המיזם הבנקאי-דיגיטלי של ניר צוק: בנק ישראל אישר את הקמתו

נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים הודיעו היום כי בנק חדש נוסף קיבל מבנק ישראל רישיון בנק והיתרים לשליטה בבנק, זאת לאחר שהפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה של המיזם | הבנק ייקרא, לעת עתה, "אש ישראל" והוא יוקם בתוך שנה וחצי

שמואל האוזר מקבל מנגיד בנק ישראל את אישור ההקמה הרשמי לבנק הדיגיטלי השני בישראל | צילום: דוברות בנק ישראל
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, והמפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הודיעו ליזמים יובל אלוני, ניר צוק (מי שפרש מצ'ק פוינט והקים את 'פאלו אלטו'), אלכס ליברנט ואלון שיין, כי הפיקוח על הבנקים סיים את תהליך הבדיקה להקמת בנק חדש נוסף. הנגיד מסר היום לנציגי היזמים רישיון מותנה להקמת בנק והיתרים לשליטה בו. בנוסף, העניק הנגיד היתר החזקה בבנק לפרופ' שמואל האוזר, הצפוי לכהן כיו"ר הבנק החדש. האוזר כיהן בעבר כיו"ר הרשות לניירות ערך. התהליך בוצע בהתייעצות עם ועדת הרישיונות. זהו רישיון שני הניתן לבנק חדש בתוך תקופה של שלוש שנים.

קבלת היתרי השליטה ורישיון הבנק המותנה יאפשרו ליזמים להתקדם ולהשלים את ההיערכות המיכונית, התפעולית והרגולטורית הנדרשת להתחלת הפעילות של הבנק, ובכלל זה להשלים את שלבי הפיתוח והבדיקה של הטכנולוגיה החדשה, להשלים את הגיוס של צוות ההנהלה וכוח האדם הנוסף הנדרש להקמת הבנק, בניית המדיניות, הנהלים והתהליכים בתחומי פעילותו המרכזיים. תקופת ההקמה של הבנק תארך כשנה וחצי.

הענקת הרישיון המותנה וההיתרים בוצעה לאחר תהליך מקיף ומעמיק שביצע הפיקוח על הבנקים בשנתיים האחרונות לבדיקה ואתגור של התוכנית העסקית שהוגשה לפיקוח. התהליך כלל בדיקת fit & proper המתייחסת ליושר, ליושרה ולחוסן הפיננסי של היזמים, וליווי של היזמים בהיערכות הרגולטורית הנדרשת.

על פי התכנית העסקית אותה הציגו היזמים לפיקוח על הבנקים, בכוונתם להקים בנק, ללא סניפים, בהתבסס על טכנולוגיה חדשנית בפיתוח עצמי, ולהתמקד במתן שירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים זעירים וקטנים, הכוללים בין היתר העמדת אשראי, ניהול פיקדונות, ומתן שירותי תשלום מתקדמים.

הקמת הבנק החדש התאפשרה על רקע מהלך רחב של הסרת חסמים על ידי הפיקוח על הבנקים, שכלל בין היתר, שינוי של תהליך למתן רישיון בנק באופן שיצור מנגנון להבטחת ודאות רגולטורית ליזמים עוד טרם השלמת ההיערכות התפעולית המלאה.

הבנק החדש יפוקח על-ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל להבטחת יציבותו ולשם שמירה על כספי המפקידים בו, בדומה לפיקוח על יתר הבנקים בישראל. לבנק החדש, כמו לכל בנק אחר בישראל, תהיה גישה לכל כלי הנזילות של בנק ישראל (הלוואות מוניטריות ופיקדונות מוניטריים). בנוסף, הבנק החדש יוכל לנהל חשבון בבנק ישראל ולהתחבר למערכות התשלומים השונות, ובכך יהא באפשרותו להעמיד את כל השירותים הקמעונאיים שבנקים מעניקים ללקוחותיהם.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "הרפורמות והמהלכים שבנק ישראל מוביל בשנים האחרונות לקידום התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית מאפשרים היום הקמה של בנק חדש נוסף, תהליכים אלו לוקחים זמן אך נושאים פירות לצידם. זהו תהליך מתמשך שאנו מובילים בבנק בשנים האחרונות ונמשיך לקדם במלוא המרץ. אנו רואים חשיבות רבה לכניסתם של בנקים ושחקנים חדשים נוספים למערכת הבנקאית בישראל, כדי שיתרמו להגברת התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית. ניכר כי קבוצת היזמים מגוונת ומביאה עמה חוזקות בתחומים שונים, ביניהם יזמים בעלי ניסיון טכנולוגי ועסקי בינלאומיים, אני רוצה לאחל ליזמים הצלחה רבה בהקמת הבנק החדש. הקמת בנק חדש בישראל מהווה אמון בכלכלת ישראל ובמערכת הבנקאית ובפיקוח עליה".

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "לפני מספר שנים הגדיר הפיקוח על הבנקים כיעד, את ביסוס המערכת הפיננסית כמערכת תחרותית ומתקדמת לטובת הלקוחות, ובתוך כך הוגדר יעד ספציפי של הורדת חסמים להקמת בנק חדש. מתן רישיונות לבנקים חדשים הוא צעד אחד מהצעדים הרבים שקידמנו יחד עם שותפים נוספים בשנים האחרונות להגברת התחרות במערכת הפיננסית, לרבות: פרויקט בנקאות פתוחה, פרויקט מעבר מבנק לבנק בקליק והקמת יחידה ייעודית בפיקוח המלווה את הקמת הבנקים החדשים משלב הייזום ועד לביצוע. השינויים הרבים שיושמו בתקופה האחרונה תרמו ליצירת סביבה בעלת תנאים תחרותיים ואפשרה לפיקוח על הבנקים לקדם הקמת בנק חדש נוסף, להגברת התחרות ולתועלת הציבור הרחב. הפיקוח על הבנקים ימשיך ביתר שאת לקדם מהלכים נוספים להגברת התחרות במערכת הפיננסית מתוך ראיית הלקוח במרכז".

יו״ר הבנק, פרופ׳ שמואל האוזר: "אנו נרגשים לקבל את רישיון הבנק. לפנינו דרך ארוכה. הייחוד של הבנק שלנו הוא הסינרגיה בין טכנולוגיה לבין בנקאות. מדובר בטכנולוגיה ישראלית פורצת דרך, המאפשרת יעילות תפעולית יוצאת דופן אשר תגולגל ישירות ללקוחות. זה יבוא לידי ביטוי בריביות אטרקטיביות, בשירותים ללא עמלות, ללא דמי מנוי, וללא תנאים מוקדמים כגון העברת משכורת".

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה