הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תקציב המדינה לשנת 2019

בין ההטבות לאזרח הסדרת הצהרונים,הסרת חסמי יבוא אישי,קיצור שעות העבודה, והקלות על ההורים בקיצור חופשות בבתי הספר ובנוסף אושר הקלות לתעשייה הקלות רגולצייה ברישוי עסקים וגם תקנות חדשות לצמצום ההון השחור

כנסת ישראל. צילום: יונתן זינדל | פלאש 90

הערב אישרה הכנסת את תקציב המדינה לשנת 2019 שיעמוד על 397.4 מיליארד ש”ח, תקציב החינוך יעמוד על כ-60 מיליארד ש”ח תקציב הבריאות יעמוד על כ-38 מיליארד ש”ח, ותקציב מערכת הביטחון יעמוד על כ-68 מיליארד ש”ח. כמו כן, יתווספו קצבאות נכות שיעמדו על כ- 2 מיליארד ₪
בשנת 2019 יעמוד הגירעון על 2.9% מהתוצר, ובשנת 2020 על 2.5% מהתוצר

בין הרפורמות הנכללות במסגרת התקציב: תכנית נטו משפחה; תכנית הסיעוד הלאומית;  מעבר מבנק לבנק בלחיצת כפתור; קיצור שבוע העבודה; הרפורמה לקיצור החופשות;  הגדלת היצע הדיור ועידוד השתלבות בשוק העבודה באמצעות מתן מענקי עבודה

הצעות תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית מתמקדות בכמה עקרונות מרכזיים:

1. יוקר המחיה

תכנית נטו חופשות לקיצור החופשות בבתי הספר- התוכנית נועדה לצמצם את הפער בין ימי חופשת ההורים לבין ימי חופשות התלמידים. במסגרת התכנית בימי חופשות חנוכה ופסח ייהנו התלמידים מעשרה ימי פעילות חינוכית.

סבסוד צהרונים- במסגרת תכנית נטו משפחה – הוחלט על סבסוד צהרונים ברחבי הארץ. הממשלה אישרה את הארכת התכנית עד סוף שנת הלימודים התשע”ט. המסגרות מספקות העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית וארוחה חמה ומזינה.

מעבר בין בנק לבנק בלחיצת כפתור- במטרה לקדם את התחרות בשוק הבנקאות בישראל באמצעות הסרת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים תתאפשר ניידות בין בנקים “”בלחיצת כפתור””- מנגנון חדש לחלוטין, שיבטל את הבירוקרטיה המתישה שמתבטאת בריצות אל הבנק הישן והחדש, בהעברת כל הוראת הקבע מול המוטבים השונים, בביטול כרטיסי האשראי, בצורך להחליף שיקים למי ששולמו מראש, בהודעה למעסיק על שינוי החשבון ועוד.. המהלך מבוסס על מנגנון טכנולוגי של “עקוב אחריי”, שיקשר בין חשבון הבנק הישן של הלקוח לחדש. הלקוח יצטרך רק לבצע פעולות פשוטות שמסתכמות בפנייה לבנק החדש ויידוע שלו בדבר מספר חשבון הבנק הישן. הפחתת חסמי המעבר בין הבנקים צפויה להביא הגברת האיום התחרותי בין הבנקים וכך לשיפור השירות וירידה בעמלות ובריביות שמשלם משק בית בישראל.

הסרת חסמים בייבוא אישי כאמצעי להפחתת יוקר מחייה- כחלק ממדיניות הממשלה להורדת יוקר המחיה בתחום מוצרי הצריכה, צעד זה נועד להסיר חסמים קיימים ליבוא האישי המהווה ערוץ להגברת התחרותיות והפחתת המחירים בשווקים ריכוזיים. צעדים אלה מבוססים על עבודת ועדת היגוי שעסקה בחודשים האחרונים בבחינת החסמים ביבוא אישי, וההצעות לפתרונם, במטרה להגביר את התחרות באמצעות היבוא האישי ולהוביל להפחתת יוקר המחייה. בין הצעדים בהחלטה שאושרה על ידי הממשלה, נכללים קביעת כלל אחיד ודאי וברור לכמויות הניתנות לייבוא ביבוא אישי, יישום רפורמות משמעותיות במשרדי הממשלה השונים לטובת צמצום דרישות רגולטוריות לייבוא אישי, כדוגמת ביטול הצורך בקבלת אישור לייבוא מוצרי תקשורת אלחוטיים רבים, וכן יצירת מערכת שקופה, מקיפה ונהירה לצרכן שתספק לו את כלל המידע הרלבנטי לייבוא אישי.

