הלמ”ס ניתח: צלילה בכל מדדי אמון הצרכנים

הלמ”ס פרסם את נתוני מדד אמון הצרכנים: במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה חלה החמרה, והוא ירד ל-18%- מערך חיובי של 1% במחצית השנייה של יולי. המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך של 0%. המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עומד על 19%-. והמאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 19%-

מדד אמון הצרכנים | צילום: stockyimages, שאטרסטוק

ברקע משבר הקורונה פרסמו היום (חמישי) בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד אמון הצרכנים במחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2021, ממנו עולה כי בצל העלייה בנתוני התחלואה והחלה של שורת הגבלות, ירד מדד אמון הצרכנים ל-14%- מ-7%- במחצית השנייה של יולי.

במאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה חלה החמרה, והוא ירד ל-18%- מערך חיובי של 1% במחצית השנייה של יולי. יש לציין, כי ערכיו של מאזן זה היו חיוביים מאז המחצית השנייה של פברואר 2021 והצביעו על אופטימיות זהירה של הפרטים. אולם, מאז המחצית הראשונה של יולי, נמצא המאזן במגמת ירידה ומצביע על החמרה בציפיות.

250/200 סייד בר + קובייה

המאזן המתייחס לשינוי הצפוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה עומד על ערך של 0% (במחצית השנייה של יולי הוא עמד על 7%) ומצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. זאת לאחר שערכיו החיוביים של המאזן מאז המחצית הראשונה של נובמבר 2020 הצביעו על אופטימיות זהירה.

המאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, עומד על 19%- (במחצית השנייה של יולי הוא עמד על 14%-). והמאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה עומד על 19%- (במחצית השנייה של יולי הוא עמד על 21%-).

בלמ”ס הסבירו כי מדד אמון הצרכנים תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המדד קרוב יותר לגבול העליון, כך הוא מעיד על אופטימיות גדולה יותר בקרב הפרטים, וככל שערך המדד קרוב יותר לגבול התחתון, כך הוא מעיד על פסימיות רבה יותר. מדד קרוב לאפס מצביע על היעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. המתודולוגיה של הסקר תואמת את ההנחיות של ארגון ה-OECD לסקרים מסוג זה.

 

Inner article

כבר למעלה מעשור (מחודש מרץ 2011) שהלמ”ס מפרסם את הסקר שבוחן את אמון הצרכנים. סקר זה מתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ולו כמה מטרות: לאסוף מידע על ההערכות של הפרטים בנוגע לשינויים הצפויים במצב הכלכלי, הערכות שעליהן מתבסס מדד אמון הצרכנים; לאסוף מידע על הערכת השינויים הצפויים במדד המחירים לצרכן; לסייע בזיהוי תפניות במצב המשק לצורך מעקב אחר מחזור העסקים; לאסוף מידע על ההערכות בנוגע לרכישות גדולות ועל השינויים הצפויים ברמת החיסכון של האוכלוסייה.

עוד צוין כי כתוצאה ממשבר הקורונה, נצפו שינויים משמעותיים בעמדות הנדגמים משבוע לשבוע, והוחלט לפרסם, בנוסף לאומדן החודשי, גם אומדנים דו-שבועיים עבור שתי מחציות החודש. כדי לקבל אומדנים דו-שבועיים, חולק המדגם החודשי לשני תתי-מדגם מאוזנים בתכונות הנדגמים, והפקידה של כל אחד מהם מבוצעת במחצית אחרת של החודש. בסיום פקידת כל תת-מדגם מחושב מדד אמון הצרכנים ומאזני ארבע השאלות המרכיבות אותו באותה שיטה שבה מחושב המדד החודשי, עם התאמה לכך שיש במחצית חודש מספר קטן יותר של נדגמים.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה