הממשלה אישרה: חברות רב לאומיות ישלמו מס

אמזון וגוגל לא יוכלו להתעלם מהמס – גם בישראל • הממשלה אישרה את הצטרפות ישראל למשטר דיווח לצרכי מס של חברות רב לאומיות • לצד דיווח Country by Country מוצע בהצעת החוק לקבוע חובות על ישויות בקבוצה רב לאומית לצורך פיקוח יעיל יותר על מחירי העסקאות שלהן

משרדי גוגל | צילום: ארכיון

הממשלה אישרה את הצעת שר האוצר אביגדור ליברמן לקדם תיקון לפקודת מס הכנסה במסגרתו יחויבו חברות אם בקבוצות רב לאומיות שמחזור העסקאות שלהן עולה על 750 מיליון אירו, לדווח על מבנה הפעילות המלא בכל מדינה.

המידע שתקבל ישראל, יועבר למדינות נוספות שהן צד להסכם בינלאומי. ישראל בתמורה תקבל מידע על ישויות בקבוצות אלו הפועלות בשטחה. הדבר יאפשר לרשויות מס בארץ ובעולם לקבוע טוב יותר את מחירן של עסקאות בין צדדים קשורים בקבוצה, וכתוצאה מכך את המס המתחייב בשטחה של כל מדינה.

צעד זה הקרוי Country by Country report מיישם את אחת מהמלצות ה- OECD יחד עם מדינות ה- G-20, במסגרת פרויקט Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), אשר נועד להתמודד עם שחיקת המס בשל הסטת רווחים בין מדינות, על ידי תאגידים רב-לאומיים.

הצעת חוק זו אושרה בתחילת 2017 בקריאה ראשונה, אך לא קודמה מעבר לכך.

לצד דיווח Country by Country מוצע בהצעת החוק לקבוע חובות על ישויות בקבוצה רב לאומית לצורך פיקוח יעיל יותר על מחירי העסקאות שלהן.

מיסוי הכלכלה הדיגיטלית הינו פרויקט מרכזי של ארגון ה-OECD, שהיווה 'דרך פעולה מספר אחת' של תוכנית ה-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – שחיקת מס והסטת רווחים), אותה יזם ה-OECD בשיתוף עם פורום ה-20G, שמטרתה להתמודד בתכנוני מס של תאגידים רב-לאומיים הכוללים הימנעות מתשלומי מס ע”י שחיקת בסיס המס או הסטת רווחים למקלטי מס.

מדובר בתופעה גלובלית שמאיימת על היקף הכנסות ממסים ועל הוגנות תשלומי המס במדינות רבות. הצורך בתוכנית מיוחדת התעצם בשל תנועת ההון החופשית והתרחבות הכלכלה הדיגיטאלית, שיצרו פערים בחקיקת המס אותם ניתן לנצל להימנעות ממס.

בתוכנית אשר החלה לקרום עור וגידים לפני מספר שנים, משתתפות 139 מדינות. את העבודה מול ארגון ה-OECD מובילים מינהל הכנסות המדינה באגף הכלכלנית הראשית שבמשרד האוצר והיחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים, בסיוע נציגות האוצר ב-OECD.

כתיבת תגובה