המים, הארנונה, המשכנתאות: מה עוד יתייקר עם עליית המדד?

אחרי עליית המדד ב-0.8 אחוזים, עליית האינפלציה לקצב שנתי של 2.8 אחוזים ועליית מחירי הדירות באפריל ב-0.9 אחוזים ובסך הכל ב-3.7 אחוזים מתחילת 2024 – אלה הדברים שאמורים להתייקר בקרוב: הביטוח, השכירות, הארנונה, המים, ההלוואות ועוד | האם הממשלה תבטל את הטייס האוטומטי של ייקור הארנונה, והאם ריבית בנק ישראל תוכל לרדת בזמן הקרוב?

ייקור מחירים | צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל 2024 ב-0.8%. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תחבורה שעלה ב-3.4%, הלבשה שעלה ב-2.3%, תרבות ובידור שעלה ב-1.6%, דיור שעלה ב-0.6% ומזון ותחזוקת הדירה שעלו ב-0.3%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות ופירות שירדו ב-1.3% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.3% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 2.2%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד בחודש אפריל 2024 ב-0.1% והגיע ל-130.1 נקודות לעומת 130.2 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.2%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.3%.

ב-12* החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-0.6% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-1.6%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש אפריל 2024 ב-0.4%. מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי בטון מובא (ב-1.7%), ברזל לבנייה (ב-1.2%) ורשתות ברזל (ב-1.1%).לעומת זאת, עלו מחירי חומרים ומוצרים שונים (ב-2.9%), אבן (ב-1.7%) וחצץ (ב-1.6%).

מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.4% בחודש אפריל 2024.

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-%1.6 בחודש אפריל 2024 בהשוואה לחודש מרס 2024 והגיע לרמה של 124.1 נקודות לעומת 122.2 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

המדד ללא דלקים עלה ב-1.5% בחודש אפריל 2024 בהשוואה לחודש מרס 2024 והגיע לרמה של 116.5 נקודות לעומת 114.8 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) עלה מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב- 1.6% והמדד ללא דלקים עלה ב-0.9%. החודש עלו מחירי מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-3.9%), מוצרי נפט מזוקק (ב-2.6%) ומוצרי מזון (ב-2.3%). לעומת זאת, ירדו מחירי נייר ומוצריו (ב-1.1%).

מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-1.9% בחודש אפריל 2024 בהשוואה לחודש מרס 2024 והגיע לרמה של 111.7 נקודות לעומת 109.6 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) ירד המדד ב-2.1%.

מקור: למ"ס

מחירי הדיור

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברוואר 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (0.8%), חיפה (1.7%), מרכז (0.5%-), תל אביב (2.2%) ודרום (0.6%). מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.5%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר– מרץ 2023 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-1.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: חיפה (4.6%), דרום (4.3%), ירושלים (1.9%), צפון (1.0%) ותל-אביב (0.4%). לעומת זאת, ירידת מחירים נמצאה רק במחוז מרכז (0.4%).ואילו  מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-1.6%.

ברבעון הראשון של שנת 2024 מחיר ממוצע כלל ארצי עמד על 2,233.4 אלפי ₪, עלייה של 3.1% בהשוואה למחיר הממוצע ברבעון הקודם (2,166.9 אלפי ₪).

מקור: למ"ס

התוצאות: התייקרות

לאחר פרסום מדד המחירים לצרכן, נודע כי תעריפי הארנונה צפויים להתייקר בשנת 2025 בשיעור של כ- 5.29% – במסגרת שיעור העדכון השנתי ("הטייס האוטומטי"). כפועל יוצא של התייקרות זו – תשלומי הארנונה הכוללים צפויים לתפוח בסך של 1.9 מיליארד בשנת 2025, כאשר משקי הבית יאלצו לשלם עוד כ- 0.9 מיליארד ₪, ואילו המגזר העסקי כ- מיליארד ₪. בכדי להימנע מהשתת מס נוסף על אזרחי מדינת ישראל והמגזר העסקי בזמן מלחמה, יש לפעול מידית בכדי להקפיא את עליית תעריפי הארנונה לשנת 2025.

עדכון הטייס האוטומטי, אשר מתבצע מדי שנה, העלה בשנת 2024 את תעריף הארנונה ב-2.68%. היא מצטרפת להעלאות קודמות בעשור האחרון, אשר באופן מצטבר הגדילו את תעריפי הארנונה במעל 20% במסגרת נוסחת הטייס האוטומטי. לכן, חשוב להתחשב בהעלאה המשמעותית שכבר בוצעה בשנים האחרונות בתעריפי הארנונה, בעת קבלת החלטה בדבר הקפאת תעריף הארנונה.

נשיא התאחדות התעשיינים, ד״ר רון תומר מסר בתגובה להתייקרות הצפויה כי ״הממשלה יכולה למנוע התייקרות זו על ידי הקפאת ה ׳טייס האוטומטי׳ שמעלה את תעריפי הארנונה מדי שנה. אין כל הצדקה לכך שדווקא בשנה שבה עסקים ומשקי בית קורסים תחת נטל עלויות המלחמה, הממשלה תמשיך בהעלאות התעריפים כבימי שגרה ותתייחס לאזרחים והעסקים בישראל כ ׳פרה חולבת׳ להגדלת ההכנסות. הרי ביחד עם התייקרות תעריפי הדלק והמים יש פה אפקט מצטבר שמוביל לעלייה משמעותית ביוקר המחייה בישראל. על כן אני קורא למשרד הפנים לעצור בשנה קשה זו את הטייס האוטומטי להעלאת הארנונה ולמנוע התייקרות נוספת ובלתי מוצדקת ביוקר המחייה״.

עינב סבניצר, מנהלת מרחב דרום באלדר משכנתאות ובהתאחדות יועצי המשכנתאות, אמרה בתגובה לפרסום נתוני המדד, כי "מדד המחירים לצרכן שוב עלה ב- 0.8% ומייצר עבורנו קצב אינפלציה שנתי של 2.8%. על עליית מדד חודש אפריל השפיעו עליות עונתיות כדוגמא חג פסח שבו כל שנה ישנה עליה בהוצאות הציבור בתחומים השונים. הפעם, הושפעה עליית האינפלציה גם מהעלאת שכר המינימום שייקר את עלויות העובדים וכמו גם התחזקות הדולר והאירו שגם הם ייקרו עלויות של מוצרים וחומרי גלם.

"אומנם קצב עליית המדד מתחילת השנה נמוך נכון לעכשיו מהקצב אשתקד, אולם על פי התחזיות מדדי מאי ויוני צפויים השנה להיות גבוהים וזאת בעקבות גלי ההתייקרות, שכבר הוכרזו החודש על ידי מפעלים ויבואנים רבים. האינפלציה הגבוהה יחסית לקראת חודשי הקיץ תקשה על הנגיד להוריד את הריבית במשק בתקופה הקרובה. במקביל, ניתן לראות כי שוק הנדל"ן מתחיל להתאושש, באפריל נרשמה עליה משמעותית בכמות העסקאות הן יד שניה והן של דירות חדשות שעלו ב-20.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בחודש אפריל נרשמה עליה של כ – 28% בהיקף המשכנתאות לעומת החודש הקודם וזאת על אף ימי הפסח. ניתן לראות חזרה להיקפי המשכנתאות שהיו לפני המלחמה".

"אמרתי לכם"

בתגובה לעליית המדד אמר רוני מזרחי, יו"ר קבוצת מזרחי ובניו: "המורה הפולניה שלי בתיכון לימדה אותי לומר 'אמרתי לכם'. מחיר דירה ממוצעת הגיע ל-2 מיליון ו-233 אלף שקלים, פי 3 לעומת שנת 2004, לפני 20 שנה בלבד. ואכן כשאמרתי בראשית 2024 שמחירי הדירות יעלו השנה בשיעור דו ספרתי כולם הנידו ראש ואילו כעת, כשהתחלות הבנייה בעצירה ולא מייבאים כנדרש 80 אלף עובדים, המחירים ימשיכו לזנק ובמיוחד כשנגיד בנק ישראל ממשיך להתעקש לא להוריד את הריבית ובכך אינו מרגיע, אלא דווקא מתדלק את שוק הדיור ומעודד את האינפלציה, אני מרשה לעצמי להכריז 'אמרתי לכם!"

צאלה רוזנבלום עמור, מנכל"ית קבוצת מ. אביב: "רק שינויים משמעותיים ברגולציה שיאפשרו קיצור משמעותי של הליכי רישוי והיתרים, קל וחומר בהתחדשות עירונית ובד בבד רפורמה מקיפה בשיטת מכרזי רמ"י, יביאו לעלייה משמעותית בהתחלות בנייה ויעצרו את 'ראלי' עליות המחירים בשוק הדיור. זוהי חובתם של מקבלי ההחלטות, קל וחומר בעת הזאת של מלחמה מתמשכת!"

עו"ד יריב גוטמן, נדל"ן למגורים ומקרקעין: "שוק הדיור מפגר עשרות שנים לעומת צרכי השוק. מידי שנה מתווספים למדינת ישראל עוד כ-60 אלף בתי אב חדשים ובסך הכל תוספת של  כמיליון תושבים מידי 5-6 שנים, מה שאומר שאם לא יהיו לפחות 100 אלף התחלות בנייה לשנה, שוק הדיור עלול חלילה לאבד שליטה, מה שיביא לא רק להמשך עליות מחירים, אלא גם למיליוני ישראלים שלא יהיו מסוגלים להגיע לרכישת דירה"!

אמיר רוזנבלום, עידן שני, מומחים לניהול נכסי יוקרה וייצוג משקיעי חו"ל: "חלק נכבד ביותר מהמשבר בשוק הדיור, קשור להדרתם של המשקיעים שהיוו מאז ומתמיד את עמוד השדרה ש"ך השוק. מגמה זו החלה כבר ב-2021 עם הגדלת המיסוי על דירות יוקרה ונמשכה ביתר שאת עם בריחת יתרת המשקיעים ובידודה של מדינת ישראל החל מאוקטובר 2023. לכן, ובמיוחד בעת הזאת, שומה על מקבלי ההחלטות להיות יצירתיים ולעודד משקיעי חו"ל, ביניהם יהודים הסובלים קשות מאנטישמיות ושוקלים עלייה לישראל!"

הריבית לא תרד

מאיר וידר מנכל וידר משכנתאות: עליית מדד המחירים לצרכן ב-0.8% הוא נתון גרוע מהצפי במשק לעלייה חודשית של 0.6% ולקצב שנתי של 2.5%. הנתונים הגרועים יקשו על בנק ישראל להוריד את הריבית. ואכן, הנתונים שדווחו הציגו מדדים גבוהים שהופכים את הסיכוי להורדת הריבית קרובה לאפסית, כך שאזרחי ישראל יצטרכו להמשיך ולשלם ריביות גבוהות במשכנתא וההחזרים החודשיים צפויים להמשיך לתפוח".

לדברי שחן חן, מחברת פלקון קפיטל, "מדד המחירים לצרכן מראה על הקלה באינפלציה ל12 החודשים האחרונים אשר עומדת על 3.4%. למרות ההקלה, אנו עדים לכך שישנם רכיבים במדד אשר מקשים על הקלה משמעותית בשל משקלם בחישוב.

"אם מחשבים את השינוי המצרפי בשלושת החודשים האחרונים, נוכל לראות עליה משמעותית מאוד במחירי הדלקים בארה"ב, אשר עומדת על 8.25%. משקל הדלקים במתודולוגיית החישוב הינו 3.5% מסך המדד. ביטוחי רכב האמירו לשחקים ואנו רואים עליה מצרפית של 5.39% בשלושת החודשים האחרונים, ומשקלם במדד הכולל הינו 2.91%. רכיב שעלה באופן מתון בשלושת החודשים האחרונים הוא הדיור, שהציג עליה של 1.2% אך משקלו בשקלול המדד המצרפי הוא לא פחות מ36%.

"בהיבטי השקעות, אנו סבורים כי מחזור עליית מחירי הביטוח ועליית מחירי השכירות עדיין רחוק מסיום ולכן אנו ממליצים על הגדלת החשיפה לענפים אלו בהשקעות. מנקודת מבט של הורדת ריבית, למרות הנתון המעודד אנחנו סבורים כי הפחתת גובה הריבית עוד רחוקה מאיתנו".

דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי דרא שיווק נדל"ן, אמר, כי "גל העלאות המחירים בכל המשק לא פסח גם על ענף הבניה אשר יבוא חלק מהתשומות של הענף נפגע גם בשל החרם הטורקי. בחברת דרא מעריכים כי לאור שני המדדים האחרונים והציפיה למדדים גבוהים גם בחודשיים הקרובים, הסיכוי שנראה הורדות ריבית נוספות בחודשים הקרובים מתרחקת. מדד מחירי הדיור עלה ב-0.9% וזה מאמת את הערכותינו מתחילת השנה על המשך עליית מחירים בשוק הדיור אשר גם קצב העסקאות בו בסימן עליה מתמשכת מתחילת השנה. להערכתנו גם ברמת הריבית הנוכחית, המגמה בשוק הנדלן למגורים תמשיך להיות מאופיינת בביקושים גבוהים, היצע נמוך יחסית ומחירים בקו עליה. המגמה זהו תלך ותצבור תאוצה במהלך השנה".

כתיבת תגובה