היסטריה: ביקושים של 740 מיליון ש' בגיוס האג"ח של קרסו

הנפקת אג"ח מוצלחת לקרסו מוטורס | זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-740 מיליון שקל בשלב המוסדי – ומתוכם בחרה לגייס כ-333 מיליון שקל | הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרות הליסינג של קרסו – אגח ב' ו-ד' | ומה הראו הדוחות הכספיים של החברה?

איציק וייץ מנכ"ל קרסו | צילום: סטודיו לם

קבוצת קרסו מוטורס, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל-אביב וזכתה לביקושי יתר גבוהים. סך הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-740 מיליון שקל, כמעט פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך כך בחרה החברה לגייס סכום של כ-333 מיליון שקל. הנפקת איגרות החוב בוצעה בדרך של הרחבת סדרות האג"ח ב' ו-ד', סדרות הליסינג של החברה. 

במכרז על סדרה ב' נרשמו ביקושים של כ-158 מיליון שקל וגויס במסגרתו סכום של כ-39 מיליון שקל. המחיר ליחידה (1,000 ע.נ) במכרז על סדרה ב' נקבע על 992 שקל, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-3.87%.  במכרז על סדרה ד' נרשמו ביקושים של כ-582 מיליון שקל וגויס סך של כ-294 מיליון שקל. המחיר ליחידה (1,000 ע.נ) במכרז על סדרה ד' נקבע על 936 שקל, המשקף תשואה שנתית שקלית של כ-4.57%.

סדרה ב' של איגרות החוב של קרסו מוטורס הינה שקלית, בעלת מח"מ של כ-0.84 שנים, והיא מדורגת על ידי מעלות בדירוג של '-AA'. סדרה ד' של איגרות החוב של החברה היא שקלית, בעלת מח"מ של כ-2.88 שנים, ומדורגת '-AA' ע"י מעלות. שתי הסדרות מגובה בשעבוד ראשון על כלי רכב שבבעלות החברה הבת פסיפיק (שבאמצעותה מבוצעת פעילות הליסינג של החברה). 

את ההנפקה הובילו חברות החיתום פועלים-איביאי ואוריון.

מדו"חות קרסו מוטורס למחצית הראשונה של 2022 עולה כי הרווח הנקי בתקופה צמח בכ-54% לכ-216 מיליון שקל וההכנסות הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקל. 

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים הגבוהים, מצד שורה ארוכה של גופים מוסדיים מובילים, מעידים לראייתנו על הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שמובילה ההנהלה. ההנפקה שבוצעה באמצעות הרחבת סדרות אג"ח הליסינג של קרסו מוטורס, תחזק עוד יותר את גמישותה הפיננסית של החברה ותאפשר לה לקדם את תוכניותיה להרחבת פעילותה בשוק הרכב הישראלי".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה