הוכרזו הזוכים בפיתוח הר נוף דרום – 300 יח”ד בירושלים

מתחם פי גלילות י-ם: רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז להסכם פיתוח ובניית כ-300 יח”ד ומסחר בהר נוף דרום – ירושלים | מדובר במכרז להתקשרות בחוזה לתקופה של 8 שנים, ואם יעמדו הזוכים בו – ייחתם עמם חוזה חכירה לבניית כ-300 יח”ד ושטחי מסחר

שכונת הר נוף, ירושלים | מקור: ויקיפדיה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על ‘אזורים בנין (1965) בע”מ’ ו’מימושים מגשימים פוטנציאל בע”מ’ כזוכים במכרז להתקשרות בהסכם פיתוח שבעקבותיו ייחתם חוזה לתכנון מתחם המיועד לבניית כ-300 יח”ד בבניה רוויה ומסחר בהר נוף דרום (פי גלילות), ירושלים.

הזוכים במכרז זכו במתחם בשטח של כ-37,125 מ”ר (33,875 מ”ר במסגרת חוזה הפיתוח ו-3,250 מ”ר בהרשאה לתכנון) לבניית כ-300 יח”ד ושטחי מסחר.

250/200 סייד בר + קובייה

מדובר במכרז להתקשרות בחוזה פיתוח והסכם הרשאה לתכנון לתקופה של 8 שנים, כלומר במהלך תקופה זו על היזמים הזוכים לתכנן ולפתח את כל המתחם לתכנון, ובעקבותיהם ובכפוף להשלמת התכנון, ביצוע עבודות הפיתוח הציבוריות ועמידה בתנאי חוזה הפיתוח, ייחתם חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של 98 שנים בגין חלקה היחסי של רשות הפיתוח לבניית כ-300 יח”ד ושטחי מסחר.

המתחם נמצא בהר נוף דרום (פי גלילות) ירושלים.

 

מתחם שטח במ”ר בערך מספר יח”ד סה”כ הוצאות פיתוח בש”ח (כולל מע”מ) מחיר מינימום בש”ח (לא כולל מע”מ) גובה הפקדון לקיום ההצעה בש”ח סכום זכיה  שם זוכה
1 37,125 300 25,123,801 66,687,530 14,656,000 300,123,456 אזורים בנין (1965) בע”מ, מימושים מגשימים פוטנציאל בע”מ

למכרז הוגשו 5 הצעות.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה