המדד קבע: איזה בנקים הכי טובים לעסקים קטנים ובינוניים?

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים – לשנת 2020 חוזר • מי בחר להגדיל ומי דווקא הקטין את האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעת הקורונה? • ואיזה בנק הציע את האשראי הזול ביותר ביחס לסיכון? • כל הפרטים

סניף בנק בעת הקורונה | צילום אילוסטרציה: פלאש 90

מדד הבנקים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים, ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪. 

המדד בודק 5 מדדים משמעותיים לעסקים:

250/200 סייד בר + קובייה
  • היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי
  • יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק
  • שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)
  • סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים
  • סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים

מדד לשנת 2020 לעומת מדד מחצית 2019 

יצוין כי במחצית השניה של 2019 נבחנה רמת הידידותיות במדד ייעודי, בשל תקופת הקורונה שהתבסס על סקר עסקים בלבד. השוואת הדירוג נעשתה למדד המלא האחרון שפורסם מדד מחצית 2019.

דירוג  בנק ציון המדד מדד קודם* דירוג  קודם
1 מזרחי טפחות 95 78 3
2 מרכנתיל 91 84 2
3 לאומי 85 76 4
4 פועלים 84 84 1
5 הבינלאומי 80 65 6
6 דיסקונט 75 67 5

* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים. במדד הנוכחי נוסף סקר שביעות רצון של העסקים, שאר מרכיבי המדד ללא שינוי.

סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) בששת הבנקים הגדולים עלה ב-0.4 נקודות אחוז מ- 36.9% ל-37.3%.

ירידה בהכנסות מריבית ביחס לממוצע האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים מ-4.2% ל-3.7%, על רקע הקרן בערבות מדינה שהגבילה את הריבית לפריים+1.5.

בשנת 2020 חלה עלייה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות פגומים) מ 2.5% בשנת 2019 ל- 2.7% בשנת 2020.

הנטל התפעולי על עסקים קטנים ירד מ- 0.73% בשנת 2019 ל – 0.64% בשנת  2020 באופן ממוצע המתבסס על הבנקים במדד.

היקף האשראי לעסקים קטנים

הבנק הבינלאומי ובנק מזרחי ניצלו את שנת 2020 ואת התפשטות נגיף הקורונה על מנת להגדיל את שיעור האשראי לעסקים קטנים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) ב-3 נקודות אחוז ו-1.2 נקודות אחוז, בהתאמה. לעומתם, בנק דיסקונט, בנק לאומי, בנק מרכנתיל ובנק הפועלים הקטינו את שיעור האשראי לעסקים קטנים בטווח של בין 3.2 נקודות אחוז ו-1.1 נקודות אחוז.  

הסיכון בתיק האשראי – פער הריבית להיקף הסיכון בפועל

הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים + חובות מעל 90 יום.

מחיר האשראי ביחס לסיכון ירד בכל הבנקים בשנת 2020 בשל העלייה בשיעור האשראי בסיכון וירידה בהכנסות מריבית. בנק דיסקונט בלט עם ירידה משמעותית שנבעה מעלייה של 31% בשיעור האשראי בסיכון וירידה של 8% בריבית. בנק מזרחי נותר הבנק שמציע את האשראי הזול ביותר ביחס לסיכון. 

יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים 

רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות). הוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות.

ניכרת מגמת ירידה בנטל התפעולי בשל עלייה משמעותית בהיקף הפיקדונות, עלייה קלה בהיקף האשראי, בעוד שהיקף ההכנסות שאינן מריבית עלו בשיעור מזערי. בבנק מזרחי חלה ירידה משמעותית.

Inner article

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: “מדד הבנקים הנו  כלי נוסף לקידום העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, אשר שקיפותו והנגשתו מיועדים לעודד את הבנקים להטיב ולשפר את השירות, הסיוע והיחס, כך שיהיו ידידותיים יותר לעסקים הקטנים והבינוניים, המהווים את מנוע הצמיחה המרכזי במשק”.

רן קויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אמר כי “השנה האחרונה היתה שנה ייחודית, המעורבות של הקרן בערבות מדינה סייעה לבנקים לתת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים על אף המשבר. על אף הקרן אנו רואים שחלק מהבנקים ובעיקר הבנקים הגדולים צמצמו את היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, שינוי שבא לידי ביטוי במדד. אנו ממשיכים כל העת לקדם צעדים לקידום התחרותיות בתחום האשראי לטובת העסקים הקטנים והבינוניים”. 

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה