החוק לצמצום השימוש במזומן

עו"ד אושר הרוש

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, אושר בכנסת ביום 18.3.2018 ועתיד להיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2019. חוק זה נועד כשמו, לצמצום השימוש במזומן במטרה להילחם בתופעת ה"הון השחור" בישראל. החוק חל על בעלי עסקים ואנשים פרטיים, והוא קובע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים, לרבות במתן הלוואות, תרומות ומתנות.

החוק החדש קובע כי תשלום מזומן בעסקה עם בעל עסק יהיה מוגבל לסכום של עד 11,000 ₪. בעסקה שעוסק הוא צד לה, וסכומה גבוה מסך 11,000 ₪, יאסר על העוסק לקבל או לשלם תשלום במזומן העולה על שיעור 10% מגובה העסקה. בעסקה בין שני אנשים שאינם עוסקים, סכום עסקה במזומן לא יעלה על סך 50,000 ₪. הסכומים אפשר לומר שהם שרירותיים או יותר נכון פשרה פוליטית. רשויות המס רצו להגביל לסכומים נמוכים יותר, כדי להקשות על אפשרויות להעלמת מס והלבנת הון, אך לחצים פוליטיים הביאו בסופו של דבר לסכומים האמורים.

box

מגבלה נוספת שנקבעה בחוק, במסגרתה נאסר על 'עוסק' השימוש בשיק (המחאה) ללא ציון שם המוטב, וכן נאסר על כל אדם שימוש בשיק ללא ציון שם המוטב בסכום העולה על 5,000 ₪, לרבות במתן תרומה, הלוואה או מתנה.

במסגרת החוק נקבעו סנקציות כלפי מפרי הוראות החוק, שייכנסו לתוקף בהדרגה, ובהן עיצומים כספיים ועונשים כבדים נוספים, תוך קביעה ספציפית של עונש ייחודי החל על עורך-דין או רואה חשבון, המפרים את הוראות החוק.

עסקים המאופיינים בשימוש במזומן בהיקפים גדולים, חשוב להיערך כראוי לקראת כניסת החוק לתוקף. במיוחד נכון הדבר לנותני שירותים כמו בניה, שיפוצים, נגרות, גינון ועוד. כדאי לעדכן לקוחות מבעוד מועד לנורמות התשלום החדשות שנדרשות בחוק. במיוחד יש לזכור כי רשויות האכיפה יתמקדו בעיקר בעסקים, ולא באנשים פרטיים (שהם חלק ניכר מהלקוחות). כך שלמרות שרשמית החוק והסנקציות חלות גם על המשלם וגם על מקבל התשלום, בעיקר העסקים הם שישאו באחריות, בעיקר כי לרשויות קל יותר לעקוב אחרי הדיווחים שלהם.

ראוי להדגיש, כי החוק מסייג ואינו חל על תשלום מזומן בין קרובי משפחה, למעט תשלום המהווה שכר עבודה, כאשר "קרוב משפחה" מוגדר בחוק כ"בן זוג, הורה, הורה של הורה, בן, בת אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם הסמוך על שולחנו."

הכותב הוא עורך דין העוסק בליטיגציה מסחרית, במשרד ירון-אלדר פלר שורץ ושות'

side
Technion – inner

כתיבת תגובה