הוכרזו הזוכים במודל הראשון לקרקע משלימה במענק כספי

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הכריזה על זוכים בקול קורא למענקים ליזמים בתקציב של כ-210 מיליון ₪ לביצוע התחדשות עירונית בקרית משה ברחובות | המענקים יועברו לטובת מתחמים בהם ייבנו כ-1,600 יחידות דיור חדשות | לראשונה מופעל המודל החדש, המחליף את הקצאת הקרקע המשלימה במענק כספי, שמקורו בתקבולים משיווק הקרקע

שכונת קרית משה ברחובות | מקור הדמיה: עיריית רחובות

היום הכריזה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על חמש החברות היזמיות שזכו במענק השלמת כדאיות כלכלית לביצוע התחדשות עירונית בעשרה מתחמים שונים בשכונת קריית משה ברחובות. כלל המענקים למתחמים אלו מתוקצבים בכ-210 מיליון ₪, וזאת מתוך כספים שהתקבלו משיווקי קרקע בשכונה על ידי רשות מקרקעי ישראל.

סכומי המענקים נקבעו בהתאם לבדיקה שמאית מדוקדקת שביצעה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, על מנת לקבוע את גובה התקציב הנדרש להבאת המתחמים לכדי כדאיות כלכלית לביצוע פרויקט ההתחדשות. זאת לפי המודל החדש המאפשר את מתן המענק המדויק הנחוץ לשם כך, בניגוד למנגנון של הקצאת קרקע משלימה, הפחות ביעילותו, דיוקו ומימושו אורך זמן רב יותר.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קידמה את תכנית ההתחדשות הרחבה לשכונת קריית משה בשיתוף עם עיריית רחובות. במתחמים אשר זכו למענק ישנן 516 יחידות דיור קיימות אשר ייהרסו ובמקומן יוקמו 1,627 יחידות דיור חדשות. כיום בכלל השכונה קיימות כ-1,300 יחידות דיור, אשר במקומן עתידות להיבנות כ-10,000 יחידות דיור סה'כ, על-פי התכנית המוצעת. המתחמים שלא זכו במכרז הנוכחי, הינם כבר היום בעלי כדאיות כלכלית לביצוע, או שיקבלו מענקים בהמשך, ככל שיזכו במכרזים הבאים לאחר עמידה בתנאי סף נדרשים.

המודל החדש של קרקע משלימה העושה שימוש בהכנסות משיווק קרקע מדינה על ידי רשות מקרקעי ישראל בתחומי הרשות המקומית הוא בעל יתרונות רבים אל מול הקצאת קרקע משלימה. זאת, בין היתר, מאחר והמימון ניתן בהתאם לחוסר הכלכלי המדויק של כל מתחם  והוא מונע הקצאה של מגרשי השלמה שאינם תואמים חוסר זה.

החברות הזוכות בקול הקורא הן אאורה מחדשים את ישראל בע"מ, י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ, ניו ארה פרויקט אופק בעיר בע"מ עם א.כ. רימונים בנייה ופיתוח בע"מ, גבריאלוב 11-13 רחובות בע"מ עם ברק הס החזקות בע"מ, שני תבור יזמות בע"מ.

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "המענק הממשלתי בקרית משה מאפשר את מימושה של אחת מתכניות הענק להתחדשות עירונית בארץ. מעבר לבשורה שהוא מביא עבור תושבי השכונה, הוא מהווה גם אבן דרך חשובה בהפעלת מודל חדש ואפקטיבי של שימוש בהכנסות מקרקע מדינה, לטובת קידום התחדשות עירונית. מודל זה יורחב בשנה הקרובה ויאפשר הליכי התחדשות עירונית בשכונות רבות נוספות בערי ישראל. קידום התחדשות עירונית באופן נרחב הינו מפתח לפתרון משבר הדיור, לצד שיפור חיוני באיכות החיים והביטחון של אזרחי ישראל".

עינת גנון, סמנכ"לית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "זהו שלב מרגש, שמקדם אותנו צעד משמעותי למימוש הפרויקט להתחדשות שכונת קרית משה. לאור ייחודו של הפרויקט, גיבשנו פתרונות חדשניים ואנו רואים במכרז זה בשורה לתושבים, בהתנעת הביצוע של כשליש מהשכונה. מדובר בפרויקט שיהפוך בסופו של יום לרובע עירוני חדש, המקודם בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית רחובות, וייתן מענה בראש ובראשונה לתושבי השכונה, אשר מייחלים  לעבור לדירות חדשות, בבניינים מודרניים, תוך שדרוג פניה של השכונה כולה".

כתיבת תגובה