החוץ בנקאיים יצטרפו לנותני הלוואות בערבות מדינה

רשות שוק ההון, משרד האוצר ומשרד הכלכלה מקדמים הקלות בנטילת אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים • תוגדל תקרת ההשקעה של הלוואות אותן מעמידים גופים מוסדיים, בשיתוף פעולה עם גורמים חוץ-בנקאיים – עד לחמישה מיליון שקלים

הלוואות | צילום: SVStudio, Peshkova, שאטרסטוק

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, פרסמה היום (א) חוזר הקובע כי תוגדל תקרת ההשקעה של הלוואות אותן מעמידים גופים מוסדיים, בשיתוף פעולה עם גורמים חוץ-בנקאיים, לגובה תקרת ההשקעה הקיימת כיום לעניין הלוואות שמעמידים גופים מוסדיים בשיתוף פעולה עם הבנקים.

החלטת רשות שוק ההון, שנעשתה בשיתוף עם משרד האוצר והסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה, תאפשר הזרמת אשראי ביתר קלות לעסקים הקטנים והבינוניים, האחראים ללמעלה ממחצית מהתוצר העסקי בישראל, בעוד הם מקבלים רק כרבע מהאשראי העסקי. זאת, בין היתר, כיוון שהם מסתמכים כמעט לחלוטין על המערכת הבנקאית.

250/200 סייד בר + קובייה

שוק האשראי החוץ בנקאי התפתח בשנים האחרונות וחל גידול משמעותי באשראי הניתן על ידי גופים מוסדיים, אך כמעט כולו מופנה לעסקים גדולים בלבד. הגופים המוסדיים כמעט ואינם  מעמידים במישרין הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. במקרים בהם הגופים המוסדיים מעניקים הלוואות מסוגים אלו, הם עושים זאת באמצעות הסתמכות על חיתום של צד שלישי.

כחלק מפעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים להגברת התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, פרסמה הסוכנות מכרז להקמת תאגידים למתן אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים. בהתאם למכרז, גופים חוץ בנקאיים יהוו גוף מתפעל אשר יעניק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים תוך התקשרות עם גוף מוסדי שיהווה את המקור הכספי להלוואות אלו. זאת מתוך מטרה לפתח שוק אשראי חוץ בנקאי שיגביר את התחרות בתחום זה עבור העסקים קטנים ובינוניים. הסוכנות צפויה להכריז על הזוכים במכרז במהלך השבועיים הקרובים.

הוראת הרשות תעודד השתתפות גופים מוסדיים במכרז לעסקים קטנים ובינוניים, ותאפשר להעלות את תקרת ההשקעה להלוואות הניתנות על ידי גופים חוץ בנקאיים בעלי רישיון מורחב, במסגרת המכרז, למתן אשראי ל-5 מלש"ח בדומה לבנקים. היום (א), לאחר קבלת הערות הציבור, פרסמה הרשות את החוזר הסופי.

 

Inner article

רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "במסגרת פעילותנו להרחבת היצע האשראי, גילינו כי קיימת הפליה בין הבנקים לבין נותני אשראי חוץ בנקאי, ביכולת שלהם לתת הלוואות מגופים מוסדיים. אני מודה ליו"ר הרשות שנענה לפנייתי לתיקון אפליה זו. השינוי הנוכחי יאפשר את הרחבת מתן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים מהכספים הרבים המנוהלים כיום על ידי גופים מוסדיים באמצעות גופים חוץ בנקאים. צעד זה מהווה נדבך נוסף בהגברת התחרות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים".

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון: "החוזר שהפצנו היום יקדם את  שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל, באמצעות עידוד שיתופי פעולה בין נותני שירותים פיננסיים מפוקחים, לבין גופים מוסדיים. שיתופי פעולה אלו יגבירו את התחרות למתן אשראי במשק הישראלי, באמצעות יצירת אלטרנטיבה למערכת הבנקאית עבור העסקים הקטנים והבינוניים המהווים את עמוד השדרה של הכלכלה. נמשיך לקדם את שוק האשראי החוץ בנקאי, תוך הפעלת רגולציה אחראית ושקולה".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה