המדד המשולב לא רשם שינויים מהותיים

המדד המשולב לחודש מארס 2019 עלה ב-0.3%: נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב

צילום אלוסטרציה - shutterstock | g0d4ather

המדד המשולב למצב המשק לחודש מארס עלה ב-0.29%, בדומה לעלייה בשנת 2018 ומתחילת השנה. המדד הושפע לטובה מעלייה במרבית רכיביו ובמיוחד מעליות ביצוא הסחורות 2.1%, ובעלייה בייבוא מוצרי הצריכה בחודש מארס 3.6%, יחד עם עלייה במדד הייצור התעשייתי בפברואר 3.2%. לעומת זאת את קצב עלייתו של המדד מיתנו את הירידה ביבוא התשומות במארס 3.4% והירידה במדד הפדיון של המסחר הקמעונאי בפברואר. לא היה עדכון של ממש בנתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים.

על פי דברי חטיבת המחקר של בנק ישראל המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור סינתטי לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך עשרה אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה.

Box

המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש בסמוך ליום שבו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד הייצור התעשייתי .המדד המשולב מורכב משני אלמנטים , המחושבים במודל בו זמנית: האחד הוא קצב הצמיחה ארוך הטווח, המבטא

את קצב הצמיחה הממוצע של התוצר העסקי (המשתנה באופן הדרגתי על פני זמן); והשני הוא קצב הצמיחה המחזורי, המבטא התפתחויות קצרות טווח ומתואמות בקצב הצמיחה של רכיבי המדד. המדד המשולב מחושב בבנק ישראל מתחילת שנות ה 90 – ובגרסה הנוכחית מתחילת 2013.

Inner

כתיבת תגובה