הלמ"ס בנתונים חדשים: עלייה ברכישת דירות במאי-יולי

אחרי הכלכלן באוצר: הלמ"ס מפרסם נתונים עדכניים יותר, המדווחים על עלייה ברכישת דירות חדשות • בשלושת החודשים האחרונים (מאי-יולי 2018) נמכרו כ-9,670 דירות חדשות • עלייה של 21.3% במספר הדירות החדשות שנמכרו • בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה מקבלנים עמד על כ-24,340 דירות

יותר קונים דירות חדשות | אילוסטרציה, פרויקט ג'רוזלם אסטייט, הדמיה

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) עמדה על כ-9,670 דירות, עלייה של 17.0% לעומת שלושת החודשים הקודמים (פברואר-אפריל 2018). לאחר ניכוי העונתיות (נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים), מסתמנת בתקופה זו עלייה של 3.3% בלבד בכמות המבוקשת של דירות חדשות.

בחינת נתוני המגמה מראה כי החל בחודש הקודם, יוני 2018, החלה מגמת עלייה בקצב של 0.3% בממוצע לחודש וזאת לאחר שנרשמה מגמת ירידה שנמשכה ממאי 2016 בקצב של 1.4% בממוצע לחודש, עם תנודתיות קלה, מכ-4,220 דירות במאי 2016 לכ-2,990 דירות במאי 2018.

apps-box

הכמות המבוקשת של דירות חדשות מורכבת מכ-58% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-42%, מדירות שלא למכירה שהחלה בנייתן (לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד).

דירות חדשות שנמכרו

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 נמכרו כ-5,650 דירות חדשות, עלייה של 21.3% בהשוואה למספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (פברואר -אפריל 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת בתקופה זו עלייה של 6.1% לעומת התקופה הקודמת (לוח 1).

בחינת נתוני המגמה של החודשים האחרונים מראה כי החל מחודש מרץ 2018 מספר הדירות החדשות שנמכרו עלה ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-1,670 דירות לכ-1,800 דירות. מגמת עלייה זו נצפתה לאחר תקופה (יולי 2015-פברואר 2018) שבה מספר הדירות החדשות שנמכרו ירד ב-1.6% בממוצע לחודש, מכ-2,790 דירות לכ-1,660 דירות.

דירות שלא למכירה

מספר הדירות החדשות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים מאי-יולי 2018 עמד על כ-4,020 דירות, עלייה של 11.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים (פברואר-אפריל 2018). לאחר ניכוי העונתיות מסתמנת באותה תקופה עלייה של 1.4%.

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 החלה בנייתן של 762 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.4 דירות שמכרו הקבלנים באותה תקופה.

דירות שנותרו למכירה

בסוף יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בבנייה ביוזמה פרטית בלבד עמד על כ-24,340 דירות.

על פי נתוני המגמה, בחודשים אוקטובר 2017-יולי 2018 מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה ירד ב-0.5% בממוצע, וזאת לאחר שבין פברואר 2017 לספטמבר 2017 הוא עלה בכ-0.4% בממוצע לחודש.

על פי המספר הממוצע של דירות חדשות שנמכרו בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 מספר חודשי ההיצע, לבנייה פרטית בלבד, עומד על 15.9 חודשים.

ואיפה קנו יותר?

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018 כ-25.9% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות היו במחוז המרכז, כ-19.1% ו-18.8% היו במחוז הצפון ובמחוז תל-אביב בהתאמה,  כ-13.3% במחוז הדרום, כ-12.0% במחוז חיפה וכ-9.2% בלבד – במחוז ירושלים. הדירות שנמכרו מהוות יותר ממחצית מהכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל אחד מן המחוזות, למעט במחוז הצפון בו הדירות שנמכרו מהוות 20.4% בלבד.

בשלושת החודשים מאי-יולי 2018, במחוז ירושלים החלה בנייתן של 176 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 2.9 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה. במחוז המרכז החלה בנייתן של 234 דירות בקבוצות רכישה – דירה אחת לכל 7.0 דירות שמכרו הקבלנים במחוז זה באותה תקופה ואילו במחוז תל אביב החלה בנייתן של 250 דירות, דירה אחת לכל 5.5 דירות שמכרו הקבלנים.

side
inner

כתיבת תגובה