הממשלה במאמצים לא להקפיא את הבניה

כחלק מההיערכות ליום שאחרי הקורונה ומתוך הבנה שאם היום תוקפא הבניה, מצוקת הדיור מיד בחלוף המשבר תהיה עצומה, החליטה הממשלה להגדיר את הענף כולל את המפעלים התומכים בו בייצור חומרי גלם, כמפעלים חיוניים למשק • למרות הסגר הכללי שהוטל מהבוקר על שטחי הרש”פ, פועלי הבניין הנמצאים בשטחי ישראל, יושארו בישראל עד חודשיים כאשר מעסיקיהם נדרשים להלינם ולהסעידם כיאות • התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הוציאו מכרז לרכישה מרוכזת של אמצעי מיגון והלנה לפועלים הנשארים בשטחי ישראל

ממתינים במעבר הכניסה לישראל | אילוסטרציה: פלאש 90

סגר חד צדדי, הוטל הבוקר (יום א’) על כל שטחי הרשות הפלשתינאית, כחלק מהתמודדות המדינה עם נגיף הקורונה, שהדביק כבר 945 ישראלים, נכון לשעה 8:00 בבוקר. במסגרת הסגר, תותר עבודת עובדים פלשתינים, הנושאים היתרי עבודה תקפים בישראל, אשר המעסיק הגיש בקשה להיתר קורונה ושהם כבר בישראל. עובדים אלה יישארו בישראל לפרק זמן של חודשיים, או עד לשינוי המצב שחייב נקיטת צעד זה – המוקדם מבין השניים.

כלומר, החל מהבוקר לא תותר כניסת עובדים נוספים לישראל, עד להודעה חדשה. העובדים הפלשתינים הושארו בישראל לבקשת שרת הבינוי והשיכון, ד”ר יפעת שאשא ביטון, לטובת ענף הבניה. בדיון בלשכת ראש הממשלה, בנושא הסגר על האוכלוסייה, הוחלט לאמץ את עמדתה של שרת הבינוי והשיכון ולהמשיך את הבנייה בישראל, מתוך הבנה שאם הבנייה תיעצר, הנזק למשק יהיה גדול מאוד.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

במסגרת ההחלטה, התפרסמו הנחיות מיוחדות והקבלנים הונחו להיערך לאלתר, להלנת העובדים, באופן שיאפשר עמידה מלאה בכלל התנאים הנגזרים מרציפות העסקה, ובכלל זה – תשתית הלנה נאותה, תנאים סניטריים הולמים, מערך הסעדה, הסעות ממקום העבודה למקום הלינה ובחזרה, ואבטחה.

מנגנון ההלנה שהוקם במשרד הבינוי והשיכון, כולל מספר אפשרויות: א. הלנת הפועלים בבתי הארחה, אכסניות נוער ומלונות, בתעריף אחיד. ב. הלנת הפועלים בדירות גמורות המחוברות למים וחשמל, תחת הגבלות משרד הבריאות. מעסיק שיפר את הכללים המחייבים, יגרום להחזרת העובדים לשטחי הרש”פ.

בממשלה מבהירים לקבלנים ולעובדים, כי פועל אשר יבחר לשוב לשטחי הרש”פ, לא יורשה לשוב לעבודה בשטחי ישראל, עד חלוף תקופת משבר הקורונה והפצת הוראות מתאימות.

בדיוני הממשלה כלפי ענפי המשק החיוניים, הוגדרו ענפי הייצור בתחום הבינוי והתשתיות, כמפעלים חיוניים ונכללו בתקנות לשעת חרום.

Inner article

בהחרגה כוללים בין היתר, כלל עבודות הבניה והפיתוח של שכונות מגורים ותשתיות כבישים, אנרגיה, מים וביוב, מחצבות ומפעלי בטון, ייצור של חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, שירותי ניהול ופיקוח על הבנייה, שירותי מדידה ומכוני בקרה, מעבדות מאושרות, מפעלים ויבואנים בתחום הבנייה והתשתיות ומפעלים תומכים נוספים.

במסגרת החרגת ענף הבנייה, סוכם על מפעלי הייצור שיוחרגו, ביניהם מפעלי בטון כדוגמת רדימיקס, מפעלים לייצור אבקות ודבקים לבנייה, כגון תרמוקיר ואורבונד, מחצבות כרייה וחציבה של שפיר והנסון וענפי ייצור שימנעו פגיעה בהמשך תנופת הבנייה.

בהתאם להמלצת גורמי המקצוע במשרד הבינוי והשיכון, נקבע בתקנות לשעת חירום, שעל מנת לאפשר לענף הבנייה להמשיך לתפקד, כלל שרשרת הייצור תוחרג לפי ענפים כמפורט:

– עבודות הבינוי לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים.

– עבודות תשתיות הכוללות פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה וביוב.

– שירותי ניהול ופיקוח על הבנייה, שירותי מדידה, מכוני בקרה ומעבדות מאושרות.

– חברות מאכלסות, המטפלות בתחום הדיור הציבורי מטעם משרד הבינוי והשיכון, הוחרגו לשם המשך שירות רציף לאוכלוסיות מוחלשות אלה.

לשם השלמת התהליך הפרטני, נערך משרד הבינוי והשיכון להזין במרוכז את כל הקבלנים המופיעים בפנקס הקבלנים כמפעלים חיוניים, על פי הח.פ. המופיע בפנקס. בנוסף, ריכז המשרד את כל הנתונים של 248 מפעלים בתעשיית הבנייה וגם הם יוזנו בצורה מרוכזת כמפעלים חיוניים. לצד זאת, יעלה באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, טופס בקשה להכרה כמפעל חיוני, ליתר הסקטורים שמופיעים ברשימת הענפים שהוחרגו, בכפוף להנחיות משרד הבריאות, המל”ל ורח”ל.

שרת הבינוי והשיכון ד”ר יפעת שאשא ביטון: “למרות ההחלטה על סגר חד צדדי, הצלחנו לשכנע את ראש הממשלה, השרים וגורמי המקצוע, בדבר חשיבות העצומה בהשארת עובדים לענף הבניה. להמשך תפקודו הרציף של הענף, יש משמעויות כלכליות רחבות עבור הקבלנים, רוכשי הדירות והמשק כולו”.

עוד אמרה ביטון, כי “בשבועות האחרונים אנחנו מרכזים מאמץ, כדי שענף הבניה יוגדר כמפעל חיוני וימשיך לעבוד במתכונת מלאה, כך פעלנו בהיבטי כוח האדם, וכך אנו פועלים בנושא מפעלי הייצור לענף הבניה ועבודות הפיתוח של שכונות ותשתיות, על מנת לוודא שהענף לא ייפגע ולוחות הזמנים למסירת הדירות לרוכשים לא יתארכו”.

נתנאל לפידות, סמנכ”ל אסטרטגיה ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון: “יוזמת השרה להחרגת ענף הבנייה והתשתיות, מהווה אמירה ברורה של המדינה, על חשיבות שוק הנדל”ן בכלכלה הישראלית. עולם הנדל”ן מהווה מנוע כלכלי מרכזי במשק. החשיבות של הקבלנים, היזמים והענפים התומכים, לכלכלה הישראלית, הינה מהותית ביותר ומתן ההחרגה לתחומים אלו, תעזור למדינה כולה לעבור את המשבר בצורה טובה יותר”.

בתגובה לחתימת הצו, מסר נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, כי “שמירה על המשכיות העבודה, בהיקף המקסימאלי האפשרי בתקופה זו, הוא קריטי למשק”. סרוגו בירך על ההחלטה ואמר כי יחד עם ראשי נשיאות הארגונים העסקיים והתאחדות התעשיינים, “העובדה שהצלחנו אף להבהיר לממשלה, שיש לצרף את התעשיות של ענף הבניה, לרשימת המפעלים החיוניים, תיתן את אותותיה בהמשך”.

מלבד זאת, התאחדות בוני הארץ תבצע רכש של ציוד עבודה והגנה עבור העובדים בענף הבניה והתשתיות, כדי להבטיח את הגנה מהדבקות בקורונה.

ההתאחדות מסרה כי פרסמה היום “קול קורא” ליבואנים ויצרנים, של שורה ארוכה של פרטי הגנה לעובדים, בהם מסכות, כפפות, חליפות מגן ועוד, לצד מדי חום, ובנוסף מבקשת ההתאחדות הצעות לרכש משותף של מצעים, מזרנים ופרטי הלנה איכותיים, שישמשו עובדים פלשתינאים שנמצאים בישראל בתקופה הסגר על יו”ש.

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו מסר: “לאור הזמן הקצר שניתן לענף, להתארגנות ראשונית של הלנת עובדים ובעקבות בחינת השטח, שמצביעה על חוסרים בציוד מגן מהדבקות, אנו נסייע לקבלנים ברכש של מוצרים אלה. הקמנו מטה שמספק תשובות לכל השאלות, לגבי הצרכים הייחודיים וההתאמות שנדרשות בתנאי עבודות הבניה כעת.

“אנו מפעילים צוותים בכל הארץ, של עובדים ומתנדבים שמסיירים באתרי הבניה והלינה של העובדים ונפעל כדי להבטיח ככל שנוכל, את השמירה על בריאות ואיכות החיים של העובדים שלנו. מדובר במשימה לאומית ואנחנו פועלים לשם כך יום וליל”.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

תגובה אחת ל: "הממשלה במאמצים לא להקפיא את הבניה"

  1. אבל פעולת ועדות התכנון הופסקו. מכאן שרק מה שכבר אושר, יכול להמשיך. תכניות חדשות, שלא אושרו עדיין – יתקעו. אין לכך סבה מוצדקת, כיוון שבדיקת תכניות וגם דיונים לגביהן, יכולים להתבצע אלקטרונית

כתיבת תגובה