היישוב חריש הכפיל את עצמו ויהפוך ליישוב עירוני

יישובים בישראל 2018: הלמ”ס מפרסם את התפלגות היישובים החדשה • עפולה ונס ציונה מונות 50,000 ומעלה • אריאל ותל שבע עברו את סף 20,000 התושבים, אפרת, ושגב-שלום עברו את סף 10,000 התושבים • חריש הכפיל את עצמו לעומת 2017

יישובים בישראל | מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

תחת הכותרת “יישובים בישראל 2018”, מפרסמת הלמ”ס כי בסוף שנת 2018 היו בישראל, 1,218 יישובים מתוכם 1,090 יישובים יהודיים ו-137 לא יהודיים כולל 9 יישובים מעורבים הנכללים הן במניין היישובים היהודיים והן בלא יהודיים.

  •  263 יישובים עירוניים ו-955 יישובים כפריים.
  •  היישובים עפולה ונס ציונה הצטרפו לקבוצת היישובים המונים 50,000 ומעלה.
  • היישובים אריאל ותל שבע עברו את סף 20,000 התושבים.
  • 3 יישובים: אפרת, שגב-שלום וכפר יאסיף עברו את סף 10,000 התושבים.
  • היישוב חריש הכפיל את עצמו (לעומת 2017). אומדן התושבים עומד על 7,569 תושבים ומשתייך לקבוצת היישובים העירוניים המונים יותר מ-5,000 תושבים.
  • היישוב עמיחי, יישוב חדש במועצה אזורית מטה בנימין, התווסף למצבת היישובים ואומדן התושבים בו עמד על 198 תושבים בסוף שנת 2018.
  • 16 יישובים גדולים עם 100 אלף תושבים ומעלה, מהווים 44% מכלל אוכלוסיית ישראל,  10 מהם במחוז מרכז ומחוז תל אביב.
  • 734 מתוך 1,218 היישובים  מונים פחות מ-1,000 תושבים (כ-60%).
  • ב- 9 יישובים אומדן האוכלוסייה עומד על 100 תושבים או פחות, מתוכם 4 יישובים מוסדיים.

עוד נכתב כי בעקבות עדכון חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות, נוצרו שינויים בשיוך לנפות של 18 יישובים. לשינויים אלו אין השפעה על החלוקה למחוזות. מרבית השינויים היו בנפות מחוז הצפון ושינויים בודדים הם במחוז חיפה.

Box

שינויים בולטים במחוז הצפון: בנפת כנרת היה צמצום ב-9 יישובים וירידה של 2.8 אלף תושבים בנפה, לנפת יזרעאל התווספו 4 יישובים, ולאומדן האוכלוסייה התווספו 13.1 אלף תושבים (בנוסף לגידול הטבעי של אוכלוסיית הנפה). לנפת צפת התווספו 3 יישובים ולנפת עכו – 2 יישובים.

יישובים ואוכלוסייה לפי מחוז ונפה בשנים 2017 ו- 2018

מחוז/נפה2017201720182018
יישוביםאוכלוסייה (באלפים)יישוביםאוכלוסייה (באלפים)
סך הכל1,2158,797.91,2188,967.6
מחוז ירושלים691,108.9691,133.7
מחוז צפון4191,425.74191,448.1
נפת צפת65118.668121.2
נפת כנרת55115.746112.9
נפת יזרעאל133507.0137520.1
נפת עכו129634.7131643.3
נפת גולן3749.73750.6
מחוז חיפה931,013.9941,032.8
נפת חיפה26577.025583.4
נפת חדרה67436.969449.3
מחוז מרכז2412,157.52412,196.1
נפת השרון87471.987477.4
נפת פתח תקווה54737.054754.3
נפת רמלה53345.453351.7
נפת רחובות47603.247612.6
מחוז תל אביב141,406.4141,427.2
מחוז דרום2531,272.12541,302.0
נפת אשקלון108540.9107551.2
נפת באר שבע145731.2147750.7
אזור יהודה והשומרון126413.4127427.8

Inner

בקובץ היישובים לשנת 2018 התווסף לראשונה המשתנה אשכול רשויות מקומיות. האשכולות הוקמו כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים מוניציפליים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו. הקמתם מאפשרת הובלת מהלכים מערכתיים והצעת פתרונות משולבים ויעילים לאתגרי הרשויות והאזור, וכן אספקת שירותים יעילה לתושבים בהתאם לצורכי הרשויות והתושבים ובכפוף לבחינת כדאיות כלכלית.

האשכול כולל עיריות, מועצות מקומיות (כולל המועצות התעשייתיות) ומועצות אזוריות. הגדרת תחומי פעילות האשכול נעשית על ידי הרשויות עצמן ומועצת האשכול מתוך מגוון תחומים רלוונטיים, כגון איכות סביבה, חינוך, רווחה תרבות וספורט, חירום וביטחון, פיתוח כלכלי, תעסוקה, תיירות, חקלאות, תחבורה, בריאות ועוד.

יישובים שהם חלק מאשכול רשויות מקומיות קיבלו סמל אשכול בהתאם (סמל בן 3 ספרות). חלק מהאשכולות חוצים מחוזות (לפי החלוקה המנהלית הרשמית של משרד הפנים). בקובץ היישובים לשנת 2018 אפשר לראות את שיוך היישובים באשכולות השונים יחד עם כלל המשתנים הקיימים.

אשכולות רשויות מקומיות 2018

שם אשכול רשויותסמל אשכול
אשכול רשויות בית הכרם הגלילי210
אשכול רשויות גליל מזרחי211
אשכול רשויות גליל מערבי212
אשכול רשויות הגליל והעמקים213
אשכול רשויות הכנרת והעמקים214
אשכול רשויות המפרץ310
אשכול רשויות השרון410
אשכול רשויות שורק דרומי420
אשכול רשויות נגב מזרחי610
אשכול רשויות נגב מערבי620

Inner

כתיבת תגובה