הלמ"ס: ירידה בשכר הממוצע במשק בחודש מאי

השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי עמד במאי על 12,324 שקל – עלייה של 5.1% ביחס למאי אשתקד | ביחס לאפריל נרשמה ירידה, ובענף ההייטק השכר הממוצע עמד על כ-28 אלף שקל | נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | צילום: משה נוי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש מאי 2023, כאשר אומדני הבזק מתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – לפי אומדני ההבזק לחודש יוני 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של כלל העובדים היה 12,888 ש"ח, עלייה של 6.1% לעומת יוני 2022 (12,151 ש"ח). השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 13,295 ש"ח, עלייה של 6.3% לעומת יוני 2022 (12,510 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש יוני 2023 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.329 מיליון, עלייה של 1.8% לעומת יוני 2022 (4.252 מיליון) ועלייה של 1.0% לעומת מאי 2023 (4.287 מיליון).

מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 4.063 מיליון, עלייה של 1.5% לעומת יוני 2022 (4.002 מיליון) ועלייה של 1.1% לעומת מאי 2023 (4.020 מיליון).

נתוני מדדי שכר ותעסוקה מבוססים על דיווחים חודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. דיווחים אלו אינם כוללים עובדים המקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. חישוב השכר הממוצע למשרת שכיר אינו מתייחס למספר הימים בחודש שבהם הועסק העובד.

מחירים שוטפים: בחודשים מרץ-מאי 2023 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-7.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 6.4% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2022-פברואר 2023.
מחירים קבועים: בחודשים מרץ-מאי 2023 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב- 5.0% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.1% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2022-פברואר 2023.
בחודש מאי 2023 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 28,031 ש"ח, עלייה של 4.2% לעומת מאי 2022 (26,911 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 396.6 אלף, עלייה של 1.9% לעומת מאי 2022 (389.3 אלף) ועלייה של 0.3% לעומת חודש מאפריל 2023 (395.4 אלף).
משרות השכיר בתחום ההייטק היו 9.9% מכלל משרות השכיר במשק בדומה לחודש אפריל 2023 (10.0%).

כתיבת תגובה