המדריך לראש הרשות: כך תגיע ל-100% אוטובוסים חשמליים

המשרד להגנת הסביבה וארגון “תחבורה היום ומחר” מפרסמים מדריך לקידום תחבורה ציבורית חשמלית ברשויות המקומיות; קוראים לרשויות לספק תשתיות שיאפשרו את המעבר לשימוש באוטובוסים חשמליים בשטחן • סקר: רק 8% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסי דיזל, בעוד ש-93% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסים חשמליים

אוטובוס חשמלי של אגד |צילומסך: אתר אגד

מדינת ישראל ניצבת בימים אלו בפני אתגר לאומי: מעבר ל-100% שימוש באוטובוסים חשמליים במרחב העירוני. כחלק מהתהליך לקידום תחבורה נקייה, המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא לתמיכה בחברות התחבורה הציבוריות בישראל ברכישת כ-200 אוטובוסים חשמליים. הפרויקט הוא במימון משותף של המשרד להגנת הסביבה, שיקצה 40 מיליון שקל; מנהלת תחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה (4 מיליון שקל) ומשרד האוצר (3 מיליון שקל), ובתיאום עם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ועם משרד האנרגיה.

מכיוון שלא ניתן להפעיל אוטובוסים חשמליים ללא תשתיות טעינה הנדרשות לשם הפעלתם, הרשויות המקומיות נדרשות להקצות שטחים מיועדים לטווח ארוך בעבור מסופים וחניוני לילה, ולקדם בשטחים אלו את הקמתן של תשתיות ועמדות הטענה מתאימות.

המשרד להגנת הסביבה סבור כי בנוסף לאספקת שירותי תחבורה ציבורית בשגרה, ראוי שכל רשות מקומית המבקשת לספק לתושביה איכות חיים ברמה גבוהה תפעל לקידום תשתיות לאוטובוסים חשמליים, וזאת בתיאום ובסיוע של משרדי הממשלה ומפעילי התחבורה הציבורית הפועלים בתחומה.

המשרד להגנת הסביבה וארגון “תחבורה היום ומחר” קוראים לכלל הרשויות להשתתף, והמשרד יתמוך בכל רשות מקומית שתוביל תהליך של איתור והקצאה של שטחים שיאפשרו הקמת תשתיות ומתן שירות ל-100% אוטובוסים חשמליים.

לפיכך, המשרד להגנת הסביבה וארגון “תחבורה היום ומחר” מפרסמים במשותף מדריך לקידום תחבורה ציבורית חשמלית, במטרה לסייע לרשויות מקומיות הרוצות לקדם שימוש באוטובוסים חשמליים בתחומן.

במדריך יש מידע לרשויות לשם הגשמת המטרה, הדרכה להתארגנות למימוש המעבר, הסברים על איתור שטחים מתאימים למסופים וחניונים, בחינת יכולות החשמול מול הצרכים, אופן הגשת בקשות להיתרים ואישורים ועוד.

Inner article

התושבים מרוצים יותר

חרף פיתוחן המואץ של מערכות שונות להסעת המונים, אוטובוסים צפויים להמשיך ולשמש עמוד התווך של התחבורה הציבורית בישראל גם בשנים הקרובות. עם זאת, אוטובוסים מונעי דיזל פולטים מזהמים מחוללי סרטן, מחלות לב וריאה, ויוצרים מפגעי רעש וזיהום אוויר לכלל התושבים. מעבר לאוטובוסים חשמליים יוביל לסביבה שקטה יותר ולשיפור מיידי בבריאות ובאיכות חייהם של האזרחים בישראל.

ענף התחבורה הוא המקור העיקרי לזיהום אוויר ולמפגעי רעש בסביבה העירונית, ואף אחראי באופן ישיר לכ-20% מפליטת גזי החממה. נכון להיום, אוטובוסים מונעי דיזל בישראל פולטים כ-16% מסך תחמוצות החנקן וכ-7% מסך חלקיקי הפיח מכלי רכב, אף שאוטובוסים מסוג זה מהווים פחות מ-1% מסך כלי הרכב הכולל.

בסקר שערך המשרד להגנת הסביבה, דיווחו דיירים שהתגוררו ברחובות שבהם בוצע מעבר לאוטובוסים חשמליים, על שביעות רצון גבוהה מהשינוי, וזאת כתוצאה מהשיפור באיכות האוויר ומהירידה ברמת הרעש ברחוב ובתוך הבתים. עוד עלה מהסקר כי רק 8% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסי דיזל, בעוד ש-93% מהדיירים היו מעוניינים בהרחבת שירותי התחבורה הציבורית ברחוב באמצעות אוטובוסים חשמליים.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: “נכון להיום, מרבית האוטובוסים בישראל מוּנעים על-ידי מנוע דיזל, מה שמהווה גורם ישיר למפגעי רעש, זיהום אוויר ואף מהווה זרז למשבר האקלים. המסקנה ברורה: יש לעבור לשימוש באוטובוסים חשמליים המספקים חוויית נסיעה טובה יותר, ללא שימוש באגזוז, עם אפס פליטות וללא רעש – אך לא ניתן להפעיל אוטובוסים חשמליים ללא תשתיות טעינה הנדרשות לשם הפעלתם. לצורך כך, הרשויות המקומיות נדרשות להקצות שטחים ייעודיים לטווח ארוך בעבור מסופים וחניוני לילה, ולקדם הקמת תשתיות ועמדות הטענה מתאימות. רשות מקומית שתשכיל להוביל תהליך של איתור והקצאה של שטחים שיאפשרו הקמת תשתיות ומתן שירות ל-100% אוטובוסים חשמליים – תוביל מהפכה של ממש עבור תושביה בהפחתת זיהום האוויר ומפגעי הרעש בתחומה בתוך שנים ספורות, ובסיוע ממשלתי”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה