הלמ"ס מפרסם: מגמת ירידה מתמשכת במספר המשרות הפנויות

ירידה במספר המשרות הפנויות (כ-116,948 משרות פנויות לעומת כ-122,228 ביוני) | שיעור המשרות הפנויות מממשיך לרדת ועומד על 3.7 | חלה ירידה של 20.5% בשיעור שנתי במספר המשרות הפנויות, לאחר ירידה של 24.5% (בשיעור שנתי) בחודשים פברואר-אפריל 2023.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | צילום: משה נוי

האומדנים החודשיים של מספר המשרות הפנויות ואחוז המשרות הפנויות מופקים החל מיוני 2017 לפי מודל סטטיסטי, ולכן לא ניתן לבצע השוואות לנתונים בפרסומים הקודמים. המודל הסטטיסטי נבנה במטרה לנכות טעויות דגימה הנובעות מהמבנה המיוחד של הסקר.

נתונים מנוכי עונתיות לחודש יולי 2023

  • ירידה במספר המשרות הפנויות (כ-116,948 משרות פנויות לעומת כ-122,228 ביוני).
  • שיעור המשרות הפנויות מממשיך לרדת ועומד על 3.7.

נתוני מגמה חודשים מאי-יולי 2023

  • חלה ירידה של 20.5% בשיעור שנתי במספר המשרות הפנויות, לאחר ירידה של 24.5% (בשיעור שנתי) בחודשים פברואר-אפריל 2023.
משלח ידמספר ממוצע של משרות פנויותשינוי באחוזים לעומת אומדן אפריל-יוני 2023
עובדי מכירות (כולל: סוכני מכירות, נציגי מכירות, עוזרי מכירות בחנויות ומוכרים בדוכנים ובשווקים) 10,338-7%
מלצרים ומוזגים 7,853-12%
מהנדסים (מהנדסי מחשבים, חשמל, תעשייה וניהול ומכונות וכד') 9,3675%
מזה: מפתחי תוכנה 5,5203%
עובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית 5,678-8%
נציגי מכירות טלפוניים 2,797-12%
מטפלים סיעודיים במוסדות ובמשקי בית 4,8754%
רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים, עובדי שלד בתחום הבנייה 3,3063%
בוני בתים, בנאים ומניחי בטון 1,7491%
נהגים (במשאיות ובאוטובוסים) 5,097-4%
מאבטחים 4,217-1%
הנדסאים וטכנאים 3,735-9%
טבחים 3,602-11%
פקידים 2,101-10%

כתיבת תגובה