הכרעה בעניין חופי היאכטות: משש מעגנות יצאה אחת

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות מנכ”לית מינהל התכנון החליטה לדחות את התוכנית להקמת 6 מעגנות חדשות ולאשר רק אחת בנהריה | מנכ”לית מינהל התכנון דלית זילבר: “חוף הים הינו ‘נחלת הכלל’ ומשאב מוגבל, וככזה צריך לשרת את כלל הציבור במדינת ישראל, ולא כמגרש חניה ליאכטות”

יאכטה של פורשה | צילום: יח"צ

אחרי שהמשרד להגנת הסביבה הבהיר את התנגדותו הנחרצת להקמת שורה של מעגנות (מרינות) ליאכטותועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת”ע), בראשות מנכ”לית מינהל התכנון, דלית זילבר, דנה בתוכנית המתאר הארצית למעגנות בים התיכון (תמ”א 13 /ב/ 3), והחליטה לדחות את התוכנית להקמת 6 מעגנות חדשות ולאשר רק אחת בנהריה. 

התוכנית שהוגשה על ידי רשות הספנות והנמלים (רספ”ן) במשרד התחבורה, ביקשה להקים 6 מעגנות חדשות בנהריה, בת גלים (חיפה), נתניה, חדרה, שדה דב (תל אביב) ובת ים. כמו כן, הרחבת שש מעגנות קיימות בעכו, שביט בחיפה, הרצליה, יפו, אשקלון ואשדוד, וכן השמשת המתקנים הקיימים בנמל תל אביב וברידינג.

250/200 סייד בר + קובייה

לקראת הדיון, ערכה מנכ”לית מינהל התכנון, דלית זילבר, סיורים מקצועיים מקדימים בחופים המיועדים להקמת המעגנות ובמעגנות הקיימות, בליווי גורמים מקצועיים ממשרדי הממשלה, מהנדסי הרשויות המקומיות ויועצים. 

בדיון שהתקיים בשידור חי ביוטיוב, השתתפו נציגי רשויות החוף, נציגי משרדי ממשלה וכן ארגוני סביבה וים. 

הוועדה שמעה את המוזמנים השונים ואת הטענות והעמדות השונות שהוצגו. כן שמעה את עמדת המשרד להגנת הסביבה ונציגי ארגוני הסביבה, אשר התנגדו להקמת מעגנות חדשות, לנוכח השפעתן הצפויה על גריעת החול מהחופים, וצמצום השטח החופי הפנוי שיוותר לציבור הרחב. במסגרת זו הוצג בפני הוועדה מספר המבקרים הרב בחופי הים ובפרט בעונת הרחצה וכן היחס הנמוך כבר כיום, בין מספר התושבים בישראל לק”מ חופי הרחצה הקיימים, כאשר ברקע הדברים הגידול הצפוי באוכלוסייה ובצפיפות בשנים הבאות, אשר כבר כיום הן מהגבוהות בעולם. כן הוצגה לראשונה בדיון עבודה כלכלית שהוכנה לבקשת המשרד להגנת הסביבה, אשר מסקנותיה הטילו ספק בהיותה של המעגנה מקור לפיתוח כלכלי. 

בנוסף, שמעה הוועדה את נציגי הרשויות השונות (נתניה, חדרה, חיפה, נהריה, בת-ים ותל אביב), המבקשות הקמת מעגנות בשטחיהן בשל התרומה הצפויה מהן לתיירות, ספורט ימי ולשימושים עירוניים מגוונים ונשמעה עמדת נציג שרת התחבורה, מנהל אגף הנדסה ותפעול נמלים ברספ”ן, התומכת בהקמת מעגנות חדשות אלה, לאור המחסור במקומות העגינה, והביקוש הרב לספורט הימי.

לעניין הטענה לגריעת חול, הובהר על ידי צוות התכנון כי כיוון הסעת החולות מדרום לצפון משתנה במרכז הארץ, ולכן ניתן לאשר את המעגנות במרחב השרון. 

לאחר ששמעה את כל אלה הוועדה סבורה כי לנוכח החשש לפגיעה בסביבה החופית, וניסיון העבר שמעיד על גריעת החולות מהחופים והשפעת גריעת החולות על קצב ההתדרדרות של המצוק וצמצום רצועת החוף הפנויה לשימוש הציבור, המהווה מרחב ציבורי פתוח ללא עלות לבילוי, פנאי וספורט, ככלל, אין מקום לקדם מעגנות חדשות. לעמדת הוועדה, אין מקום להעדיף הקמת מעגנות המשרתות אוכלוסייה מצומצמת יחסית על פני שימוש ציבורי נרחב. הוועדה רואה לנגד עיניה את ההשלכות החברתיות והחשיבות של השמירה על חופים זמינים, פתוחים ונטולי שימושים מגבילי גישה, אשר יאפשרו לכל אדם באשר הוא ליהנות מהמשאב החופי באופן בלתי אמצעי לחלוטין. הוועדה רואה לנגד עיניה את הכפלת האוכלוסייה בשלושים השנים הקרובות והצורך הציבורי המובהק שילך ויגבר במשאב החופי, כפנוי וזמין לנחלת הכלל. 

בנוסף, לעניין הטענה לקידום החינוך הימי באמצעות הקמת המעגנות, סבורה הוועדה כי הקצאת שיעור מצומצם ממקומות העגינה לטובת חינוך הימי אינה מהווה הצדקה להקמתן, וכי ניתן לתת מענה לחלק מהחינוך והספורט ימי אף ללא צורך בהקמת מעגנות. לעניין זה אף יצוין כי בהתאם לתמ”א 1 ניתן להקים מתקנים לספורט וחינוך ימי, ללא כל קשר לקיומה של מעגנה.

870/135 ליינר ארטקל

לנוכח כל האמור ממליצה הוועדה שלא לקדם הקמת מעגנות חדשות למעט בנהריה.

ההחלטה להמליץ על הקמת מעגנה בנהריה נבעה  היות ובאזור זה ישנו חשש מופחת לגריעת חולות בשל משטר הסעת הסדימנטים. המעגנה תיתן מענה לביקוש לעגינה במרחב הצפון ותהווה מעגנת קצה במרחב השייט בישראל, ותסייע בפיתוח התיירות בצפון הארץ, אשר תשען על עורף עירוני אינטנסיבי, המאפשר פיתוח מוקד עירוני של חינוך ותרבות ימית ואינו גורע חוף רחצה. יודגש כי המדובר על סימבול סכמטי, כאשר לעת התכנון המפורט יבחן המיקום הנכון, בין אם בשטח המעגנה הקיימת ובין אם במיקום צפוני יותר.

במהלך הדיון אמרה מנכ”לית מינהל התכנון, דלית זילבר, כי “חוף הים הינו ‘נחלת הכלל’ ומשאב מוגבל,  וככזה צריך לשרת את כלל הציבור במדינת ישראל, ולא כמגרש חניה ליאכטות. מדינת ישראל הולכת להכפיל את עצמה, ולכן ההחלטה הזו מקבלת משנה תוקף כדי להבטיח שחופי הים יישארו עבור הציבור והדורות הבאים”. 

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה