות, זאת על אף משבר הקורונה והייסוף המשמעותי בשקל.

רכיב זה כולל, בין היתר, שירותי תקשורת, תכנות וייעוץ בתחום המחשבים, שירותי אחסון מידע, מחקר ופיתוח ועוד. תחומי פעילות אלה נתמכים במספר גורמים: ביתרון היחסי שיש למשק הישראלי בכוח אדם איכותי ומיומן בדגש על תחום ההיי-טק (ישראל מדורגת בין 20 המדינות בעלות רמת הפיתוח האנושי הגבוהה ביותר בעולם לפי מדד הפיתוח האנושי של האו”ם); נטייה לחדשנות טכנולוגית (ישראל מדורגת 7 בעולם במדד החדשנות של בלומברג לשנת 2021); ביקושים עולמיים שלא נפגעים באופן משמעותי גם בעתות של מיתון כלכלי (להוציא משברים שקשורים בתחום היי-טק, כמו משבר הדוט קום בתחילת שנות ה-2000); וכן בכך שהם פחות רגישים לשינויים בשער החליפין  בהשוואה לענפי התעשייה (המסורתית בעיקר). יצוא השירותים של ענפי ההיי-טק צמח אשתקד בכ-18.9%, ורשם האצה בקצב הצמיחה בהשוואה ל-2019, בין היתר, על רקע הגורמים שצוינו, וכן לאור העובדה שמדובר בפעילות שניתן להמשיך ולקיים גם תחת הגבלות הקורונה בקלות יחסית. לאור האמור, משקל יצוא שירותי ההיי-טק מסך יצוא השירותים עלה מ-57.2% בשנת 2019 ל-67.2% ב-2020.

לסיכום, יצוא השירותים של ישראל, בדגש על תחום ההיי-טק, צפוי להמשיך ולהיות רכיב צמיחה מוביל של כלכלת ישראל גם בשנים הבאות. כמו כן, הצמיחה ביצוא השירותים צפויה לתמוך גם בעודף המתמשך בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, אשר מהווה גורם רקע מאקרו כלכלי שתורם לעוצמתו של השקל. להערכתנו, בתרחיש מרכזי, יצוא השירותים של ישראל צפוי לצמוח בכ-7% (ריאלי) במהלך 2021.

בנושא ייצוא הסחורות של ישראל לשנת 2020 יצוין כי השוואה של נתוני הצמיחה בסחר בסחורות בקרב מדינות ה-OECD לעומת ישראל מעלה תמונה לפיה, בזמן שנפח הסחר בסחורות של מדינות ה-OECD התכווץ בכ-12%, הדבר לא השתקף ביצוא הישראלי שאף גדל בשנת 2020, בשיעור גבוה יחסית (בפרט בזמן משבר הקורונה) של 4.8% (ריאלי), בניגוד לירידה במדינות ה- OECD”, ומשכך “במבט קדימה, אנו צופים כי יצוא הסחורות של ישראל יצמח בשנת 2021 בשיעור מעט מתון יותר מזה של מדינות ה-OECD.

Inner article

בנוסף, נתוני ההוצאה בכרטיסי אשראי המתפרסמים על ידי בנק ישראל מצביעים על עלייה מתונה בהיקף הרכישות בחודש פברואר, על רקע היציאה ההדרגתית מהסגר השלישי. ככל שתהליך היציאה מהסגר השלישי יימשך כמתוכנן, ויביא, בין היתר, לחזרה לפעילות, גם אם לא מלאה, בתחומים אשר היו מושבתים לאורך המשבר, בדגש על ענפי השירותים, יהיה בכך כדי לתמוך בהיקף הרכישות בחודשים הבאים.

על רקע זה ובמבט קדימה, אנו צופים כי בתרחיש מרכזי, המניח המשך של תהליך התחסנות האוכלוסייה באופן שיאפשר פתיחה נרחבת יחסית של המשק בזמן הקרוב, הצריכה הפרטית תצמח בכ-7% בשנת 2021, בהובלת הענפים שנפגעו מהמשבר במידה משמעותית.

מאמר זה נכתב ע”י ד”ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, יחד עם הכלכלן יניב בר

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה