הזכויות שמורות: החשכ"ל מגן על עובדי הקבלן

החשב הכללי מקדם כלים חדשים לשמירת זכויות עובדי הקבלן • הודיע על השקת סימולטור לחישוב אומדן עלות העסקה לעובדי קבלן בתחומי הניקיון, שמירה ואבטחה • הסימולטור יהווה כלי חשוב לשמירה והגנה על זכויות עובדי הקבלן

גם עובדי קבלן זכאים לזכויות | צילום :קובי גדעון, פלאש 90

החשב הכללי הודיע על השקת סימולטור לחישוב אומדן עלות העסקה לעובדי קבלן בתחומי הניקיון, שמירה ואבטחה, המהווה כלי חשוב לשמירה והגנה על זכויות עובדי הקבלן. כלי זה נועד לשפר את תנאי עבודתם של עובדי הקבלן נוכח המאפיינים ותנאי העסקתם הייחודיים של אלפי עובדים. מדובר בסימולטור גמיש שיאפשר למשרדי הממשלה לבצע חישוב של עלות העסקה שעל המעסיק לשלם לעובדי הקבלן המועסקים בחצרותיו, תוך התייחסות פרטנית למאפייני העסקה של העובד הבודד, כגון וותק וימי עבודה בשבוע ויחשב בהתאמה את שכרו.

יצוין כי בחשב הכללי פועל מערך לשמירת זכויות עובדי הקבלן האחראי לוודא כי חברות הקבלן המועסקות על ידי הממשלה מתנהלות על-פי דרישות החוק, וכלי זה מהווה צעד נוסף וחשוב בנושא זה. בנוסף, חטיבת הביקורת בחשב הכללי מפעילה מערך ביקורות אחר זכויותיהם של עובדים אלו.

250/200 סייד בר + קובייה

עבודת המטה הובלה על ידי חטיבת שכר ותנאי שירות בחשב הכללי, ובשיתוף פעולה עם יו"ר ארגון חברות הניקיון בישראל.

משרדי הממשלה מקיימים כ-300 הסכמי התקשרות עם כ-60 קבלני שירותים בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה, אשר מועסקים במסגרתם כ-13,700 עובדים.

בחודש פברואר 2012, נחתם הסכם עקרונות בין שר האוצר דאז ליו"ר ההסתדרות דאז, ולאחר קיום משא ומתן ממושך עם ההסתדרות, בו החטיבה הייתה שותפה, לגבי אופן יישום הסכם העקרונות במשרדי הממשלה נחתם ביום 4.12.2012 הסכם קיבוצי מיוחד. הסכם זה שיפר את תנאי השכר והעניק לעובדי השמירה והניקיון המועסקים במשרדי הממשלה, תנאי שכר והטבות בהתאם לנהוג במדינה.

Inner article

עם חתימת ההסכם פעלה חטיבת השכר ליישומו בהתקשרויות ישירות של המדינה עם קבלני השירותים במטרה ליישם ולעדכן את התקשרויות משרדי הממשלה. הסכם זה אומץ והורחב על כלל עובדי השמירה, האבטחה והניקיון במשק באמצעות צו הרחבה שנחתם ע"י שר הכלכלה.

חטיבת השכר קובעת הנחיות בהתקשרויות מסוג זה במטרה להסדיר היבטים שונים בהתקשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך עם קבלני שירותים וכדי למנוע תופעות של הפרת זכויות עובדים המועסקים על ידי הקבלנים במשרדי הממשלה.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "חלה עלינו חובה מוסרית וערכית לפעול לשמירת זכויותיהם של אלפי עובדים המועסקים בהתקשרויות הממשלה עם קבלני ניקיון, שמירה ואבטחה, וזאת מבלי לגרוע מהאחריות של החברות המעסיקות".

הסימולטורים מפורסמים באתר משרד האוצר, אגף החשב הכללי, חטיבת שכר וגמלאות.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה