הכלכלנית הראשית: הקורונה לא גרמה להעדפת הפריפריה

סקירת הכלכלנית הראשית מגלה: ברבעון הראשון של 2021 נרכשו 31 אלף דירות בשוק החופשי, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ברבעון השני של 2015, שעמד בצל הקדמת רכישות משקיעים טרם הכבדת המס עליהם | בניגוד לטענות שהועלו, לפיהן בעקבות מגפת הקורונה חל שינוי בהעדפות לטובת רכישת דירה בפריפריה על פני אזורי הביקוש במרכז הארץ, לא נמצא לכך ביסוס בהתפלגות העסקאות בשוק החופשי בין הפריפריה למרכז, בין הרבעון הראשון השנה לזה של 2019

בנייה חדשה | צילום: ביזנעס

ברבעון הראשון של השנה נרכשו כ-31 אלף דירות בשוק החופשי, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ברבעון השני של 2015, שעמד בצל הקדמת רכישות משקיעים טרם הכבדת המס עליהם. בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 זהו גידול של 29% וגידול מתון יותר של 8%, בהשוואה לרבעון האחרון אשתקד.

את הגידול בעסקאות הובילו המשקיעים, עם גידול חד של 85% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019. סך רכישות אלו ברבעון הראשון השנה עמד על 6.8 אלף דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ברבעון השני של 2015. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים ברבעון הראשון השנה על 19.9%, גידול של 6.6 נקודות אחוז בהשוואה לרבעון הראשון של 2019.

ניתוח המאפיינים התעסוקתיים של המשקיעים מצביע על "ייצוג יתר" משמעותי (ביחס לשיעורם בסך המועסקים) של עובדי המגזר הציבורי והמגזר הפיננסי. רמות השכר של המשקיעים השנה גבוהות בהשוואה לאלו שרכשו דירה להשקעה אשתקד.

ברבעון הראשון של השנה נמכרו 6.6 אלף דירות ע"י משקיעים, גידול של 24% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 והרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון הראשון של 2017. בערי הפריפריה נרשמה ירידה בתקופת ההחזקה בנכס, כאשר במקביל בולטים הישובים באזורים אלו בשיעור גבוה יחסית של דירות שנמכרו בהפסד. מנגד, בולטים יישובי השרון עם שיעורים נמוכים, עד אפסיים, של מכירות בהפסד.

"מלאי" הדירות בידי משקיעים חזר לרדת ברבעון הראשון, אם כי באופן מתון ביותר, זאת לאחר שברבעון האחרון אשתקד נרשם לראשונה מזה חמש שנים גידול ב"מלאי" זה.

רכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי ברבעון הראשון הסתכמו ב-11.5 אלף, הרמה הגבוהה ביותר מאז הרבעון האחרון של 2015, טרם תחילת המכירות לזוכי "מחיר למשתכן". בהשוואה לרבעון הראשון של 2019 זהו גידול של 15% וגידול של 4% בהשוואה לרבעון הקודם. בניגוד למחצית השניה אשתקד, פלח השוק שהוביל את הגידול ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי היה זה של דירות יד שניה.

רכישות משפרי הדיור ברבעון הראשון הסתכמו ב-12.6 אלף דירות, גידול של 24% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019 והרמה הגבוהה ביותר של רכישות אלו לפחות מאז תחילת העשור הקודם. בהשוואה לרבעון האחרון אשתקד גדלו רכישות משפרי הדיור ב-11%.

רכישות תושבי החוץ בישראל הסתכמו ברבעון הראשון של 2021 ב-333 דירות בלבד, ירידה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. על רקע נתון זה בולט  אזור ירושלים עם גידול חד של 59% ברכישות אלו, שקוזזו במלואן בשל ירידות חדות באזורי ת"א ונתניה.

כאמור, ברבעון הראשון של 2021 נרכשו 31 אלף דירות בשוק החופשי, הרמה הגבוהה ביותר מאז השיא שנרשם ברבעון השני של 2015, שעמד בצל הקדמת רכישות משקיעים טרם הכבדת המס עליהם – אך בניגוד לטענות שהועלו, לפיהן בעקבות מגפת הקורונה חל שינוי בהעדפות לטובת רכישת דירה בפריפריה על פני אזורי הביקוש במרכז הארץ, לא נמצא לכך ביסוס בהתפלגות העסקאות בשוק החופשי בין הפריפריה למרכז, בין הרבעון הראשון השנה לזה של 2019.

כתיבת תגובה