הכלכלן הראשי: הקבלנים נשברים ומורידים מחירים

דו"ח שמפרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר מוכיח כי ישנו גידול של 10 אחוזים במספר העסקאות, כאשר לפרשנותו הסיבה לכך החוסר בתזרים המזומנים של הקבלנים שהחלו להוריד מחירים

הסכם ברכישת דירה אילוסטרציה: shutterstock

בחודש מאי נרכשו 9200 דירות, מתוכן 660 דירות במסגרת "מחיר למשתכן". בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מדובר בגידול של 10% במספר העסקאות (כולל "מחיר למשתכן"), כאשר גם במספר העסקאות "במחירי שוק" בלבד נרשמה עליה, של 8%. בכך נבלם רצף הירידה המתמשך במספר העסקאות (כל חודש לעומת המקביל לו בשנה קודמת) שנמשך מאז אוגוסט 2016 .  

הנתונים שהתפרסמו הבוקר ע"י הכלכלן הראשי במשרד האוצר מלמדים  כי הגידול שנרשם במספר העסקאות בחודש מאי אינו אחיד מבחינה גאוגרפית והוא מתרכז בעיקר בשלושה אזורים: ירושלים, נתניה ורחובות, כאשר בירושלים ונתניה הגידול בעסקאות נרשם על רקע האצה משמעותית במכירות המשקיעים, בעוד באזור רחובות הואצו מכירות משפרי הדיור.

technion-box

לדעתו של הכלכלן, אם עד לאחרונה החברות הגדולות, שנהנו מהגאות בשוק הנדל"ן בעשור האחרון, נמנעו מלהוריד מחיר (ובכך ספגו פגיעה קשה יותר במכירותיהן), עשויים ממצאים אלו להעיד כי לפחות אצל חלק מהחברות הגדולות הצורך בתזרים מזומנים מתחיל לתת אותותיו בקביעת רמות המחירים. 

עוד עולה מהדו"ח כי מכירת המשקיעים בחודש מאי הסתכמו ב 1900 דירות, בדומה לרמה שנרשמה במאי אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור ירושלים עם גידול חד של 24% במכירות המשקיעים, אל רמתן הגבוהה ביותר מאז יוני 2016. על רקע ממצאים אלו יש לציין כי עפ"י מדד מחירי הדירות האזוריים של הלמ"ס, אזור זה מוביל את מגמת הירידה במחירים. מבין שכונות העיר בולטת במיוחד נחלאות עם השיעור הגבוה ביותר מסך מכירות המשקיעים.

המשך הרמה הנמוכה  של רכישות המשקיעים, והרמה הגבוהה יחסית של מכירות המשקיעים בחודש מאי הביאו להמשך המגמה, ואף האצתה , של ירידת "מלאי" הדירות בידי משקיעים. סה"כ נגרעו ממלאי זה 600 דירות בחודש מאי, כמעט כפליים מאשר בחודש הקודם.

תופעת "דירה בהמתנה"

בדו"ח מצביע הכלכלן הראשי על כך שרכישות משפרי הדיור בחודש מאי הסתכמו ב-3.4 אלף דירות, עליה של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זאת לאחר רצף ארוך של ירידות מאז פברואר אשתקד.  בפילוח גיאוגרפי בולטת עליה של 24% ברכישות משפרי הדיור באזור ת"א (עם זאת יש לציין כי מדובר בגידול תוספתי של 42 דירות בלבד). מנגד, באזור רחובות נמשך הקיפאון ברכישות משפרי הדיור, זאת כאשר מכירות משפרי הדיור באזור זה דווקא רשמו עליה.

ההסבר שהוא מוצא לתופעה נעוץ בנטיה פחותה של משפרי הדיור באזור זה לרכוש דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת (על רקע ממצא זה יש לציין כי בתקופת הגאות בשוק הנדלן "הוביל" אזור את התופעה של רכישת "דירה בהמתנה"- דהיינו, רכישת דירות ע"י משפרי דיור טרם שמכרו את דירתם הקודמת. בכך נהנו הם מעליית מחיר דירתם "הישנה" מבלי להתחייב במס כמשקיעים).  

גורם נוסף המסביר את הגידול במכירות משפרי הדיור זאת כאשר רכישותיהם דווקא ירדו, הינו יציאה של דירות מ"מלאי" הדירות בהמתנה באזור זה. כך, סך "מלאי" הדירות הממתינות להימכר באזור רחובות ע"י משפרי דיור שכבר רכשו דירה חלופית, עמד נכון לסוף מאי על 2.3 אלף דירות, ירידה של 2.7% בהשוואה לסוף הרבעון הראשון, שיעור ירידה כמעט כפול מזה שנרשם ברמה הארצית. על רקע ממצאים אלו מעניין לציין כי באזורי הפריפריה הצפונית נרשם גידול ב"מלאי" זה, אשר עשוי להעיד על קושי של משפרי הדיור באזורים אלו למכור את דירתם הקודמת.

side
Technion – inner

כתיבת תגובה