הזינוק בהתחדשות עירונית ב-2022: לוד מובילה, רמלה וי-ם בולטות

עלייה של 200% בהיקף יחידות הדיור שאושרו בתכניות להתחדשות עירונית לעומת שנה שעברה | הערים המובילות במספר יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי שאושרו בשנת 2022 הן העיר לוד, אשר מובילה את הרשימה עם 4,619 יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי | לצידה, בולטות הערים רמלה, (3,909 יחידות דיור) וירושלים (3,711 יחידות דיור) | יציבות בתמ"א 38: לא חל שינוי מהותי בכמות הבקשות להיתר מכוח תמ"א 38

התחדשות עירונית | צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

דו"ח הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לשנת 2022 מלמד על גידול חד באישור תכניות ובמתן היתרי בנייה להתחדשות עירונית, עלייה דרמטית בהוצאת היתרי הבנייה במסלולי התחדשות עירונית לעומת שנה שעברה: 28,630 יח"ד במיזמי התחדשות עירונית קיבלו היתר בניה בשנת 2022 – 31% מכלל יחידות הדיור שקיבלו היתר בניה בישראל בשנה זו.

ב-2022 נרשם גם שיא של היתרי בניה בערים שחתמו על הסכמי המסגרת להתחדשות עירונית, ובראשן העיר ירושלים, ועלייה של 200% בהיקף יחידות הדיור שאושרו בתכניות להתחדשות עירונית לעומת שנה שעברה לצד זינוק בהוצאת היתרי בניה להתחדשות עירונית.

250/200 סייד בר + קובייה

כאמור, בשנה זו חל זינוק חד בכמות היתרי הבנייה שניתנו למיזמי התחדשות עירונית, כאשר סה"כ ניתנו בשנה זו היתרי בניה ל- 28,630 יח"ד במיזמי התחדשות עירונית, מספר המהווה 31% מכלל יחידות הדיור שקבלו היתר בנייה בישראל בשנת 2022.  

כמות זו משקפת עלייה בשיעור של כ-70% במספר יחידות הדיור שקיבלו היתר בניה במיזמי פינוי בינוי, ובשיעור של 27% בתמ"א 38 – ביחס לשנת 2021. כך, בעוד שבשנת 2021 התקבלו היתרים בגין כ-7,000 יח"ד במתחמי פינוי-בינוי ובגין 13,163 יח"ד במיזמי תמ"א 38, בשנת 2022 התקבלו היתרי בניה בגין 11,867 יח"ד במתחמי פינוי-בינוי ו- 16,763 יח"ד במיזמי תמ"א 38. 

בכמות הבקשות להיתר מכוח תמ"א 38 לא חל שינוי מהותי בשנה החולפת, דבר שמעיד על יציבות בהיקף פעילות זו.

נתונים אלה מצביעים על חלקה העולה וגובר של ההתחדשות העירונית מכלל הפעילות המשקית של תחום הדיור. הנתון לפיו 31% מכלל היתרי הבנייה שניתנו בישראל בשנת 2022 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי-בינוי ותמ"א 38), עולה בקנה אחד עם הנתון לפיו 22% מכלל התחלות הבנייה בישראל בשנת 2022 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (על פי נתוני הלמ"ס), ו- 25% מכלל דירות יד ראשונה שנמכרו בישראל בשנת 2022 היו בפרויקטים של התחדשות עירונית (על פי נתוני הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון).

הכפלה בכמות התכניות ויחידות הדיור המאושרות

חידוש פעילות הוותמ"ל המשיכה לסייע באופן משמעותי לעלייה באישורי התכניות, עד כדי הכפלת כמות יחידות הדיור המאושרות. בהתאם לכך, במהלך שנת 2022 אושרו 39,900 יחידות דיור ב-58 תכניות להתחדשות עירונית (תכנון מפורט) – עלייה של כ- 200% במספר יחידות הדיור המאושרות בהשוואה לשנת 2021. כמו כן, קודמו 33 תכניות מתאר ותכניות אב, הכוללות כ-127,400 יחידות דיור תוספתיות.

 הכרזות על מתחמי פינוי בינוי

בשנת 2022 הכריז מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהתאם לסמכותו בחוק, על 17 מתחמים חדשים כמתחמי פינוי בינוי במסלול מיסוי (מסלול היזמים), בהם פוטנציאל של 4,671 יחידות דיור חדשות. יש לציין כי מתחמים אלה הינם בעלי פוטנציאל מימוש גבוה ביותר, שכן ההכרזה במסלול זה מתקבלת לאחר שהתכניות במתחמים אלה הופקדו או אושרו, ולמעלה מ-67% מבעלי הדירות בהם התקשרו עם היזם בהסכמי פינוי בינוי.

במסלול הרשויות המקומיות, שבמסגרתו ההכרזה נעשית בתחילת התהליך ומתניעה את הפעילות במתחמים, הוכרזו בשנה 21 מתחמים נוספים, הכוללים 29,554 יח"ד חדשות. 

בשנה זו חלה גם עלייה במספר המתחמים אשר הוגשו למנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על מנת שיכריז עליהם כמתחמי פינוי בינוי, בין במסלול רשויות מקומיות ובין במסלול מיסוי. מדובר ב-74 מתחמים בהם צפויות להבנות 38,900 יחידות דיור חדשות – נתון המבטיח פעילות ענפה בתחום גם בשנים הקרובות. 

ערים מובילות באישור תכניות ובמתן היתרי בניה למיזמי התחדשות עירונית

במתן היתרי בנייה בתכניות פינוי-בינוי בשנת 2022, העיר ירושלים עומדת בראש הטבלה, לאחר ש- 2,780 יח"ד במיזמי פינוי בינוי בעיר קיבלו השנה היתר בניה. לעומתה, הערים קרית אונו וקריית ים מובילות במתן היתרי בנייה במיזמי פינוי בינוי, בהתייחס לגודל האוכלוסייה בכל עיר.

ניתן לראות במובהק כי הסכמי המסגרת אשר חתמה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית במהלך שנת 2011 עם 12 רשויות מקומיות בישראל והן ירושלים, לוד, בת ים, קריית אונו, חיפה, נתניה, גבעתיים, רמת גן, אשדוד, בית שמש, חדרה וקריית ים, האיצו את הוצאת היתרי הבנייה בשנת 2022, כאשר תשע מתוך עשר הרשויות המקומיות המובילות את הרשימה הינן רשויות שנחתם עמן הסכם כאמור, המעניק תמריץ כספי משמעותי לרשות המקומית כנגד הוצאת היתרי בניה למיזמי התחדשות עירונית, אשר משמש אותה כסיוע במימון מוסדות ציבור ותשתיות הנדרשים למיזמים אלה. חמש מרשויות אלה, נכללו השנה לראשונה ברשימה זו. 

הערים המובילות במספר יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי שאושרו בשנת 2022 הן העיר לוד, אשר מובילה את הרשימה עם 4,619 יחידות דיור בתכניות פינוי-בינוי. לצידה, בולטות הערים רמלה, אשר בתחומה אושרו תכניות התחדשות עירונית בהיקף של 3,909 יחידות דיור, והעיר ירושלים אשר בתחומה אושרו תכניות בהיקף של 3,711 יחידות דיור בשנה זו. 

יצחק גולדקנופף, שר הבינוי והשיכון: "התחדשות עירונית היא צורך מהותי של ערי ישראל שהוקמו לפני עשרות שנים. היא מאפשרת שיפור באיכות החיים של הדיירים, שיפור בחזות הערים, לצד חיזוק המבנים הנחוץ לביטחונם. הדוח השנתי שמוציאה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מספק מאגר ידע חשוב להבנת השטח כיום ופיתוח הדרך בעתיד בענף זה. תהליכי ההתחדשות, לא רק שמחזקים בניינים שהתיישנו כאמור, אלא גם מאפשרים התאמה של הבניינים במרחב העירוני לסטנדרטים של איכות חיים ובטיחות המודרניים ביותר. נמשיך לקדם בכל הכלים העומדים לרשותנו תהליכים משמעותיים אלו, ולהוביל להמשך הוזלת מחירי הדיור."

אלעזר במברגר, מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "ענף ההתחדשות העירונית היה הענף הצומח ביותר בשנת 2022 בתחום הדיור בישראל. הרגולציה שהשתכללה, הניסיון הנצבר בקרב החברות הרבות הפועלות בתחום, ועידוד הפעילות בכלים ובמשאבים ממשלתיים, הביאו למספרי שיא של היתרי בנייה, פעילות תכנון מסיבית ופריצת דרך לקידום התחום בפריפריה. השנה אנו פועלים לשמור ואף להעצים את המומנטום, על מנת להביא לקידום ולהאצה של מיזמי התחדשות עירונית בהיקפים גדולים גם בשנה הקרובה ולאחריה".

Inner 620/130

כתיבת תגובה