הוראות חדשות: מ-2026 כל האוטובוסים החדשים יהיו חשמליים

מפחיתים פליטות מהתחבורה: המשרד להגנת הסביבה קבע בהוראות עבור מפעילי התחבורה הציבורית בישראל יעדים מחייבים לרכישת אוטובוסים עירוניים מאופסי פליטות | החל משנת 2026 – כל האוטובוסים שיירכשו יהיו אוטובוסים חשמליים

אוטובוס חשמלי | צילום: דוברות משרד התחבורה

בהתאם למגמה העולמית של מעבר לתחבורה עירונית ללא פליטות, ועל מנת ליישם את החלטת הממשלה המחייבת 100% רכש אוטובוסים ציבוריים עירוניים מאופסי פליטות בשנת 2026, הוציא המשרד להגנת הסביבה הוראות למפעילי התחבורה הציבורית בישראל.

ההוראות מגדירות יעדים הדרגתיים עד שנת היעד למעבר לאוטובוסים מאופסי פליטות באופן הבא: בשנת 2024 לכל הפחות 30% מהאוטובוסים שיירכשו יהיו מאופסי פליטות; בשנת 2025 לכל הפחות 50%; ובשנת 2026 ואילך 100%.

פרסום ההוראות הוא נדבך נוסף בתהליך לחשמול התחבורה הציבורית בערים בישראל, במסגרת שיתוף הפעולה בין המשרד להגנת הסביבה למשרד התחבורה. בסופו של מהלך זה, כל התחבורה הציבורית העירונית בישראל תהיה מאופסת פליטות, עד שנת 2036.

שימוש באוטובוסים מונעי דיזל גורם לפליטת מזהמי אוויר המחוללים סרטן, מחלות לב וריאה ואף יוצר מטרדי רעש. ענף התחבורה אחראי באופן ישיר לכ-20% מפליטת גזי החממה שהם חלק מרכזי במשבר האקלים.

בישראל, נכון להיום, אוטובוסים מונעי דיזל מהווים פחות מ-1% מסך כלי הרכב בישראל אך פולטים כ-16% מסך תחמוצות החנקן וכ-7% מסך חלקיקי הפיח מכלל כלי הרכב. לעומת זאת, אוטובוס חשמלי מביא להפחתה של  60%-80% בפליטות גזי החממה, מפחית פי 3 את מטרדי הרעש ואינו פולט זיהום כלל במרכזי האוכלוסייה.

שימוש באוטובוסים מאופסי פליטות ישפר את איכות האוויר בערים, יצמצם מטרדי רעש, יצמצם פליטות גזי חממה, ישפר את תפיסת התחבורה הציבורית בציבור ויקל על הליכי התכנון למתקני תחבורה ציבורית חדשים.

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "כחלק מהחזון שהגדרנו להפחתת זיהום האוויר במדינת ישראל וההתמודדות עם משבר האקלים, העברתי יחד עם חברתי שרת התחבורה החלטת ממשלה המחייבת מעבר ל-100% רכש אוטובוסים מאופסי פליטות בשנת 2026.

"ההוראות שהמשרד להגנת הסביבה הוציא כעת מקדמות אותנו שלב נוסף ביישום ההחלטה, במטרה להביא לשיפור באיכות האוויר בערים, לצמצם את מטרדי הרעש התחבורתי ולהפחית פליטות גזי החממה".

כתיבת תגובה