היועצת המשפטית מתייצבת לצד הצרכנים בייצוגית נגד 'אמזון'

עמדת היועצת המשפטית לממשלה בתובענה ייצוגית נגד חברת אמזון: המסחר המקוון הגלובלי אשר הולך ומתפתח, לצד דרישת החברות הגלובליות לשלילה מוחלטת וגורפת של הגנה שהמחוקק הישראלי מצא לנכון להעניק לצרכנים הישראליים, מעניקה יתרון בלתי הוגן לחברות הגלובליות, ומותירה צרכנים ישראלים רבים חשופים לפגיעה | היועמ"ש סבורה כי חברה גלובלית עתירת ממון המנהלת עסקים בהיקף ניכר בישראל מול לקוחות ישראלים צריכה להתדיין על פי הדין הישראלי, ולא דין מדינת וושינגטון כדרישת אמזון

אמזון | צילום: shutterstock

היועצת המשפטית לממשלה התייצבה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת אמזון ((Amazon, Inc והגישה לבית המשפט המחוזי מרכז את  עמדתה, לפיה יש להחיל החברה את הדין הישראלי, לרבות חוק הגנת הצרכן. 

 התובענה עוסקת בטענות צרכנים לחיוב בשער המרה בלתי חוקי מדולרים לש"ח בעת רכישת מוצרים דרך האתר. התובעים טוענים כי שער ההמרה עמד על כ-6% מעל השער היציג וזאת בניגוד להוראות בחוק הגנת הצרכן. זאת, אף מבלי שעניין זה נזכר בתנאי העסקה. עוד נטען בתובענה כי אמזון קובעת לצדדים חוזה אחיד הכולל תנאי מקפח, לא הוגן ולא חוקי, ועוד כמפורט בבקשה לאישור ניהול התובענה כייצוגית.

אמזון מצדה טענה בין היתר, כי בתנאי השימוש נכללה תניית ברירת דין, לפיה הדין שיחול על מערכת היחסים בינה ובין לקוחותיה הוא דין מדינת וושינגטון בארצות הברית, כמתחייב מתנאי השימוש בשירות אמזון.

עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא שבחינת קיומו של קיפוח ביחס לתניית ברירת הדין, וזאת לפי חוק החוזים האחידים, מובילה למסקנה כי התניה, בענייננו, עולה כדי תנאי מקפח בחוזה אחיד. בהקשר זה הובהר כי פערי הכוחות בין הצדדים וקיומו של יתרון בלתי הוגן נבחנים עוד בשלב כריתת החוזה ולא במועד הגשת התביעה, בשים לב לכך שהצרכן העומד מול חברה עסקית גלובלית ומתוחכמת הפועלת במספר רב של מדינות, אינו יכול להכיר את הדין אותו בחרה. 

בשאלת היחס בין תניית ברירת הדין בענייננו לבין חוק הגנת הצרכן הישראלי והוראות קוגנטיות הנכללות בו סבורה היועצת המשפטית לממשלה, כי על פי לשונו של חוק הגנת הצרכן, ותכליתו, אין בכוחה של תניית ברירת הדין, בנסיבות דנן לפיהן מדובר בעוסק המכווין את פעילותו ללקוחות הישראלים, כדי לגבור על הוראותיו של חוק הגנת הצרכן, שהוא דין קוגנטי. 

לגישת היועצת המשפטית לממשלה, "המסחר המקוון הגלובלי אשר הולך ומתפתח, לצד דרישת החברות הגלובליות לשלילה מוחלטת וגורפת של הגנה שהמחוקק הישראלי מצא לנכון להעניק לצרכנים הישראליים, מעניקה יתרון בלתי הוגן לחברות הגלובליות, ומותירה צרכנים ישראלים רבים חשופים לפגיעה. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי חברה גלובלית עתירת ממון המנהלת עסקים בהיקף ניכר בישראל המכווינה את פעילותה לקהל הלקוחות הישראלים צריכה ואף יכולה להיות ערוכה להתדיין על פי הדינים של המדינה. בפרט כאשר תחולת דיני הגנת הצרכן המדינתיים על חברות גלובליות חרף תניית ברירת דין בחוזה אינה ייחודית לישראל".

היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי חברה גלובלית עתירת ממון המנהלת עסקים בהיקף ניכר בישראל ומכווינה את פעילותה לקהל הלקוחות הישראלים צריכה ואף יכולה להיות ערוכה להתדיין על פי הדינים של המדינה, בענייננו הדין הישראלי, ולא דין מדינת וושינגטון בארצות הברית כדרישת אמזון. 

Inner article

לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, בעסקאות מכר מרחוק, שם פערי הכוחות בין הצדדים גדולים אף יותר, יש הצדקה להגן על הצרכנים באופן משמעותי עוד יותר.

היועצת המשפטית לממשלה התייחסה גם לשתי תניות נוספות בתנאי ההתקשרות עם אמזון, האחת מחייבת פנייה למנגנון של בוררות, והשנייה מאיינת את האפשרות לנקוט בהליך ייצוגי, והבהירה כי לגישתה מדובר בתניות מקפחות, המבקשות לשלול את זכות הגישה לערכאות משפטיות, וככאלו דינן להתבטל.

עמדת היועצת המשפטית לממשלה הוגשה על ידי עו"ד קרן אביסרור ועו"ד יעל קלטניק מפרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), וגובשה בשיתוף עם ייעוץ וחקיקה (משפט אזרחי), המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה והרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה