הכנסות המדינה ממסים הגיעו במאי ל-30.4 מיליארד ש”ח

בחודש מאי 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-30.4 מיליארד ש”ח – מתוכם, ההכנסות ממסים עקיפים הסתכמו ב- 13.8 מיליארד ש”ח לעומת 10.3 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד – עלייה של 40% • מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-2.8 מיליארד ש”ח

רשות המסים | צילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

בחודש מאי 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-30.4 מיליארד ש”ח.

לאור העובדה שנתוני 2020 משקפים שנת משבר, בנוסף לניתוח הכנסות בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה קודמת מוצג ניתוח בהשוואה לנתוני 2019.

250/200 סייד בר + קובייה

בניתוח הכנסות לחודש מאי יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים:

שנת 2021:

 • בשנת 2021 אמורה להתחדש ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ-0.2 מיליארד ש”ח בגין חודש מאי 2021 וכ-1.0 מיליארד ש”ח בגין החודשים ינואר-מאי 2021.

שנת 2020:

 • בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראל, בחודש מרץ 2020 הוטל על המשק סגר שנמשך גם בחודש אפריל. כתוצאה מכך נפגעו הכנסות ממסים בחודש מאי בצורה משמעותית.
 • החזרי מס הכנסה ומע”מ בהיקף של כ- 1.8 מיליארד ש”ח הוקדמו מחודשים אפריל – מאי 2020 לחודש מרץ 2020.
 • תשלומי מע”מ של כ-0.8 מיליארד ש”ח מעוסקים קטנים בדיווח דו-חודשי נדחה מחודש מרץ לחודש מאי 2020.
 • במרץ 2020 נרשם יבוא גבוה יחסית של כלי רכב עקב הנחיה לפינוי מחסני רישוי בנמלים לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חרום. כתוצאה מכך הוקדמו הכנסות מיבוא ע”ח חודשים הבאים. מוערך כי כ- 0.2 מיליארד ש”ח הוקדם ע”ח חודש מאי.
 • בשיעורי מס אחידים[1], עלו הכנסות המדינה ממסים במאי 2021, במונחים ריאליים,[2] ב-40% לעומת הרמה הנמוכה של מאי 2020 בשל משבר הקורונה, וב- 8% בהשוואה למאי 2019. הגביה ממסים ישירים עלתה ב- 41% והגביה ממסים עקיפים עלתה בשיעור דומה של 40% לעומת אשתקד, והגביה מאגרות עלתה ב-21%. בהשוואה למאי 2019 עלו הכנסות ממסים ישירים ב- 8%, ממסים העקיפים ב- 9%.
 • בחודשים ינואר-מאי 2021 הסתכמו ההכנסות ב-152.9 מיליארד ש”ח לעומת 124.8 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים ב‑22%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-25% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-13%. בהשוואה לינואר – מאי 2019 שיעורי הגידול מתונים יותר של 21% בהכנסות ממסים ישירים ושל 8% בהכנסות ממסים עקיפים.

[1] שיעורי השינוי בסקירה זו מוצגים בשיעורי מס אחידים, דהיינו בניכוי תיקוני חקיקה, הפרשי עיתוי, הקדמת יבוא כלי רכב והכנסות חריגות.

[2] שינוי ריאלי מוגדר כשינוי נומינלי בניכוי השינוי במדד המחירים לצרכן.

  שיעור שינוי ריאלי, בשיעורי מס אחידים
מאי 2021 לעומת מאי 2020 מאי 2021 לעומת מאי 2019 ינואר-מאי 2021 לעומת ינואר-מאי 2020 ינואר-מאי 2021 לעומת ינואר-מאי 2019
סה”כ הכנסות המדינה ממסים 40.4% 8.3% 22.3% 15.0%
1. גביית רשות המסים 40.8% 8.6% 22.5% 15.4%
א. מסים ישירים 41.2% 8.2% 24.7% 21.4%
ב. מסים עקיפים 40.4% 9.1% 19.7% 8.3%
2. אגרות 20.6% 4.9%- 12.7% 5.6%-
 • נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש מאי 2020. מגמה זו נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה.

הכנסות רשות המסים בישראל

 • הכנסות רשות המסים במאי 2021 הסתכמו ב-29.8 מיליארד ש”ח לעומת 22.2 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-41%. המסים הישירים עלו ב- 41% והעקיפים עלו בשיעור דומה של 40% לעומת מאי 2020. לעומת מאי 2019 עלו הכנסות ממסים ב- 9%.

הכנסות ממסים ישירים

 • ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו במאי 2021 ב-16.0 מיליארד ש”ח לעומת 11.9 מיליארד ש”ח במאי 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים במאי 2021 ב-41% לעומת מאי 2020 וב- 8% לעומת מאי 2019.
 • מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – במאי 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 6.4 מיליארד ש”ח לעומת 4.6 מיליארד ש”ח במאי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 38%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-28% בעוד שהגבייה מחברות עלתה ב- 43%. העליות הגבוהות מוסברות ע”י תשלומי מקדמות נמוכים במאי 2020 בעקבות המשבר. בהשוואה למאי 2019 נרשמה עליה של 10%.
 • ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה במאי 2021 בכ- 10.1 מיליארד ש”ח, לעומת 8.2 מיליארד ש”ח במאי 2020, עליה של 21%. זוהי עליה של 12% לעומת מאי 2019.
 • שוק ההון – במאי 2021 נרשמה גביה ברוטו של כ- 0.6 מיליארד ש”ח ,עליה של 186% לעומת  מאי 2020. בגביה מריבית נרשמה עליה של 57%, ובגביה מני”ע נרשמה עלייה של 470%.
 • מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במאי 2021 ב- 1.4 מיליארד ש”ח, לעומת 0.8  מיליארד ש”ח במאי 2020, עליה של כ- 83%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 85%. בגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 81%. עליות כה גבוהות נבעו, כאמור, בחלקן מירידה בפעילות בעקבות ההסגר בחודשים מרץ – אפריל 2020. בהשוואה למאי 2019 העליה מתונה יותר בשיעור של 26%. במצטבר בחודשים ינואר – מאי 2021 נרשמה עליה מתונה יותר של 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • החזרים – במאי 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-1.4 מיליארד ש”ח, לעומת 2.0 מיליארד ש”ח במאי 2020 (כולל החזרים שהוקדמו מחודש מאי לחודש מרץ 2020 בשל הקורונה), עליה של 32%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-28% לעומת התקופה המקבילה 2020.

Inner article

ההכנסות ממסים עקיפים

 • בחודש מאי 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב- 13.8 מיליארד ש”ח לעומת 10.3 מיליארד ש”ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-40%. עם זאת, במצטבר בינואר – מאי 2021 עלו ההכנסות בשיעור של 20% לעומת ינואר-מאי 2020. בהשוואת נתוני מאי 2021 לעומת מאי 2019 נרשמה עליה של 9%.
 • מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע”מ במאי 2021 הגיעו ל-10.3 מיליארד ש”ח, לעומת 7.6 מיליארד ש”ח במאי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של כ- 49% לעומת מאי 2020 ושל 15% לעומת מאי 2019. במצטבר מתחילת השנה נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר – מאי 2020.
 • מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו במאי 2021 ב-1.8 מיליארד ש”ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה עליה חדה של 60% לעומת מאי 2020. העלייה נובעת מיבוא נמוך של כלי רכב במאי 2020 בעקבות פינוי המחסנים בנמלים במרץ 2020 לצורך קליטת סחורות חיוניות במצב חרום. בחודשים ינואר-מאי 2021 נרשמה עליה של 36% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת היבוא בדצמבר 2019 וכתוצאה מהמשבר.
 • בלו דלק – הכנסות מבלו הסתכמו במאי 2021 ב-1.5 מיליארד ש”ח, עליה של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בהתחשב ברמת הכנסות הנמוכה אשתקד בגלל משבר הקורונה, זוהי עליה מתונה שנבעה מהאירועים הביטחוניים בחודש מאי 2021. בחודשים ינואר-מאי 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של ב- 8% לעומת התקופה המקבילה ב-2020.

 הכנסות מאגרות משרדי הממשלה

מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-2.8 מיליארד ש”ח.

נתונים ארעיים על הכנסות המדינה ממסים בחודש מאי 2021

(במיליוני ש”ח ובאחוזים)

מאי ינוארמאי שיעור שינוי ריאלי (באחוזים) *
2020 2021 2020 2021 מאי ינוארמאי
סהכ מסים, בהגדרות תקציב 22,632 30,400 124,791 152,987 32.8 22.2
מסים ישירים, בהגדרות תקציב 11,901 16,000 68,782 86,118 32.9 24.8
מסים ישירים, בהגדרות רשות המסים 12,312 16,534 69,933 88,007 32.8 25.4
מס הכנסה וניכויים נטו 11,365 14,561 62,439 78,066 26.7 24.6
מס הכנסה וניכויים ברוטו 12,621 15,943 72,375 85,227 24.9 17.3
בניכוי החזרי מס הכנסה והחזרי ניכויים 1,256 1,382 9,936 7,161 8.8 -28.2
ניכויים מריבית 134 211 949 907 56.1 -4.7
ניכויים מניירות ערך 63 361 1,611 2,474 462.1 53.0
בניכוי החזרי ריבית 7 5 36 25 -28.5 -31.1
מסי נדל”ן נטו 756 1,406 4,970 6,585 83.8 32.0
התאמה להגדרות התקציב (א -411 -534 -1,151 -1,889 .. ..
מסים עקיפים, בהגדרות תקציב** 10,268 13,850 53,489 64,022 33.4 19.3
מסים עקיפים, בהגדרות רשות המסים 10,148 13,953 53,451 64,046 35.9 19.4
מע”מ נטו, לא כולל מע”מ יבוא בטחוני 7,582 10,307 39,478 47,402 34.4 19.7
   מע”מ יבוא 3,086 4,146 17,248 20,956 32.8 21.1
   מע”מ מקומי 7,989 9,432 39,231 43,834 16.7 11.3
   החזרי מע”מ 3,493 3,271 17,001 17,388 -7.4 1.9
ס”ה מסי יבוא ללא מע”מ 1,192 2,115 7,382 9,535 75.4 28.7
   מכס 205 296 1,072 1,447 42.8 34.5
   מס קניה יבוא 987 1,819 6,310 8,088 82.2 27.7
ס”ה מסים מקומיים ללא מע”מ 1,374 1,531 6,591 7,109 10.2 7.5
   מס קניה מקומי 26 18 111 130 -31.6 16.7
   מס דלק 1,310 1,467 6,274 6,778 10.7 7.7
   מס טבק (ב 38 46 206 201 19.7 -2.8
התאמה להגדרות התקציב (א 120 -103 38 -24 .. ..
אגרות ותשלומי חובה אחרים 463 550 2,520 2,847 17.4 12.6

*שיעורי שינוי ריאליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בהנחה שמדד מאי 2021 עלה ב-0.4% לעומת אפריל 2021.

א) הפרשי עיתוי.

ב) מס קניה על סיגריות מיצור מקומי.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה