הזוגות הצעירים של בני ברק הסתערו על שוק הדיור

למרות היותם מאופיינים ברמות שכר נמוכות: עליה משמעותית בשכיחות היחסית של תושבי בני-ברק, ברכישות דירות של הזוגות הצעירים באזור המרכז • בחודש מאי האחרון זינק שיעורם ל-17% מסך רכישות הזוגות הצעירים במרכז, לעומת כ-8% בלבד אשתקד • ובכל הארץ: ירידה חדה במכירות ובתזרים המזומנים של הקבלנים • נתונים ראשוניים ליוני: עלייה במספר העסקאות

דירה מקבלן | צילום: shutterstock

משבר הקורונה משך את שוק הנדל”ן לרצפה. על פי נתוני משרד האוצר, סך העסקאות בחודש מאי ירד ב-28% לעומת מאי אשתקד. מדובר בשפל היסטורי. “בהשוואה היסטורית של רמת העסקאות בחודשי מאי בעשרים השנים האחרונות זוהי הרמה הנמוכה ביותר מאז מאי 2003 שעמד בצל האינתיפאדה השניה”, כותבת הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בסקירת הנדל”ן שהתמקדה בה השבוע. 

בחודש מאי נרשמה התאוששות במספר העסקאות בהשוואה לשפל ההיסטורי שנרשם באפריל, אולם רמת העסקאות עדיין נמוכה משמעותית בהשוואה לתקופה לפני משבר הקורונה. סך העסקאות בחודש מאי לפי בנק ישראל עמד על 6,500 עסקאות מתוכם כ-900 דירות במחיר למשתכן. גם בניכוי עסקאות אלה עדיין מדובר על ירידה של 28% בהשוואה למאי אשתקד, ורמה הנמוכה ב-4% בהשוואה לחודש מרץ האחרון. 

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

מכירת דירות חדשות הסתכמה בחודש מאי ב-2.2 אלף דירות, ירידה של 32% בהשוואה למאי אשתקד, בהמשך לשיעורי ירידה חדים מאז פברואר האחרון. בניכוי מכירות “מחיר למשתכן” הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-1.3 אלף דירות בלבד, ירידה של 34% בהשוואה למאי אשתקד.

יצויין שבסקירת הנדל”ן של הלמ”ס שפורסמה אתמול (ג’) נמצא כי חלה ירידה של 38.1% בעסקאות מכר של דירות בחודשים מרץ עד מאי 2020, בהשוואה תקופה הרבעונית הספציפית – דצמבר 2019 עד פברואר 2020. מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הללו עומד על כ-6,250 דירות חדשות בלבד.

הירידות החדות במכירות הקבלנים בחודשים האחרונים באות לידי ביטוי גם בירידה חדה בתזרים המזומנים של הקבלנים ממכירת דירות. בחודש מאי הסתכם תזרים זה ב-3.6 מיליארד שקל, ירידה ריאלית של 39% בהשוואה למאי אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה במכירות הקבלנים בשוק החופשי הקיפה את כל האזורים, למעט ירושלים ובאר שבע שרשמו עליה של 11% ו-14%, בהתאמה. עם זאת, לגבי אזור ירושלים יש לציין כי העליה מוסברת בעיקר ברמה נמוכה במיוחד של מכירות במאי אשתקד.

לדברי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר כחמישית מיזמי הנדל”ן למגורים הגישו בקשה לסיוע מקרן ההלוואות בערבות מדינה, כאשר בקרב החברות הבינוניות בענף מגיע שיעור הפניות לקרן ל-40%. בקרב החברות הקטנות בענף, עומד שיעור זה על כ-16% בלבד. פילוח יומי של סך הרכישות מציע על ימי שפל של כ-10 עסקאות ליום בסך הכל. רק בשבוע האחרון של מאי נרשמה עלייה והממוצע היומי עמד של 62 עסקאות. 

הרבה פחות ‘על הנייר’

מתוך כלל מכירות הקבלנים בשוק החופשי הפלח הנפגע ביותר היה הדירות ‘על הנייר’, אלו הגיעו לרמה הנמוכה ביותר לפחות בשנה וחצי האחרונות. “ממצא זה עשוי להעיד על חשש של הרוכשים מקניית דירה ‘על הנייר’ על רקע אי הוודאות הגבוהה (בכלל זה של מידת העמידה של הקבלן בתאריך עליו הוא התחייב ואי הבהירות הקיימת, נוכח משדבר הקורונה, לגבי גובה הפיצוי שיינתן עקב איחור במסירה)”, כותבת הכלכלנית הראשית.

870/135 ליינר ארטקל

גם בקרב רכישות המשקיעים נמדדה ירידה של 37%. בחודש מאי הסתכמו רכישותיהם ב-730 דירות. משקל המשקיעים מסך כלל העסקאות עמד על 11% בלבד, נמוך בשתי נקודות אחוז בהשוואה למאי אשתקד. במקביל מכרו המשקיעים בחודש מאי כ-1,300 דירות, זוהי ירידה של 21% בהשוואה למאי אשתקד. במשרד האוצר מדגישים כי חרף ירידה זו הוסיף לרדת ‘מלאי’ הדירות המוחזק על ידי משקיעים, כאשר במהלך חודש מאי נגרעו ממנו כ- 620 דירות. מאז החל לרדת “מלאי” הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד מאי האחרון כ-24 אלף דירות.

מהסקירה עולה עוד כי הירידה הנמוכה ביותר נמדדה בקרב הזוגות הצעירים שרכשו בחודש מאי כ-3,500 דירות, זוהי ירידה של 19% בהשוואה למאי אשתקד. בניכוי רכישות במסגרת “מחיר למשתכן” הסתכמו רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ב-2,700 דירות, ירידה של 16% בהשוואה למאי אשתקד

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש מאי עמד על 4.3 אלף בלבד, ירידה של 25% בהשוואה למאי אשתקד. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה הקיפה את כל האזורים, כאשר היא נעה בין ירידה של 15% בפריפריה הצפונית לירידה של 35% באזורי ירושלים ות”א. 

בני ברק על המפה

פרק נוסף בסקירת הנדל”ן עוסק ברמות השכר של הרוכשים. הנתונים מצביעים על ירידה חדה של 42% ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי באזור המרכז בתקופה מרץ-מאי (משבר הקורונה). “יש בכך כדי ללמד על הקושי של בעלי השכר הנמוך יחסית לממן רכישת דירה בתקופת זו, בפרט לנוכח הממצאים לפיהם שיעור העובדים שהוצאו לחל”ת/פוטרו עם פרוץ משבר הקורונה גבוה יותר בקרב צעירים בעלי רמות שכר נמוכות יחסית”. 

עם זאת, מציינת הכלכלנית הראשית, “מעניין לציין שבפילוח הרוכשים הצעירים באזור המרכז לפי עיר מגוריהם בולטת עליה משמעותית בשכיחות היחסית של תושבי בני ברק, המאופיינים ברמות שכר נמוכות. כך בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד ריכזו תושבי בני ברק כ- 8% בלבד מסך רכישות הזוגות הצעירים באזור המרכז, בחודש מאי האחרון זינק שיעורם ל-17%”. 

בנוסף, באגף הכלכלנית הראשית באוצר מצביעים על נתונים ראשוניים לחודש יוני. על פי הנתונים, נרשמה עלייה במספר העסקאות בהשוואה ליוני אשתקד, כאשר גידול זה מתרכז בפלח השוק של דירות יד שנייה ומכירות במסגרת ‘מחיר למשתכן’. הנתונים העדכניים יתפרסמו בחודש הבא.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה