הממשלה אישרה: לא תהיה חובה להחזיק גרעין שליטה בבזק

בדומה להוט, סלקום ופרטנר, משרד התקשורת מסיר הגבלות גם מחברת בזק: גופים מוסדיים יוכלו להחזיק ב-7.5% מהשליטה בבזק ללא אישור ומשקיעים פרטיים מחו"ל יוכלו לקנות את מניותיה | שר התקשורת קרעי: "במידה וחברת בי-קום תמצא לנכון לפזר את גרעין השליטה, הדבר יבחן פרטנית"

משרדי בזק | צילום: תקשורת תאגידית בזק
הממשלה אישרה את תיקון "צו הבזק" שיאפשר לחברת בי-קום, לאחר החתימה הסופית על הצו ובכפוף לאישורים, למכור את אחזקותיה בחברת בזק ולפזר את גרעין השליטה בחברה. בהמשך לתיקון הצו, פיזור גרעין השליטה בבזק כרוך במתן אישור פרטני של שר התקשורת וראש הממשלה לפני ביצוע הפעולה.

"במידה וחברת בי-קום תמצא לנכון לפזר את גרעין השליטה, הדבר יבחן פרטנית ובכפוף לשיקולים בטחוניים משפטיים, וידרוש החלטה משותפת של שר התקשורת וראש הממשלה."

כתיבת תגובה