הטאבו בא אליכם: הקלות ברישום עסקאות רמ"י

קצת פחות בירוקרטיה: בעלי זכויות שרכשו זכות שנרכשה במקור מרמ"י והאישורים בגין העסקאות הוצגו לרמ"י או לחברה המשכנת לא יידרשו להציג אישורי מסים ברישום בטאבו או בהעברת הזכויות

רשות מקרקעי ישראל, רמ''י. צילומסך

שיפורים בטאבו למען שיפור השירות לאזרחים: החל מהשבוע, נכנסה לתוקף הנחיה חדשה המשותפת לאגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים, רשות המסים ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), אשר מקלה משמעותית את הליך הרישום בפנקסי המקרקעין של עסקאות במקרקעי ישראל.

'ביזנעס' מתרחב בניו-מדיה: מהיום, כל העדכונים – גם בוואטסאפ!

box

ההנחיה האמורה באה להקל במקום שבו נעשתה בעבר עסקה בה נמכרה/הוחכרה קרקע על ידי רמ"י, והרוכש מכר לאחר מכן את הזכות לרוכש נוסף וכך הלאה. כיום, ניתן לרשום (לראשונה) את הזכות בפנקס רישום המקרקעין ואולם, עד כה, בעת הרישום נדרש הבעלים/החוכר הנוכחי להציג בפני רשם המקרקעין את כל אישורי המסים (שבח ורכישה) אשר ניתנו לגבי כל העסקאות בקרקע שקדמו לעסקה בה הוא רכש את המקרקעין.

דרישה זאת, גרמה לנטל לרוכש אשר נאלץ לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין אשר מצידם נדרשו לשחזר אישורי עבר – פעולה, שלעיתים נדרשו לה מספר שבועות (לעיתים אף מעבר לכך מקום בו המדובר בעסקאות שנעשו טרום עידן המחשב ברשות המסים).

בעקבות בדיקה מקיפה שנערכה ע"י שלושת הגופים, התברר כי ניתן לוותר על הדרישה להמצאת כלל האישורים שניתנו בעבר, שכן עלה כי הגוף אשר בו הועברו הזכויות עד לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין (רמ"י עצמה או החברה המשכנת) הקפיד לדרוש את אישורי המסים (שבח ורכישה) בכל העברה שבוצעה. לאור האמור הרי שהחל מיום 1.12.18 בעלי זכויות אשר רכשו זכות שנרכשה במקור מרמ"י והאישורים בגין העסקאות הוצגו לרמ"י או לחברה המשכנת המבקשים לרשום את העסקה בפנקסי המקרקעין לא יידרשו להציג אישורי מסים (מס שבח ומס רכישה).

המהלך האמור הינו צעד משותף של האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו) במשרד המשפטים, רמ"י ורשות המסים אשר שמו לעצמם למטרה להגביר את שיתופי הפעולה לצורך טיוב הרגולציה, ייעול תהליכי הרישום ושיפור השירות.

עו"ד שלומי הייזלר מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים: "משרד המשפטים ממשיך במאמציו לצמצם את הבירוקרטיה ואת משך הזמן שנדרש לרישום נכס בישראל. אני שמח מאוד על שיתוף הפעולה הפורה בין כל הגורמים ומודה מקרב לב לשותפיי ברשות המיסים וברמ"י".

ערן יעקב, מנהל רשות המסים בירך על שיתוף הפעולה וציין כי המדובר בצעד נוסף בפעולותיה של רשות המסים לשם הקלה בנטל הבירוקרטי המוטל על הציבור וכי הרשות אשר שמה לעצמה כמטרה ראשונה במעלה את שיפור השירות לציבור תמשיך ליזום צעדים דומים נוספים.

side
inner

כתיבת תגובה