הסרת חסמים לייבוא מוצרי תקשורת- כחלק ממדיניות הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי, על מנת להגביר את התחרות למען הורדת יוקר המחיה בתחום מוצרי הצריכה, אושרה היום רפורמה מקיפה בהליך ייבוא מסחרי של מוצרי תקשורת אלחוטיים. המצב הקיים  מאופיין בנטל רגולטורי רב, אשר חורג מהנהוג במדינות המפותחות. כך, עבור ייבוא של מוצר תקשורת אלחוטי כמו מחשב נייד, טאבלטים, ראוטרים וכדומה, נדרש קבלת אישור משרד התקשורת טרום הייבוא עבור כל דגם מוצר.ומהיום ידרש הצהרת יבואן על המוצרים שעומדים בתקים והאישור יהיה מקוון.

 

2.צמצום פערים

תכנית סיעוד לאומית- במטרה להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים אישרה הממשלה את תכנית הסיעוד הלאומית. התכנית תיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2018 ותכלול הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד הניתנות לקשישים בביתם, הכנסת טיפולי שיניים לקשישים במסגרת סל הבריאות, הגברת המעורבות של קופות החולים בשיקום וטיפול הקשישים הסיעודיים בביתם והקלת נטל הבירוקרטיה.

קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי- שבוע העבודה יקוצר ל-42 שעות, זאת בכדי לשפר את האיזון בין עבודה לשעות הפנאי של העובד בחיק משפחתו. על פי ההסכמות, קיצור שבוע העבודה יבוצע ללא הפחתה בשכר, וממועד כניסת השינוי לתוקף, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה, במקום 186 כיום. משמעות המהלך היא העלאת התעריף השעתי לעובדים, והגדלת ערך השעה לעובדים המשתכרים משכר המינימום.

הגדלת ההכנסה הפנויה של הורים עובדים באמצעות הרחבת מענק העבודה- מענק העבודה מהווה סיוע להורים עובדים שמשתכרים ברמות השכר הנמוכות במשק, תוך יצירת תמריצים חיוביים ותנאים כלכליים להשתלבות מלאה שלהם בשוק התעסוקה. במסגרת התכנית, יגדל המענק לאב עובד ב-50%. בנוסף, לצורך עידוד תעסוקה מלאה של בני הזוג ככלי מרכזי לצמצום העוני, להגדיל את המענק של בני זוג עובדים ב-30%, במידה ובן הזוג הועסק בשכר של לפחות 3,540 ש”ח. לבסוף, כיום גובה השכר החודשי שמזכה במענק עבודה המקסימלי עומד על 4,780 שקלים. מוצע להגדיל את גובה השכר המזכה במענק המקסימלי ל-5,000 שקלים על מנת להגדיל את מספר הזכאים למענק עבודה מלא.

3. הגברת התחרות והצמיחה במשק

תכנית “נטו תעשייה” – חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית – במסגרת התכנית יוקצה סכום כולל של כ- 1.15 מיליארד שקלים להגברת כושר התחרות של התעשייה המקומית ובפרט התעשייה הקטנה והבינונית, והעלאת רמת פריון העבודה במשק והפחתת הנטל הרגולטורי על המגזר העסקי. המשאבים יוקצו לקידום הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות בתעשייה על ידי עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות קיימות, קידום הכשרת כוח אדם מיומן עבור המשק בכלל והתעשייה בפרט, וקידום התעשייה הקטנה והבינונית, הגברת פריון העבודה והייצוא של המגזר התעשייתי.

מתקנים סולאריים- יוגדל הפטור מהיטל השבחה על מתקנים סולאריים עד 6,000 מ”ר וזאת לעומת 200 מ”ר בפטור הקיים. צעד זה צפוי להוות תמריץ משמעותי לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, בכל בניין בישראל, כחלק מצעדי הממשלה בתחום.

צמצום נזקי הגודש ועידוד נסיעה ברכבים מרובי נוסעים – החוק נועד לאפשר העדפה של תחבורה ציבורית ונסיעה שיתופית על פני תחבורה פרטית. הצעת החוק כוללת שימוש באמצעי אכיפה טכנולוגיים שנוסו בהצלחה בארץ ובעולם, לטובת זיהוי רכבי תחבורה ציבורית ורכבים מרובי נוסעים בנתיבים המיועדים להם. החקיקה תאפשר הקמת נתיבים מהירים נוספים בכניסות למטרופולינים וכן פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית לנסיעה מהירה של רכבים מרובי נוסעים.

טיוב הליך רישוי עסקים- על מנת להתמודד עם החשש שרשות מקומית תמנע באמצעות מנגנון רישוי עסקים את הקמתו של עסק שיש לו חשיבות לאומית, יש צורך, במקרים מסוימים, להעביר את סמכות הרישוי של הרשות המקומית, למשרד הפנים. במטרה לשמור על מנגנון המיועד למקרי קיצון בלבד, תידרש הכרזה של הממשלה על כל עסק בעל חשיבות לאומית, בכדי שרישויו יתבצע באמצעות משרד הפנים. הכרזה זו תינתן רק לאחר המלצה של צוות מנכ”לים, שיורכב ממנכ”ל משרד ראש הממשלה, מנכ”ל משרד האוצר ומנכ”ל משרד הפנים, אשר קבעו כי העסק המדובר הינו בעל חשיבות לאומית, וכן כי קיימת הצדקה בנסיבות העניין לכך שהרישוי להם יעשה על ידי משרד הפנים.

4. ייעול המגזר הציבורי

שיפור טוהר המידות בשלטון המקומי- שינוי הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשויות המקומיות באופן שיידמה לדין החל בשלטון המרכזי. ועדת המכרזים בשלטון המקומי מורכבת מגורמים פוליטיים. בהינתן כי ההחלטות המובאות לפתחן של ועדות מכרזים צריכות להתבסס על שיקולים מקצועיים בלבד ובמטרה שחברי המועצה לא יהיו נתונים לשיקולים וללחצים פוליטיים ומניגודי עניינים, מוצע כי ועדת מכרזים בשלטון המקומי תכלול גורמים מקצועיים רלבנטיים.

שיפור בהליכי בחינות ומכרזים לכוח אדם בשירות המדינה- מטרת החלטה זו הינה לשפר ולייעל את תהליכי הבחינות והמכרזים לכוח אדם בשירות המדינה, כך שהמשרדים השונים יקבלו בעלי תפקידים מתאימים עבור תפקידים פנויים מהר ככל האפשר. לדוגמא: הבחינה הקוגניטיבית הממוחשבת במכרזי כוח אדם והסינון לפי תנאי הסף ייערכו במקביל, ובמקביל גם יימשך פרסום המכרז, כך שאדם שהגיש מועמדות לפני המועד האחרון יוכל להתחיל בהליך המיון. בנוסף, יוחל פיילוט במשרדי האוצר, האנרגיה והמשפטים לשלב ב’ בהליך המיון, שייתן משקל רב יותר למשרד המגייס בבחירת המועמד. זאת, על מנת לייצר התאמה טובה יותר לצרכי המשרד.

 

5. הגדלת היצע הדיור

עירוב שימושים- מתן אפשרות לבניית דיור להשכרה, מעונות יום ומעונות סטודנטים במתחמי תעסוקה לצורך המשך יישום מדיניות הממשלה לייעול התהליכים בתחום התכנון והבנייה, מוצע לאפשר עירוב שימושים של מבני ציבור באזורי תעסוקה ומגורים, לקצר את הליכי הוצאת היתרי בנייה ושינוי מערך התמריצים בעבודות הפיתוח לתכניות למגורים. בנוסף תינתן אפשרות לשלב מוסדות ציבור וגני ילדים בבנייני מגורים ומסחר בדומה לנהוג בערים מובילות בעולם.

6. צמצום ההון השחור

צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים- במטרה לצמצם את היקף הכלכלה השחורה בישראל, המוערך בכ-22% מתוצר המקומי הגולמי, מוצע להגביל את תקרת השימוש במזומן. התכנית תחולק לשני שלבים כשבשלב הראשון עסקאות במזומן בין פרט לעסק יוגבלו לסכום של 8,000 ₪ ובעסקאות במזומן בין פרטים ההגבלה תעמוד על סכום של -25,000 ₪.
בשלב השני עסקאות במזומן בין פרט לעסק יוגבלו לסכום של 5,000 ₪ ובעסקאות במזומן בין פרטים ההגבלה תעמוד על סכום של -12,500 ₪.

side
ono-inner

כתיבת תגובה