ההרתעה למייקרי המחירים: עיצום כספי עד עשרה מיליון שקלים

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של היו"ר ביטן שתמנע ניצול לרעה של המלחמה ומצבי חירום להעלאת מחירים: "הצעת החוק ייחודית אך מחויבת המציאות לנוכח ניצול מצב החירום להעלאת מחירים" | נקבע: עסק גדול שינצל את מצב המלחמה או החירום להעלאת מחירים צפוי לעיצום כספי של 5% מהמחזור ועד 10 מיליון שקלים

דוד ביטן | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של היו"ר, ח"כ דוד ביטן, שנועדה למנוע עליות מחירים בתקופת המלחמה ומצבי חירום נוספים. היו"ר ביטן ציין כי מדובר בהצעת חוק ייחודית, אך היא מחויבת המציאות לנוכח ניצול המצב. "יש כאלה שמנצלים את מצב החירום להעלאת מחירים, וההצעה נועדה למנוע את ניצול המצב הזה. אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי במציאות", אמר. לאחר שכל ההסתייגויות להצעה נדחו, היא אושרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית בקולותיהם של היו"ר ביטן, ח"כ ששון גואטה וח"כ רון כץ.

במהלך הדיונים עלו מספר סוגיות שהוועדה לא הכריעה בהן במהלך הכנת ההצעה לקריאה ראשונה. אחת הסוגיות נגעה למנגנון קביעת רשימת המוצרים שההסדר יחול עליהם, לפיו את הרשימה יקבעו הממונה על הרשות להגנת הצרכן במשרד הכלכלה וראש אגף התקציבים באוצר. היו"ר ביטן הבהיר כי הוא לא מוכן שמחלוקת בין השניים תגרום לעיכובים בפרסום הרשימה.

היום נקבע, כי לאחר שיוכרז מצב חירום ובמידה ששר הכלכלה שוכנע כי יש חשש שעוסקים ינצלו אותו להעלאת מחירים של מוצרים או שירותים חיוניים הוא יהיה רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, להכריז על איסור השפעה בלתי הוגנת במצב חירום. על מנת שלא למשוך את ההליך נקבע, כי אם עמדת שר האוצר לא תימסר תוך 7 ימים יראו את ההתייעצות כאילו קוימה.

לאחר ההכרזה יקבעו הממונה על הרשות להגנת הצרכן והממונה על התקציבים באוצר, בהודעה שתפורסם ברשומות, את רשימת המוצרים והשירותים החיוניים בהתחשב במאפיינים והנסיבות של מצב החירום. במידה ולא תהייה הסכמה בין השניים על רשימת המוצרים הדבר יובא להכרעת נציג ציבור שימנו שר הכלכלה ושר האוצר, שיהיה איש סגל בכיר בתחום הכלכלה של מוסד להשכלה גבוהה. עוד אושר, כי אם השרים יחשבו שהרשימה צריכה לכלות ירקות או פירות מסוימים הם יהיו חייבים להתייעץ בעניין עם שר החקלאות, לפני לקבלת ההחלטה.

במהלך הדיונים נדונה גם שאלת הקנס, כאשר היו"ר ביטן ביקש לוודא שהוא יהיה כזה שירתיע. בקבות זאת נקבע היום כי הרשות להגנת הצרכן תוכל להטיל עיצום כספי בהתאם של 5% ממחזור המכירות של העסק, ולא יותר מ-10 מיליון שקלים על כל הפרה. במקרים בהם העוסק לא ימסור לרשות להגנת הצרכן מידע על מחזור המכירות תוכל הרשות לחשב את סכום העיצום הכספי בהתאם להערכתה.

עוד נקבע כי באשר למצב החירום הנוכחי, במלחמת חרבות ברזל שנפתחה ב-7 באוקטובר, יוכל השר להכריז על איסור השפעה בלתי הוגנת. במקרה כזה נקבע כי חישוב המחיר הממוצע יביא בחשבון את מחירי המוצרים ב-3 החודשים שקדמו למועד פרסום החוק. במקרה כזה, במידה ותפורסם רשימת מוצרים ושירותים, מי שימכור את המוצרים והשירותים שברשימה במחיר גבוה באופן ניכר וחריג מהממוצע ב-3 החודשים שלפני פרסום החוק – ייחשב לכזה שעובר על החוק וחשוף לעיצום הכספי.

כתיבת תגובה